sống trong đời sống. Cần phải có một tấm lòng Để làm những gì em biết không? Để gió (...) cuốn (...) đi Để gió (...) cuốn (...) đi Gió cuốn đi đến mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống rộng lớn Ôi trái tim đang bay theo thời hạn Làm mẫu bóng đi rao lời dối gian phần đông khi chiều tối. Cần có một tiếng mỉm cười Để ngùi ngùi theo lá bay Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Rồi nước (...) cuốn (...) trôi Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một ái tình Chỉ lặng chú ý không nói năng Để buốt (...) trái (...) tim Để buốt (...) trái (...) tim trong trái tim con chim nhức nằm lặng Ngủ lâu bền hơn mang theo vết thương sâu Một nhanh chóng mai chim cất cánh đi triền miên cùng tiếng hót chảy trong trời gió lên Hãy yêu ngày tới. Mặc dù quá mệt nhọc kiếp bạn Còn cuộc đời ta cứ vui mặc dù vắng (...) trơn (...) ai mặc dù vắng (...) láng (...) ai


Bạn đang xem: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không


Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Nêu Ý Nghĩa Lịch Sử Của Các Cuộc Cách Mạng Tư Sản Đầu Tiên ?

Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.