Sự cực thịnh của cơ chế phong kiến thời Đường được biểu lộ trên tất cả các mặt:

* khiếp tế: trở nên tân tiến tương đối toàn diện.

Bạn đang xem: Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời đường được biểu hiện như thế nào

- Nông nghiệp:

+ giảm tô thuế, giảm sưu dịch.

+ Thực hiện cơ chế quân điền: lấy khu đất công và ruộng bỏ hoang chia cho nông dân.

+ Áp dụng gần như kĩ thuật canh tác vào cung cấp như chọn giống, khẳng định thời vụ,… làm cho năng suất tăng.

- thủ công bằng tay nghiệp: các nghề dệt, in, gốm sứ phát triển. Hình thành những xưởng thủ công luyện sắt, đóng thuyền có hàng chục người làm việc.

- mến nghiệp: trở nên tân tiến thịnh đạt, giao lưu sắm sửa được mở rộng, ra đời “con đường tơ lụa” trên khu đất liền cùng trên biển.

* chủ yếu trị:


- trả thiện máy bộ nhà nước từ trung ương đến địa phương nâng cao quyền lực của Hoàng đế.

* Văn hoá: Thơ Đường phản chiếu phản ánh toàn vẹn bộ khía cạnh xã hội bấy giờ và đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật. Thương hiệu tuổi các nhà thơ như Lý Bạch, Đỗ Phù, Bạch Cư Dị,… còn mang đến ngày nay.

* Đối ngoại: với năng lực về kinh tế và quân sự: nhà Đường tiếp tục cơ chế xâm lược những nước, lãnh thổ trung quốc được mở rộng.

Loigiaihay.com


*

Thương nghiệp: cải cách và phát triển thịnh đạt, mở rộng giao lưu, bán buôn với những nước trên cụ giới. “Con mặt đường tơ lụa” được có mặt trên đất liền với trên biển.

Chính trị: cỗ máy cai trị phong kiến đơn vị Đường ngày một hoàn chỉnh hơn. Máy bộ nhà nước được phân cung cấp từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là bức tốc củng cố tổ chức chính quyền trung ương. Chính quyền phong con kiến thời Đường nhằm cải thiện quyền lực hoàn hảo nhất của Hoàng đế.

Văn hoá: đơn vị Đường thực hiện chế độ khoa cử. Không ngừng mở rộng các trường học tập ở cả thành thị và nông thôn.

Xem thêm: Hỷ Thần Là Gì - Luận Giải Sao Hỷ Thần Tại Mệnh Và Các Cung Khác

Thơ Đường phản nghịch ánh toàn diện bộ khía cạnh xã hội bấy giờ và đạt đến đỉnh điểm của nghệ thuật. Các nhà thơ khét tiếng lúc bấy giờ đồng hồ là Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị,…

*

Đối ngoại: nhà Đường tiếp tục cơ chế xâm lược các nước nhằm mục tiêu mở rộng lãnh thổ của Trung Quốc.

Sau khi ổn định ở trong nước, đơn vị Đường lấy quân xâm lăng vùng Nội Mông, đoạt được Tây Vực, thôn tính Triều Tiên,…


SÁCH GIÁO KHOA

*
Toán lớp 12
*
Toán lớp 12 Nâng cao
*
Toán lớp 11
*
Toán lớp 11 Nâng cao
*
Toán lớp 10
*
Toán lớp 10 Nâng cao
*
Toán lớp 9
*
Tài liệu dạy - học Toán 9
*
Toán lớp 8
*
Tài liệu dạy dỗ - học Toán 8
*
Toán lớp 7
*
Tài liệu dạy dỗ - học tập Toán 7
*
Toán lớp 6
*
Tài liệu dạy dỗ - học Toán 6
*
Toán lớp 5
*
Toán lớp 4
*
Toán lớp 3
*
Toán lớp 2
*
Toán lớp 1

Video liên quan