tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Gọi số buộc phải tìm là A, ta có:A=18.

Bạn đang xem: Số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số mà khi chia cho 18 30 45 có số dư lần lượt là 8 20 35 là số

n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội tầm thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số gồm 3 chữ số nhỏ dại nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Gọi số phải tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,k∈N)Vậy A+10 là bội phổ biến của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với x∈N∗Do kia ta có A+10=90x. Vì A là số có 3 chữ số nhỏ nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất gồm 3 c/s. Biết khi chia số đó cho 18;30;45 thì tất cả số dư theo lần lượt là:8;20;35.


Gọi số nên tìm là a.

Theo đề bài xích thì suy ra a+10 phân chia hết cho cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung nhỏ tuổi nhất tất cả 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số nên tìm là 170


số từ bỏ nhiên nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số nhưng mà khi phân tách cho 18;30;45 gồm số dư theo lần lượt là 8;20;35 là số mấy ?

các chúng ta nhớ ghi phương pháp giải giúp mình nhé !!!!!!!


Gọi số nên tìm là A, ta có:A=18.n+8 => A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 => A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 => A+10=45.k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội thông thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số gồm 3 chữ số nhỏ tuổi nhất nên 1Vậy x=2=> A+10=180 => A=170


số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số nhưng khi phân chia cho 18;30;45 thì bao gồm số dư thứu tự là 8;20;35 . Số sẽ là số mấy ?

( trình diễn cách giải mình sẽ tick mang đến 3 tick )


Gọi số bắt buộc tìm là a

Theo đề bài bác suy ra a+10 chia hết cho cả 18;30;45

BCNN(18;30;45)=90

Vậy BCNN có 3 chữ số của 18;30;45 là 90.2=180

=>a+10=180

a=170

Vậy số buộc phải tìm là 170

Nếu thấy bài xích làm của bản thân mình đúng thì tick nha bạn,mình xin thực tâm cảm ơn.


 Gọi số đề xuất tìm là A, ta có:A=18.n+8 A+10=18.n+18⋮18A=30.m+20 A+10=30.m+30⋮30A=45.k+35 A+10=45.

Xem thêm: Giọt Buồn Rơi Xuống Đưa Tay Giấu Đi Vội Vàng, Lời Bài Hát Cô Đơn Dành Cho Ai

k+45⋮45(Với n,m,kN)Vậy A+10 là bội bình thường của 18;30;45 .Mà BCNN(18;30;45)=90 nên BC(18;30;45)=90x , với xN∗Do đó ta có A+10=90x. Vì A là số có 3 chữ số nhỏ dại nhất nên 1Vậy x=2 A+10=180 A=170


Bài 5: (1đ)

Tìm số tự nhiên nhỏ dại nhất có 3 chữ số chia cho 18;30;45 có số dư thứu tự là: 8;20;35

Giúp bản thân bai này với các bạn!! Mình đề nghị gấp!!! 

 


( extGọi số sẽ là a . left(ainℕ^∗ ight))

( extVì a chia 18 dư 8 yêu cầu ( x + 10 ) ⋮ 18)

( extVì a phân tách 30 dư 20 nên left(x+10 ight)⋮30)

( extVì a phân chia 45 dư 35 phải ( x + 10 ) ⋮ 45)

(Rightarrow a+10in BCleft(18,30,45 ight))

( extTa bao gồm : heptegincases18=2.3^2\30=2.3.5\45=3^2.5endcasesRightarrowleft<18,30,45 ight>=2.3^2.5=90)

(Rightarrow x+10in Bleft(90 ight)=left;90;180;270;360;... ight\)

(Rightarrow x=350)


Mọi bạn ới giúp mình với

tìm số tự nhiên và thoải mái x biết rằng 326:x dư 11còn 553:x dư 13

tìm nhì số à và b biết tổng của chúng bằng 128 với ƯCLN của chúng bằng 16

Tìm số từ nhiên nhỏ nhất có cha chữ số biết rằng số đó khi chia cho 18;30;45 gồm số dư thứu tự là 8;20;35


Gọi số buộc phải tìm là a.

Theo đề bài xích thì suy ra a+10 chia hết cho tất cả 18,30,45

BCNN(18,30,45)=90. Vậy bội chung bé dại nhất tất cả 3 chữ số của 18,30,45 là 90.2=180

=> a+10=180. Vậy a=180-10=170

số nên tìm là 170


tìm số từ bỏ nhiên nhỏ nhất tất cả 3 chữ số sao để cho khi chia số đó đến 18;30;45 tất cả số dư thứu tự là 8;20;30