+ những số gồm chữ số tận thuộc là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2 cùng chỉ rất nhiều số đó bắt đầu chia hết mang đến 2.

Bạn đang xem: Số tự nhiên chia hết cho 2 và 5. chữ số tận cùng của là

+ các số tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết mang lại 5 với chỉ rất nhiều số đó mới chia hết đến 5.

Ta thấy dấu hiệu nhận thấy số phân chia hết đến 2 với 5 đều có chung số có chữ số tận cùng là 0.

Vậy các số có chữ số tận cùng là 0 thì phân tách hết cho tất cả 2 và 5.


Ở tiết mục múa đôi của một đội văn nghệ, số tín đồ của team được xếp vừa hết. Khi hát tốp ca xếp theo nhóm, từng nhóm bao gồm 5 người, đội âm nhạc còn thừa ra 3 người. Đội văn nghệ đó tất cả bao nhiêu người? biết rằng đội văn nghệ có tầm khoảng từ 15 fan đến trăng tròn người.


Không thực hiện phép tính, hãy lý giải tại sao:

a) A = 61 782 + 94 656 – 76 320 phân tách hết mang lại 2;

b) B = 97 485 – 61 820 + 27 465 phân tách hết mang đến 5.


Từ những chữ số 0, 2, 5, hãy viết toàn bộ các số có hai chữ số khác biệt sao cho:

a) những số đó phân tách hết mang đến 2;

b) những số đó phân tách hết đến 5;

c) các số đó chia hết cho tất cả 2 với 5.


Cho các số 82, 980, 5 975, 49 173, 756 598. Trong những số đó:

a) Số nào chia hết cho 5, nhưng lại không phân tách hết đến 2?

b) Số nào phân tách hết cho 2, nhưng mà không phân tách hết đến 5?

c) Số như thế nào không chia hết đến 2 cùng không phân chia hết mang lại 5?


Tìm chữ số tương thích ở vết * nhằm số

*
thỏa mãn mỗi đk sau:

a) chia hết mang lại 2;

b) phân tách hết mang đến 5.

c) phân chia hết cho tất cả 2 cùng 5.


Dùng cả tía chữ số 4, 5, 9 nhằm ghép thành số có bố chữ số:

a) nhỏ dại nhất và phân tách hết đến 2;

b) lớn nhất và phân tách hết đến 5.


Khối lớp 6 của một ngôi trường trung học cửa hàng có các lớp 6A, 6B, 6C, 6D, 6E cùng với số học viên lần lượt là 40; 45; 39; 44; 42.

*

a) Lớp nào có thể xếp thành 2 sản phẩm với số lượng học viên ở mỗi sản phẩm là như nhau?

b) Lớp nào rất có thể xếp thành 5 mặt hàng với số lượng học viên ở mỗi hàng là như nhau?


a) tiến hành các phép tính: 50 : 5; 65 : 5.

b) Nêu quan hệ phân tách hết của các số 50; 65 cùng với số 5.

c) Nêu chữ số tận cùng của những số: 50; 65.


a) triển khai các phép tính: 10 : 2; 22 : 2; 54 : 2; 76 : 2; 98 : 2.

Xem thêm: Chimte Là Gì Trên Facebook, Chimte Là Gì, Sao Không Phải Là Cute Mà Là Chimte

b) Nêu quan tiền hệ chia hết của các số 10, 22, 54, 76, 98 với số 2.

c) Nêu chữ số tận cùng của các số: 10, 22, 54, 76, 98


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam