bao hàm văn học việt nam từ CMTT 1945 mang lại hết cố kỉnh kỉ XX by Mai Neymar
*

1. Tổng quan vh việt nam từ CMTT mang lại năm 1975

1.1. Thừa trình trở nên tân tiến và thành tựu

1.1.1. Quy trình 1945-1954

1.1.1.1. Văn xuôi

1.1.1.1.1. Truyện ngắn và kí mở màn cho văn xuôi kháng chiến

1.1.1.1.2. 1 số tác phẩm tiêu biểu

1.1.1.2. Thơ ca

1.1.1.2.1. Thể hiện tình yêu quê nhà đất nước phẫn nộ giặc

1.1.1.2.2. Thơ ca có nhiều sự biến đổi lớn

1.1.1.2.3. 1 số ít tác phẩm tiêu biểu

1.1.1.3. Kịch

1.1.1.3.1. đề đạt hiện thực centimet và chống chiến

1.1.1.3.2. 1 số ít vở kịch nổi bật

1.1.1.4. Lí luận, nghiên cứu và phân tích phê bình văn học

1.1.1.4.1. Chưa trở nên tân tiến nhưng có ý nghĩa quan trọng

1.1.1.4.2. 1 số tác phẩm tiêu biểu

1.1.2. Giai đoạn 1955-1964

1.1.2.1. Văn xuôi

1.1.2.1.1. Không ngừng mở rộng đề tài, khái quát nhiều vấn đề

1.1.2.1.2. Những truyện ngắn , tiểu thuyết viết về hiện thức cuộc sống CM

1.1.2.1.3. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

1.1.2.2. Thơ ca

1.1.2.2.1. Trở nên tân tiến mạnh mẽ

1.1.2.2.2. Nỗi đau chia cắt hai miền

1.1.2.2.3. Một số tác phẩm tiêu biểu

1.1.3. Giai đoạn 1965-1975

1.1.3.1. Thơ ca

1.1.3.1.1. Đánh dấu cách tiến mới của nền thơ cả nước hiện đại

1.1.3.1.2. Trình bày sự lớn tưởng của toàn dân tộc

1.1.3.1.3. Tăng sức bao gồm chất suy tưởng và bao gồm luận

1.1.3.1.4. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

1.1.3.2. Văn xuôi

1.1.3.2.1. Làm phản ánh cuộc sống đời thường chiến đấu với lao động

1.1.3.2.2. Truyện,kí phản ánh nhanh nhạy trận chiến đấu của quân dân miền Nam

1.1.3.2.3. Công việc xây dựng cuộc sống thường ngày mới của nhân dan miền bắc

1.1.3.2.4. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

1.2. Thực trạng lịch sử xã hội văn hoá

1.2.1. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dãn dài 30 năm

1.2.2. Điều kiện giao lưu văn hoá không thuận lợi

1.2.3. Văn học tiến độ này vẫn phát triển và có không ít thành tựu lớn lớn

1.3. Đặc điểm cơ bản của văn học tập VN

1.3.1. Vận động theo phía cách mạng hoá

1.3.1.1. Đề tài CNXH

1.3.1.1.1. Đề cao lao động

1.3.1.1.2. Công cuộc xd XHCN sinh hoạt Bắc

1.3.2. Nền văn học hướng về đại chúng

1.3.2.1. Gắn thêm bó sâu sắc với dân lao động hướng về đại chúng

1.3.2.2. Mang tính chất nhân dân sâu sắc

1.3.3. Khuynh hướng sử thi và lãng mạn

1.3.3.1. Là định hướng tất yếu đuối của nền văn học

1.3.3.2. Tạo nên văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan

1.3.3.3. Triệu tập vào để tài Tổ quốc

1.3.3.3.1. đảm bảo an toàn đất nước, chống chọi thống nhất đất nước

1.3.3.4. Kết hợp hài hoà

2. Khái quát VHVN từ thời điểm năm 1975 đến hết TK XX

2.1. Hoàn cảnh lịch sử, văn hoá , làng hội

2.1.1. Giải hòa muền nam giới thống nhất khu đất nước.

2.1.2. Dân tộc độc lập tự do

2.1.3. Gặp mặt nhiều thử thách về tởm tế

2.1.4. Đất nước thay đổi thúc đẩy văn học tập cũng bắt buộc đổi mới

2.2. Những chuyển đổi và thành tựu

2.2.1. Từ bỏ 1975-1986

2.2.1.1. Thơ ca

2.2.1.1.1. Không cách tân và phát triển bằng quy trình trước. Hầu hết là ngôi trường ca

2.2.1.1.2. 1 số ít tác phẩm tiêu biểu

2.2.1.2. Văn xuôi

2.2.1.2.1. Có không ít khởi sắc

2.2.1.2.2. Đổi mới cách viết

2.2.1.2.3. Tự sau Đại hội Đảng lần VI Vh chính thức lao vào đổi mới

2.2.1.2.4. Một số ít tác phẩm tiêu biểu

2.2.1.3. Kịch

2.2.1.3.1. Sau 1975 phát triển khá mạnh khỏe mẽ

2.2.1.3.2. 1 số ít tác phẩm tiêu biểu

2.2.1.4. Lí luận, nghiên cứu và phân tích và phê bình văn học

2.2.1.4.1. Quý giá nhân văn, ý nghĩa và tính năng thẩm mỹ được chú ý

2.2.1.4.2. Khối hệ thống khái niệm được điều chỉnh và ngã sung

2.2.2. Sau 1986 mang lại hết nỗ lực kỉ XX

2.2.2.1. Văn học đổi mới mạnh mẽ, thâm thúy và toàn diện

2.2.2.2. Tải theo khuynh hướng dân công ty hoá

3. Kết luận

3.1.


Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ 20


Xem thêm: Cách Bấm Ma Trận Trên Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus, Cách Làm Ma Trận Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus

Văn học VN từ thời điểm năm 1945-1975

3.1.1. Kế thừa và phạt huy truyền thống cuội nguồn tư tưởng của văn học tập dân tộc