- Một bình cầu đã đậy muội đèn, trên nút tất cả gắn một ống thủy tinh, vào ống thủy tinh gồm giọt nước màu. Bình được để gần một mối cung cấp nhiệt như ngọn lửa đèn hễ (H.23.4)

- đem miếng gỗ chắn giữa nguồn nhiệt với bình cầu (H.23.5)

-->