Đề bài: đối chiếu nội dung phiên bản vẽ thêm với bạn dạng vẽ đưa ra tiết. Phiên bản vẽ đính dùng để gia công gì?

Lời giải 

* So sánh

- tương tự nhau: Đều là bạn dạng vẽ chuyên môn và tất cả hình biểu diễn, size và size tên

- khác nhau:

Bản vẽ lắp

Bản vẽ đưa ra tiết

- không tồn tại yêu cầu kỹ thuật

- Bảng kê: có số sản phẩm công nghệ tự, tên thường gọi chi tiết, số lượng, thiết bị liệu.

Bạn đang xem: So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết

 - nhờ vào các chi tiết lắp ghép cùng với nhau làm cho một phần tử máy hoặc máy

- Yêu cầu kĩ thuật: gồm chỉ dẫn về gia công, xử lí bề mặt...

- không tồn tại bảng kê

- phiên bản vẽ cụ thể là một trong số thành phần để chế tạo lên bạn dạng vẽ lắp

* bản vẽ lắp sử dụng trong thiết kế, gắn ráp và sử dụng sản phẩm

*
đối chiếu nội dung bản vẽ đính thêm với bạn dạng vẽ bỏ ra tiết." width="683">

Cùng vị trí cao nhất lời giải đọc thêm về phiên bản vẽ đính thêm và phiên bản vẽ cụ thể nhé:

A. Phiên bản vẽ lắp:

I. Văn bản của bản vẽ lắp

Bản vẽ lắp là tư liệu kĩ thuật đa phần dùng vào thiết kế, gắn ráp và thực hiện sản phẩm.

Bản vẽ lắp diễn đạt hình dạng, kết cấu của thành phầm và vị trí đối sánh giữa các chi tiết máy của sản phẩm.

*
so sánh nội dung phiên bản vẽ thêm với bạn dạng vẽ cụ thể (ảnh 2)" width="616">

Hình biểu diễn: bao gồm hình chiếu cùng hình cắt diễn tả hình dạng, kết cấu với vị trí các cụ thể máy của cục vòng đai.

Kích thước: Gồm size chung của sản phẩm, kích thước lắp của những chi tiết.

Bảng kê: tất cả số sản phẩm tự, tên thường gọi chi tiết, số lượng,vật liệu …

Khung tên: thương hiệu sản phẩm, tỷ lệ, kí hiệu bạn dạng vẽ, cơ sở xây dựng …

II. Đọc phiên bản vẽ lắp

Đọc phiên bản vẽ gắn thêm là trải qua các nội dung của phiên bản vẽ thêm để biết được hình dạng. Kết cấu của sản phẩm và vị trí đối sánh tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.

Khi đọc thường theo trình tự duy nhất định.

- form tên.

- Bảng kê.

- Hình biểu diễn.

- Kích thước.

- Phân tích đưa ra tiết.

- Tổng hợp.

*
đối chiếu nội dung phiên bản vẽ gắn thêm với bạn dạng vẽ cụ thể (ảnh 3)" width="683">

Lưu ý:

1. Có thể chấp nhận được vẽ 1 phần hình giảm (hình cắt cục bộ) sinh sống trên hình chiếu.

2. Form size chung: kích cỡ chiều dài, độ cao và chiều rộng lớn của sản phẩm.

3. Size lắp: kích thước chung của hai cụ thể ghép cùng nhau như đường kính của trục và lỗ, đường kính ren.

4. địa chỉ của chi tiết: mỗi cụ thể được đánh một màu nhằm xác xác định trí của nó ở trên phiên bản vẽ.

5. Trình tự cởi lắp: ghi số chi tiết theo trình tự cởi và lắp.

B. Bạn dạng vẽ chi tiết:

I. Định nghĩa:

Bản vẽ cụ thể là bản vẽ vừa biểu lộ được hình dạng, vừa trình bày được kích thước và các yêu mong kỹ thuật trong bản vẽ. Thường xuyên thì bạn dạng vẽ chi tiết gồm: những hình biểu diễn, khung bản vẽ cùng khung tên, những con số form size và các yêu cầu kỹ thuật. Phiên bản vẽ chi tiết là tài liệu kĩ thuật dùng trong việc sản xuất và kiểm tra chi tiết.

II. Bí quyết đọc bạn dạng vẽ đưa ra tiết

Trình trường đoản cú đọc phiên bản vẽ

Gồm 5 bước: 

1. Đọc văn bản trong form tên.

2. Phân tích những hình chiếu, hình cắt.

3. Phân tích kích thước.

4. Đọc yêu mong kĩ thuật.

5. Mô tả hình dáng và cấu tạo của chi tiết, chức năng của chi tiết đó.

Bản vẽ ống lót: 

Tên gọi chi tiết: ống lót.

Vật liệu: thép

Tỉ lệ: 1:1

*
đối chiếu nội dung phiên bản vẽ lắp với phiên bản vẽ cụ thể (ảnh 4)" width="683">

Tên gọi hình chiếu: hình chiếu cạnh

Vị trí hình cắt: cắt ở vị trí hình chiếu đứng.

Kích thước thông thường của chi tiết: 28mm,30mm.

Kích thước những phần của bỏ ra tiết: Đường kính xung quanh 18mm, 2 lần bán kính lỗ 16mm, chiều nhiều năm 30mm.

Gia công: làm tù cạnh

Xử lí bề mặt: mạ kẽm.

Mô tả ngoài mặt và kết cấu của đưa ra tiết: ống hình tròn trụ tròn.

Công dụng của chi tiết dùng để lót giữa những chi tiết.

Phân loại bản vẽ kỹ thuật

Bản vẽ kỹ thuật bao gồm :

- bạn dạng vẽ bỏ ra tiết

- bạn dạng vẽ gắn thêm ráp

- bản vẽ túa rời

- phiên bản vẽ sơ đồ

C. Bài bác tập: thắc mắc trắc nghiệm

Câu 1: Bản vẽ thêm thể hiện:

A. Những thiết kế sản phẩm

B. Kết cấu sản phẩm

C. Vị trí đối sánh giữa các chi tiết của sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án: D

Câu 2: Bản vẽ lắp dùng trong:

A. Xây cất sản phẩm

B. Gắn ráp sản phẩm

C. Sử dụng sản phẩm

D. Cả 3 giải đáp trên

Đáp án: D

Câu 3: Trong bản vẽ lắp biểu lộ mấy nội dung?

A. 2 

B. 3 

C. 4 

D. 5

Đáp án: C

Đó là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, size tên.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Lý Thuyết Amin Amino Axit Có Đáp Án Hóa Học Lớp 12: Amin

Câu 4: Bản vẽ lắp tất cả thêm văn bản nào mà bạn dạng vẽ cụ thể không có?

A. Hình biểu diễn 

B. Kích thước 

C. Bảng kê 

D. Form tên

Đáp án: C

Câu 5: Bản vẽ đính thêm thiếu ngôn từ nào so với bạn dạng vẽ bỏ ra tiết?

A. Hình biểu diễn

B. Yêu cầu kĩ thuật

C. Kích thước

D. Khung tên

Đáp án: B

Câu 6: Trình từ bỏ đọc bạn dạng vẽ lắp tất cả mấy bước?

A. 4 

B. 5 

C. 6 

D. 7

Đáp án: C

Đó là hình biểu diễn, kích thước, bảng kê, size tên, phân tích chi tiết, tổng hợp.

Câu 7: Trình từ bỏ đọc bạn dạng vẽ gắn thêm khác trình từ đọc bạn dạng vẽ chi tiết ở chỗ bao gồm thêm bước: