a) Tìm p. Là số tự nhiên làm thế nào để cho p+1;p+2;p+4 hồ hết là số nguyên tố.Bạn đang xem: kiếm tìm số nhân tố p làm thế nào để cho p +10, phường +14 là số nguyên tố

c) tra cứu số nguyên tố p sao để cho p+10 và p+14 cũng là số nguyên tố
Bạn đang xem: Số nguyên tố p sao cho p; p + 10 và p + 14 đều là số nguyên tố là số

*

b) +) Nếu p. = 3k + 1 (kthuộc N)=> 2p2+ 1 = 2.(3k + 1)2+ 1 = 2.(9k2+ 6k + 1) + 1 = 18k2+ 12k + 2 + 1 = 18k2+ 12k + 3 chia hết mang đến 3 và lớn hơn 3 => 2p2+ 1 là hợp số (loại)

+) Nếu p. = 3k + 2 (k thuộc N) => 2p2+ 1 =2.(3k + 2)2+ 1 = 2.(9k2+ 12k + 4) + 1 = 18k2+ 24k + 8+ 1 = 18k2+ 24k + 9chia hết mang đến 3 và lớn hơn 3 => 2p2+ 1 là hợp số (loại)

Vậy p = 3k, mà phường là số yếu tố => k = 1 => phường = 3
Xem thêm: Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia Là Câu Nói Của Ai, Phân Tích Hiền Tài Là Nguyên Khí Của Quốc Gia

*

a) +) Nếu p. = 1 => p. + 1 = 2; phường + 2 = 3; p. + 4 = 5 là số nguyên tố

+) Nếu p > 1 :

p chẵn => p. = 2k => phường + 2= 2k + 2 phân tách hết mang đến 2 => p+ 2 là phù hợp số => loại

p lẻ => p = 2k + 1 => p + 1 = 2k + 2 phân tách hết mang lại 2 => p+1 là đúng theo số => loại

Vậy p = 1

c) p. = 2 => p + 10 = 12 là vừa lòng số => loại

p = 3 => p + 10 = 13; p+ 14 = 17 đa số là số yếu tố => p. = 3 thỏa mãn

Nếu p > 3 , p có thể có dạng

+ p. = 3k + 1 => p + 14 = 3k + 15 phân tách hết mang lại 3 => loại p. = 3k + 1

+ phường = 3k + 2 => p. + 10 = 3k + 12 là phù hợp số => loại p. = 3k + 2

Vậy phường = 3

Đúng 0 comment (0)

câu a là phường ko có giá trị chớ

Đúng 0
phản hồi (0)

Tìm số nguyên tố phường sao cho:

p+10 cùng p+14 rất nhiều là số nguyên tố

p+6,p+8 và p+14 đông đảo là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 1 0 gởi Hủy

vi phường la so nguyen to

đặt p. = tất cả dạng 3k, 3k+1, 3k+2

Thay vào

+>p+10=3k+10

p+14=3k+14(chọn)

+>p+10=3k+1+10=3k+11

p+14=3k+1+14=3k+15=>loại

+>p+10=3k+2+10=3k+12=>loại

Từ các bt bên trên suy ra snt nên tìm là 3

Các câu sau có tác dụng tuong tu

Đúng 0
comment (0)

Tìm số thành phần p làm thế nào cho p+10 cùng p+14 là số nguyên tố.

Lớp 6 Toán 0 0 gởi Hủy

Tìm số nguyên tố làm thế nào cho p+10 với p+14 phần nhiều là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 1 0 gởi Hủy

Nếup=2(Rightarrow)p+10=12,là đúng theo số (loại)

Nếup=3(Rightarrow)p+10=13,p+14=17, phần lớn là số yếu tố nênp=3 thỏa mãn

Nếu p>3,p hoàn toàn có thể có dạng :

+, p=3k +1(Rightarrow)p+14=3k+15chia hết mang lại 3, loại p=3k+1

+, p=3k+2(Rightarrow)p+10=3k+12, là phù hợp số , loai p=3k+2

Vậy p=3

Đúng 0
phản hồi (0)

Tìm số nguyên tố làm sao để cho p+10 với p+14 cũng chính là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

tìm p là số nguyên tố thế nào cho p+10 cùng p+14 là một số nguyên tố

Lớp 6 Toán Ôn tập toán 6 7 0 giữ hộ Hủy

Ta gồm : phường = 3 => p. + 10 = 13 mà 13 là số yếu tố => phường + 10 là số nguyên tố

p. = 3 => phường + 14 = 17 mà lại 17 là số thành phần => p. + 14 là số yếu tắc

+) Với p. > 3 . Lúc đó p. Chia đến 3 ta gồm 2 kĩ năng

- Trường hòa hợp 1 : p = 3k + 1 => p. + 14 = 3k + 1 + 14 = 3k + 15 = 3 ( k + 5 )

Mà : p. + 14 > 3 => 3 ( k + 5 ) > 3 => 3 ( k + 5 ) là hợp số ( Vô lý )

- Trường đúng theo 2 : p = 3k + 2 => p + 10 = 3k + 2 + 10 = 3k + 12 = 3 ( k + 4 )

Mà : phường + 10 > 3 => 3 ( k + 4 ) > 3 => 3 ( k + 4 ) là vừa lòng số ( Vô lý )

Vậy phường = 3 thì p. + 10 và p + 14 là số nguyên tố .

Đúng 0
comment (0)

p=3 nha p Ngô Thu Hiền

Đúng 0
bình luận (0)

p=3

Đúng 0
comment (0)

Tìm số nguyêntố psao cho:

p+10 với p+14 đông đảo là số nguyên tố

p+6,p+8,p+12 với p+14 hầu như là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 gởi Hủy

tìm số nhân tố p thế nào cho p+10 và p+14 phần lớn là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 2 0 gửi Hủy

Nếu p là snt lớn hơn 3 thì p=3k+1 hoặc 3k+2

Nếu p=3k+1 thì p+14=3k+1+14=3k+15=3(k+5) chia hết mang đến 5 ko thỏa mãn là snt

p=3k+2 thì p+10=3k+2+10=3k+12=3(k+4) phân tách hết đến 3 ko vừa lòng là snt

Vậy p=2 hoặc 3

Nếu p=2 thì p+10 với p+14 chia hết đến 2

Vậy p=3

100% đúng

Đúng 0
phản hồi (0)

Đó là số 3 vày 10+3=13 3+14=17 bắt buộc 3 là số đúng 100%

Đúng 0
bình luận (0)

Tìm số thành phần p làm sao để cho p+10 với p+14 hồ hết là số nguyên tố

Lớp 6 Toán 0 0 gửi Hủy

tìm số nhân tố p làm thế nào để cho p+10 và p+14 cũng là số nhân tố ?