15 câu trắc nghiệm Sự đổi khác tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định điều khoản tuần trả !!


Bạn đang xem: Sục khí clo vào lượng dung dịch naoh ở nhiệt độ thường sản phẩm là

* khuyên bảo giải

Phương trình chất hóa học xảy ra:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Vậy sản phẩm thu được tất cả NaCl, NaClO.

Đáp án C


Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành nghiên cứu về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự biến đổi của trang bị chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra trong những thành phần đó.Hóa học đôi khi được điện thoại tư vấn là "khoa học tập trung tâm" vày nó là ước nối những ngành khoa học tự nhiên khác như trang bị lý học, địa hóa học học và sinh học.

Lớp 10 - Năm trước tiên ở cung cấp trung học tập phổ thông, năm đầu tiên nên bao gồm nhiều anh em mới tới từ những khu vực xa hơn vày ngôi trường new lại mỗi khi lại xa nhà mình hơn. Được biết bên phía ngoài kia là một thế giới mới to lớn và những điều thú vị, một trang mới đang chò hóng chúng ta.

*Xem thêm: Các Quốc Gia Cổ Đại Phương Tây Đã Được Hình Thành Ở Đâu Và Từ Bao Giờ ?

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traAppCông nghệ thông tinReview sáchGiải tríĐoc truyện onlineRead novel EnglishTổng thích hợp mã sút giá