Mol là lượng chất bao gồm chứa 6.1023 nguyên tử hoặc phân tử của hóa học đó, đấy là đại lượng được các nhà khoa học khuyến nghị để có thể xác định con số nguyên tử của một chất tham gia bội phản ứng hoá học.

Bạn đang xem: Số mol của một chất có kí hiệu là


Vậy Mol là gì? biện pháp tính cân nặng mol cùng thể tích mol của chất khí như thế nào? là thắc mắc của rất nhiều em học sinh. Trong bài viết này chúng ta cùng đi tìm kiếm câu vấn đáp cho các câu hỏi của bên trên và vận dụng giải những bài tập về mol. 

I. Mol là gì, Số Avogadro là gì?

Định nghĩa: Mol là lượng chất có chứa số hạt đơn vị của nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. 

- vì vậy trong n mol chất thì bao gồm N = NA.n nguyên tử giỏi phân tử của hóa học đó.

- Mol là một trong những đơn vị thống kê giám sát cơ bạn dạng thuộc hệ quy chuẩn chỉnh SI sử dụng cho các hạt vi mô.

 Số Avogadro là gì: Hằng số 6,02214129(27).1023 được call là hằng số Avogadro (ký hiệu NA). Để đơn giản, trong nhiều bài tập chất hóa học ta hoàn toàn có thể làm tròn NA = 6,022.1023 hoặc 6.1023.

• Lưu ý: Khái niệm mol nguyên tử với mol phân tử là rất khác nhau.

 - Mol nguyên tử của một yếu tắc là lượng nhân tố đó tất cả chứa NA nguyên tử của thành phần đó.

 - Mol phân tử của một chất là lượng hóa học chứa NA phân tử của hóa học đó.

Ví dụ: 1 mol nguyên tử oxi gồm chứa 6,022.1023 nguyên tử oxi; 

 1 mol phân tử oxi (O2) gồm chứa 6,022.1023 phân tử O2.

 1 mol nguyên tử đồng là một trong lượng đồng gồm chứa na nguyên tử Cu.

II. Cân nặng mol là gì?

• trọng lượng mol của một chất là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Cân nặng mol được kí hiệu là M.

• khối lượng mol nguyên tử giỏi phân tử của một chất tất cả cùng số trị cùng với nguyên tử khối giỏi phân tử khối của hóa học đó.

Ví dụ: - Khối lượng mol nguyên tử cacbon: MC = 12 (g/mol).

 - trọng lượng mol nguyên tử nito: MN = 14 (g/mol).

 - cân nặng mol phân tử nito: MN2 = 28 (g/mol).

 - khối lượng mol phân tử amoniac: MNH3 = 17 (g/mol).

Công thức (cách) tính khối lượng mol nguyên tử

*

 - trong đó: 

 M là trọng lượng mol chất (bằng nguyên tử khối tuyệt phân tử khối của hóa học đó), tính bởi g/mol. m là trọng lượng của chất đó, đơn vị chức năng (g). n là số mol chất, tính bởi (mol).

III. Thể tích mol của chất khí là gì?

- Thể tích mol của chất khí là thể tích chiếm vì N phân tử của chất khí đó.

- trong cùng đk nhiệt độ, áp suất, 1 mol của bất kể chất khí nào cũng chiếm tiện tích bằng nhau.

- Thể tích mol của hóa học khí bằng nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất

- Ở đk tiêu chuẩn (0ºC, 1 atm), 1 mol hóa học khí hoàn toàn có thể tích 22,4 lít, nghĩa là:

 VH2 = VO2 = VSO2 = 22,4 lít.

– Ở điều kiện thông thường (20 ºC, 1 atm), 1 mol hóa học khí rất có thể tích 24 lít.

Công thức (cách) tính mol của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn:

- Để tính số mol hóa học khí nghỉ ngơi đktc thông qua thể tích ta tất cả công thức

*

- trong đó: 

n: số mol khí (mol).V: thể tích khí làm việc đktc (l).

IV. Bài tập về Mol

Bài 1 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho biết số nguyên tử hoặc phân tử có trong mỗi lượng chất sau:

 a) 1,5 mol nguyên tử Al.

 b) 0,5 mol nguyên tử H2.

 c) 0,25 mol phân tử NaCl.

 d) 0,05 mol phân tử H2O.

* giải mã bài 1 trang 65 SGK hoá 8:

 a) 1,5x6.1023 = 9.1023 hay 1,5N (nguyên tử Al).

 b) 0,5x6.1023 = 3.1023 hay 0,5N (phân tử H2).

 c) 0,25x6.1023 = 1,5.1023 hay 0,25N (phân tử NaCl).

 d) 0,05x6.1023 = 0,3.1023 hay 0,05N (phân tử H2O).

Bài 2 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm cân nặng của:

 a) 1 mol nguyên tử Cl cùng 1 mol phân tử Cl2.

 b) 1 mol nguyên tử Cu và 1 mol phân tử CuO.

 c) 1 mol nguyên tử C, 1 mol phân tử CO, 1 mol phân tử CO2.

 d) 1 mol phân tử NaCl cùng 1 mol phân tử C12H22O11 (đường).

* Lời giải bài 2 trang 65 SGK hoá 8:

 a) MCl = 35,5(g/mol) ; MCl2 = 71(g/mol).

 b) MCu = 64(g/mol) ; MCuO = (64 + 16)(g/mol) = 80(g/mol).

 c) MC = 12(g/mol) ; MCO = (12 + 16)(g/mol) = 28(g/mol); MCO2 = (12 + 16.2) = 44(g/mol).

 d) MNaCl = (23+ 35,5) = 58,5(g/mol); MC12H22O11 = 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342(g/mol).

Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của :

 a) 1 mol phân tử CO2 ; 2 mol phân tử H2 ; 1,5 mol phân tử O2.

 b) 0,25 mol phân tử O2 và 1,25 mol phân tử N2.

* Lời giải Bài 3 trang 65 SGK hoá 8: 

a) VCO2 = 1.22,4 = 22,4 (l).

 VH2 = 2.22,4 = 44,8 (l).

 VO2 = 1,5.22,4 = 33,6 (l).

b) Vhh = VO2 + VN2 = 0,25.22,4 + 1,25.22,4 = 22,4.(0,25 + 1,25) = 33,6l.

Bài 4 trang 65 SGK hoá 8: Em hãy cho biết trọng lượng của N phân tử phần lớn chất sau: H2O, HCl, Fe2O3, C12H22O11


* giải thuật bài 4 trang 65 SGK hoá 8:

- Ta có, cân nặng N (6.1023) phân tử của: 

 MH2O = (2.1 + 16) = 18g.

 MHCl = (1+35,5) = 36,5g.

 MFe2O3 = 2.56 + 16.3 = 160g.

 MC12H22O11 = 12.12 + 22.1 + 16.11 = 342g.

Xem thêm: Soạn Văn Bản Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê Lớp 7, Soạn Bài Cuộc Chia Tay Của Những Con Búp Bê

Hy vọng với nội dung bài viết về Mol, bí quyết tính trọng lượng mol cùng thể tích mol của hóa học khí ngơi nghỉ trên góp ích cho những em. Phần đa góp ý với thắc mắc các em vui miệng để lại bên dưới phần phản hồi để Hay học hỏi và chia sẻ ghi nhận và hỗ trợ, chúc những em học hành tốt.