... 52:PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆNPHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆNPHẢN XẠ ĐIỀU KIỆNI. Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện: II. Sự có mặt phản xạ ... Phản xạ điều kiện? Bảng 52.2 trang 168/SGK BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆNPHẢN XẠ ĐIỀU KIỆNI. Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện: II. Sự có mặt phản xạ điều ... BÀI 52: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆNI. Phản xạ điều kiện phản xạ không điều kiện: II. Sự xuất hiện phản xạ điều kiện: III .So sánh tính chất của phản xạ không...


Bạn đang xem: So sánh phản xạ có điều kiện và không điều kiện

*

*

... 54: PHẢN XẠ KHÔNG ĐIỀU KIỆN PHẢN XẠ ĐIỀU KIỆN I. Phân biệt phản xạ khơng điều kiện cùng phản xạ điều kiện. Hãy khẳng định xem trong số ví dụ dưới đây, đâu là phản xạ không điều kiện ... Thnh:Phn xạ không điều kiện Phản xạ điều kiện. PXCĐK PXKĐK mối quan hệ như thế nào?Mối quan liêu hệ: (SGK tr.168) làm phản xạ không điều kiện sở để ra đời phản xạ điều kiện. Phải ... được trong cuộc sống, vì chưng tập luyện nhưng mà có. Hãy dùng những ý vấn đáp để kết thúc bảng: So sánh phản nghịch xạ điều kiện phản xạ không điều khiếu nại Đặc điểm so sánh PXKĐK PXCĐKSự khác nhauNguồn...
*

*Xem thêm: Câu 1, 2, 3 Trang 13 Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 13, 14 Bài 97

*