- Polime tổng hợp: vì con fan tổng hợp; được tạo thành 2 một số loại là: Polime trùng hòa hợp tổng thích hợp bằng những phản ứng hóa học (ví dụ: polietilen, poli(metyl metacrylat…) cùng Polime trùng dừng được tổng hợp bởi phản ứng trùng ngưng (ví dụ: nilon-6, tơ lapsan…)

2. Dãy các Polime tổng hợp

Câu hỏi: hàng nào dưới đây chỉ gồm những polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

Bạn đang xem: Số polime tổng hợp là

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh bột, nilon-7, cao su đặc thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên thiên nhiên, polibutađien

Trả lời:

Chọn câu trả lời B

Tinh bột, xenlulozơ, cao su đặc thiên nhiên là polime thiên nhiên ⇒ loại A, C với D ⇒ chọn B

*
Polime tổng thích hợp là gì Dãy các Polime tổng hợp" width="736">

Cùng top lời giải tham khảo thêm các tin tức và bài bác tập liên quan nhé:

1. Một số trong những khái niệm

- Polime: là hồ hết hợp chất gồm phân tử khối không nhỏ do nhiều đối chọi vị nhỏ (gọi là đôi mắt xích) link với nhau.

- Monome: là đều phân tử nhỏ, bội nghịch ứng tạo nên polime.

- hệ số n: là hệ số polime hóa hay độ polime hóa.

- đôi mắt xích: là phần lặp đi tái diễn trong phân tử polime.

2. Bí quyết gọi thương hiệu Polime


Tổng hợp kỹ năng hóa 12 về tên gọi Polime:

Công thức tên gọi: tên polime = poli + tên monome

(Lưu ý: giả dụ tên của monome có 2 cụm từ trở lên thì tên đó được đặt trong vết ngoặc đơn

Ví dụ: poli(vinyl clorua))

3. Phân loại

Dựa vào xuất phát và cấu trúc, polime được tạo thành các một số loại như sau:

+ phụ thuộc nguồn gốc:

- Polime thiên nhiên: là hồ hết loại tất cả sẵn vào tự nhiên. (ví dụ: bông, tơ tằm…)

- Polime nhân tạo (hay nói một cách khác là bán tổng hợp): những các loại này được chế hóa từ những polime từ bỏ nhiên. (ví dụ: trường đoản cú xenlulơ tổng hợp cao su đặc lưu hóa để gia công lốp xe; ngoài ra còn tổng hòa hợp ra tơ visco, tơ axetat)

- Polime tổng hợp: vày con người tổng hợp; được phân thành 2 một số loại là: Polime trùng vừa lòng tổng thích hợp bằng những phản ứng hóa học (ví dụ: polietilen, poli(metyl metacrylat…) và Polime trùng dừng được tổng hợp bằng phản ứng trùng dừng (ví dụ: nilon-6, tơ lapsan…)

+ nhờ vào cấu trúc:

- Mạch ko phân nhánh: (ví dụ: amilozơ…)

- Mạch phân nhánh: (ví dụ: amilopectin, glicogen…)

- Mạch mạng không gian: (ví dụ: cao su lưu hóa, vật liệu nhựa bakelit…)

4. Bài tập trắc nghiệm

Câu hỏi 1

Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Amilopectin.

B. Polietilen.

C. Amilozo

D. Poli (vinyl clorua).

Trả lời

Chọn đáp án A

- Polime có cấu tạo mạch không gian: nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su lưu hóa.

- Polime có kết cấu mạch phân nhánh: amilopectin với glicogen.

- Plime có cấu tạo mạch ko phân nhánh: còn lại.

Câu hỏi 2

Nhựa PP (polipropilen) được tổng hợp từ

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CN.

C. CH3-CH=CH2.

D.C6H5OH và HCHO.

Trả lời

Chọn lời giải C

Nhựa PP (poli propilen) được tổng phù hợp từ propilen:

CH2=CH-CH3 →xt,t0,p <-CH2-CH(CH3)->n ⇒ chọn C

Câu hỏi 3

Nilon-6,6 thuộc nhiều loại tơ

A. axetat.

B. bán tổng hợp.

C. poliamit.

D. thiên nhiên.

Trả lời

Chọn đáp án C

Nilon-6,6 là <-HN-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO->n

⇒ chứa links amit -CO-NH- ⇒ thuộc nhiều loại tơ poliamit ⇒ chọn C.

Câu hỏi 4

Phát biểu như thế nào sau đây không đúng?

A. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tằm bằng phương pháp đốt, tơ tằm đến mùi khét như thể mùi tóc cháy.

B. Tinh bột với xenlulozơ phần nhiều là polisaccarit tuy vậy xenlulozơ gồm thẻ kéo thành sợi, còn tinh bột thì không.

C. Các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử béo và lực liên kết phân tử lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon nhát bền với sức nóng nhưng không bị thủy phân bởi môi trường axit cùng kiềm.

Trả lời

Chọn giải đáp D

D sai do len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt và bị thủy phân bởi môi trường thiên nhiên axit với kiềm.

Câu hỏi 5

Dung dịch chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp?

A. Isopren.

B. Buta-1,3 - đien.

C. Metyl metacrylat.

D. Axit amino axetic

Trả lời

Chọn đáp án D

Muốn tham gia phản ứng trùng hợp yêu cầu có liên kết đôi C=C hoặc vòng không bền.

A. Isopren là CH2=C(CH3)-CH=CH2 ⇒ có thể tham gia phản bội ứng trùng hợp ⇒ loại.

B. Buta-1,3-đien là CH2=CH-CH=CH2 ⇒ có thể tham gia bội nghịch ứng trùng hợp ⇒ loại.

C. Metyl metacrylat là CH2=C(CH3)COOCH3 ⇒ có thể tham gia phản nghịch ứng trùng hợp ⇒ loại.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Cơ Sở Hạ Tầng Và Kiến Trúc Thượng Tầng

D. Axit amino axetic là H2NCH2COOH ⇒ không thể tham gia bội nghịch ứng trùng hợp ⇒ chọn.