Hình lập phương gồm 9 phương diện phẳng đối xứng: 3 mặt phẳng đối xứng phân tách nó thành hai khối vỏ hộp chữ nhật, 6 phương diện phẳng đối xứng chia nó thành 2 khối lăng trụ tam giác.Bạn sẽ xem: phương diện phẳng đối xứng của hình lập phương

Kiến thức mở rộng:

1. Khía cạnh phẳng đối xứng là gì

Cho khối đa diện (H). Ví như phép đốι xứng qua khía cạnh phẳng (P) biến chuyển (H) thành chủ yếu nó. Thì (P) gọi là mặt đốι xứng của khối đa diện (H).

Bạn đang xem: Số mặt đối xứng của hình lập phương

2. Số phương diện phẳng đối xứng của hình lập phương

Có 9 khía cạnh đối xứng của khối lập phương.

- một số loại mặt phẳng đối xứng của hình lập phương qua nhì cạnh đối diện: gồm sáu mặt, như trong hình một là mp(AA’C’C).


*

- loại mặt phẳng đối xứng là phương diện phẳng trung trực của bốn cạnh tuy vậy song: có ba mặt, như trong hình 2 là khía cạnh phẳng trung trực của AA", BB", CC’, DD".

Xem thêm: Tính Tổng 1+1/2+1/3+...+1/N, Viết Chương Trình Tính Tổng: S= 1+ 1/2 + 1/3 + …

3. Hình lập phương là gì?

Hình lập phương giờ anh là cube

4. Tính chất của hình lập phương

Hình lập phương gồm các đặc thù sau:

- Hình lập phương gồm 6 phương diện phẳng đối xứng bằng nhau

-Hình lập phương tất cả 12 cạnh bởi nhau

-Đường chéo cánh của những mặt mặt đều bằng nhau

-Đường chéo cánh hình khối lập phương bằng nhau

5. Vết hiệu nhận ra hình lập phương?

Một đồ là hình lập phương trường hợp chúng có một trong 2 điểm sáng sau:

-Có 12 cạnh bởi nhau

-Có 6 mặt hầu hết là hình vuông

Tổng thể nhìn bởi mắt thường, ta vẫn thấy hình lập phương rất cân xứng.

6. Bí quyết tính chu vi, diện tích, thể tích hình lập phương

Tổng quát: cho hình lập phương cạnh a, đường chéo cánh mặt bên là d, đường chéo hình lập phương là D

Công thức tính chu vi:

P= 12.a

Trong đó:

-P là chu vi hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

Công thức tính diện tích:

Diện tích hình lập phương được chia nhỏ ra làm hai loại: diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần

*Công thức tính diện tích s xung quanh của hình lập phương là:

Sxq= a2.4

Trong đó:

-Sxqlà diện tích xung xung quanh hình lập phương

-a là độ lâu năm cạnh hình lập phương

*Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương

Stp= a2.6

Trong đó:

-Stplà diện tích toàn phần hình lập phương

-a là độ lâu năm cạnh hình lập phương

Công thức tính thể tích:

Để tiến hành tính thể tích của hình lập các bạn áp dụng công thức:

V =a.a.a= a3

Trong đó:

-V là thể tích hình lập phương

-a là độ dài cạnh hình lập phương

-Đường chéo của hình lập phương phù hợp với các đường cao chế tạo ra thành 1 tam giác vuông