Bài này đã giúp chúng ta biết thừa thế nào là số hữu tỉ, lấy được ví dụ như về số hữu tỉ và trình diễn chúng trên trục số.
Bạn đang xem: Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là gì

1/ Lý thuyết

a) định nghĩa số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số (fracab) với

- Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

- Ví dụ: những số (3;, - 0,5;,0;,2frac57) số đông là những số hữu tỉ vì:

(eginarrayl + ),3 = frac31 = frac62 = frac93 = ...\ + ), - 0,5 = frac - 12 = frac1 - 2 = frac - 24 = ...\ + ),0 = frac01 = frac02 = frac0 - 3 = ...\ + ),2frac57 = frac197 = frac - 19 - 7 = frac3814 = ...endarray)

*

*

*

*

Tải về


*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi làm phản hồi Hủy

Bình luậnsiêng đề được ân cần


nội dung bài viết mới độc nhất vô nhị


*

Gửi bài tập - gồm ngay lời giải!


Xem thêm: Số Điện Thoại Tổng Đài Tư Vấn Sức Khỏe Sinh Sản Bệnh Viện Từ Dũ

*

Cập nhật thông tin tiên tiến nhất của kỳ thi giỏi nghiệp THPT đất nước 2021