- Chọn bài -Bài 1: Tập hợp. Thành phần của tập hợpBài 2: Tập hợp các số từ bỏ nhiênBài 3: Ghi số từ bỏ nhiênBài 4: Số bộ phận của một tập hợp. Tập thích hợp conBài 5: Phép cộng và phép nhânBài 6: Phép trừ và phép chiaBài 7: Lũy thừa với số nón tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ sốBài 8: phân tách hai lũy thừa thuộc cơ sốBài 9: vật dụng tự triển khai các phép tínhBài 10: tính chất chia không còn của một tổngBài 11: tín hiệu chia hết cho 2, đến 5Bài 12: dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9Bài 13: Ước cùng bộiBài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tốBài 15: Phân tích một số trong những ra thừa số nguyên tốBài 16: Ước phổ biến và bội chungBài 17: Ước chung mập nhấtBài 18: Bội chung nhỏ nhấtÔn tập chương một số ít học

Mục lục

Sách Giải Sách bài Tập Toán 6 bài 13: Ước với bội giúp đỡ bạn giải những bài tập trong sách bài tập toán, học xuất sắc toán 6 để giúp đỡ bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học khác:

Bài 141 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1:
a. Viết tập hợp các bội nhỏ tuổi hơn 40 của 7

b. Viết dạng tổng quát các số là bội của 7

Lời giải:

a. Ta tất cả B(7) = 0;7;14;21;28;35;42;…

Vậy tập hợp các bội của 7 nhỏ dại hơn 40 là 0;7;14;21;28;35

b. Dạng tổng quát các số là bội của 7 là 7k với k ∈ N

Bài 142 trang 23 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên và thoải mái x sao cho:

a. X ∈ B(15)và 40 ≤x ≤ 70

b. X ⋮12 và 0 12

d. 8 ⋮ x

Lời giải:

a. Ta có: B(15) = 0;15;30;45;60;75;..

Bạn đang xem: Tập hợp các số có hai chữ số là bội của 41 là { }

Vậy x ∈ B(15) và 40≤ x ≤70 bắt buộc x ∈45;60

b. Vày x ⋮ 12 yêu cầu x là bội cuả 12

Ta có: B(12) = 0;12;24;36;48;..

Ta có x ∈12;24

c. Ta bao gồm Ư(30) = 1;2;3;5;6;10;15;30

vì x ∈ Ư(30) và x >12 nên x ∈15;30

d. Ta có: 8 ⋮ x đề xuất x là mong cuả 8

Ta có: Ư(8) = 1;2;4;8

Vậy x ∈1;2;4;8

Bài 143 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tuấn bao gồm 42 chiếc tem. Tuấn ao ước chia gần như số tem đó vào các phong bì. Trong số cách phân chia sau, phương pháp nào thục hiện tại được? Hãy điền vào địa điểm trống trong trường thích hợp được chia:

Bạn vẫn xem: Tập hợp các số có hai chữ số là ước của 60 làYou watching: Tập hợp các số tất cả hai chữ số là bội của 41 là Bạn sẽ xem: Tập hợp các số gồm hai chữ số là bội của 41 làBạn sẽ xem: Tập hợp các số bao gồm hai chữ số là bội của 41 là


*

Lời giải:

Vì 42⋮ 3 nên cách thứ nhất thực hiện nay được. Số tem trong một phong suy bì là 42 : 3 = 14 (tem)

Vì 42 ⋮7 nên cách thiết bị hai thục hiện tại được. Số phong phân bì chứa tem là 42 : 7 = 6 (bì)

Vì 42 không phân tách hết mang lại 8 buộc phải cách thứ cha không tiến hành được


*

Bài 144 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm tất cả các số gồm hai chữ số là bội của:a. 32

b. 41

Lời giải:

a. Ta có: B(32) = 0;32;64;96;128..

Các số gồm hai chữ số là bội của 32 là 32;64;96

b. Ta có: B(41) = 0;41;82;123..

Các số bao gồm hai chữ số là bội của 41 là: 41;82

Bài 145 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm toàn bộ các số bao gồm hai chữ số là cầu của:

a. 50

b. 45

Lời giải:

a. Ta có: Ư(50) = 1;2;5;10;25;50

Vậy những số bao gồm hai chữ số là cầu của 50 là 10;25;50

b. Ta gồm Ư(45) = 1;3;5;9;15;45

Vậy những số gồm hai chữ số là ước của 45 là 15;45Ư

Bài 146 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên x sao cho:

a. 6 ⋮ (x -1)

b. 14 ⋮ ( 2x -3)

Lời giải:

a. Bởi vì 6 ⋮(x -1) cần (x-1) ∈ Ư(6)

Ta bao gồm Ư(6) =1;2;3;6

Suy ra: x -1 = 1 ⇒ x = 2

X – 1 = 2 ⇒ x = 3

X – 1 = 3 ⇒ x = 4

X – 1 = 6 ⇒ x = 7

b. Bởi vì 14 ⋮ (2x +3) nên (2x + 3) ∈ Ư(14)

Ta có Ư(14) = 1;2;7;14

Vì 2x + 3 ≥3 yêu cầu (2x + 3) ∈ 7;14

Suy ra: 2x + 3 = 7 ⇒ 2x = 4 ⇒ x =2

2x +3 = 14 ⇒ 2x = 11 ⇒ loại

Vậy x = 2 thì 14 ⋮(2x +3)

Bài 147 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: tất cả bao nhiêu bội của 4 trường đoản cú 12 đến 200?

Lời giải:

Vì trong tứ số tự nhiên tiếp tục thì có một số là bội của 4 đề nghị số bội của 4 từ bỏ 12 mang lại 200 là:

(200 -12) : 4 + 1 = 188 : 4 + 1 = 47 + 1 =48 số

Bài 13.1 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: vào các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Có các số tự nhiên a và b mà a ∈ Ư(b) và b ∈ Ư(a).Bạn sẽ xem: Tập hợp các số bao gồm hai chữ số là mong của 60 là

b) Nếu a là ước của b thì b : a cũng là ước của b.

Xem thêm: Bài Tập Đường Thẳng Song Song Với Mặt Phẳng Có Đáp Án, Đường Thẳng Song Song Với Mặt Phẳng

Lời giải:

b) Đúng

Bài 13.2 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số tự nhiên n sao cho:

a) n + 1 là ước của 15;

Lời giải:

a) Ư(15) = 1; 3; 5; 15. Ta có:

n + 113515
n12414

b) Ư(12) = 1; 2; 3; 4; 6; 12. Ta có n + 5 ≥ 5 nên:

n + 5612
n17
Bài 13.3 trang 24 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng 11 là ước của số có dạng abba

Lời giải:

abba = 1000a + 100b + 10b + a = 1001a + 110b

= 11(91a + 10b) ⋮ 11.

See more: cách thức Xác Định trọng tâm Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Đều, Đường Tròn Nội Tiếp Tam Giác Là Gì