Câu hỏi: Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào

Lời giải:

Thế năng trọng trường phụ thuộc vào:

+ Độ cao của vật so với mặt đất hoặc vị trí được chọn làm mốc tính độ cao.

Bạn đang xem: Thế năng trọng trường không phụ thuộc vào

+ Khối lượng của vật.

Vật bao gồm khối lượng càng lớn với ở càng tốt thì thế năng trọng trường của vật càng lớn.

Cùng vị trí cao nhất lời giải tra cứu hiểu đưa ra tiết về Thế năng và thế năng trọng trường nhé:

I. Thế năng là gì?

- Thế năng của một vật (hệ)là năng lượng cơ mà vật tất cả được bởi vị trí tương đối của nó so với mặt t.năng tuyệt giữa những vật trong hệ.

- Đơn vị: Jun (J).

II. Phân loại


1. Thế năng trọng trường

a) Khái niệm

- Lực thế là những lực nhưng công của nó không phụ thuộc vào hình dạng đường đi, mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của nó.

- T.năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất với vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật vào trọng trường. Nếu chọn t.năng tại mặt đất thì t.năng trọng trường của vật tất cả khối lượng m đặt tại độ cao h.

- Công thức thế năng:Wt = mgzWt = mgz.

Trong đó:

+ m: khối lượng (kg);

+ g: gia tốc trọng trường (m/s2m/s2);

+ z: độ cao so với mốc thế năng (m).

b) Tính chất

- Là đại lượng vô hướng.

- có giá trị dương, âm hoặc bằng không, phụ thuộc vào vị trí chọn làm cho gốc t.năng.

c) Chú ý

- Nếu chọn gốc t.năng tại mặt đất thì t.năng tại mặt đất bằng ko (Wt=0Wt=0).

- Đơn vị: Jun (J).

2. Thế năng đàn hồi

a) Công của lực đàn hồi

- Xét một lò xo bao gồm độ cứng k, một đầu gắn với một vật, đầu cơ giữ cố định.

- lúc lò xo bị biến dạng với độ biến dạng làΔl=l−l0Δl=l−l0thì lực đàn hồi là→F=−k.→Δl→F=−k.→Δl

- khi đưa xoắn ốc từ trạng thái biến dạng về trạng thái ko biến dạng thì công của lực đàn hồi được xác định bằng công thức:A = 12k(Δl)2A = 12k(Δl)2.

b) Thế năng đàn hồi

- T.năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

- Công thức tính thế năngđàn hồi của một lò xo ở trạng thái tất cả biến dạngΔlΔllà:

Wt = 12k(Δl)2Wt =12k(Δl)2vớiFđh= k|Δl|Fđh = k|Δl|.

Trong đó:

+Wt: thế năng đàn hồi (J);

+ k: độ cứng lốc xoáy (N/m);

+Δl: độ biến dạng của xoắn ốc (m).

- T.năngđàn hồi là đại lượng vô hướng dương.

- Đơn vị: Jun (J).

III. Định lý độ giảm thế năng

Độ giảm t.năng của một vật (hệ vật) đúng bằng công của các lực không thế tác dụng lên vật (hệ vật).

ΔWt = Wt1 − Wt2 = AΔWt = Wt1− Wt2 = A.

Trong đó: A là công của những lực không thế (không phải lực thế).

Câu 1:Trong những vật sau , vật nào không có động năng ?

A. Quả bóng nằm im trên mặt sàn

B. Quả trơn lăn bên trên sàn nhà

C. Máy bay đang bay

D. Bé chim đang bay

Lời giải:

Đáp án: A

Cơ năng của vật vày chuyển động mà gồm gọi là động năng. Nếu vật đứng yên ổn thì động năng của vật bằng 0. Quả trơn đang nằm yên nên nó không chuyển động và nó không có cơ năng.

Câu 2:Trong các vật sau, vật nào không có thế năng (so với mặt đất )?

A. Chiếc lá đang rơi

B. Một người đứng bên trên tầng ba của tòa nhà

C. Thùng mặt hàng nằm bên trên mặt đất

D. Quả bóng đang cất cánh trên cao

Lời giải:

Đáp án: C

- Cơ năng của vật phụ thuộc vào vị trí của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn. Khi vật nằm trên mặt đất thì thế năng hấp dẫn của vật bằng 0.

- Thùng hàng nằm bên trên mặt đất đề nghị thế năng của nó bằng 0, xuất xắc là không có thế năng.

Câu 3:Một lò xo có tác dụng bằng thép đang bị nén lại. Lúc này lò xo có cơ năng.Vì sao lò xo có cơ năng?

*
Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào" width="354">

Hãy chọn câu đúng:

A. Vì lò xo gồm nhiều vòng xoắn

B. Bởi vì lò xo gồm khả năng sinh công

C. Vày lò xo bao gồm khối lượng

D. Vị lò xo làm bằng kim loại

Lời giải:

Đáp án: B

Lò xo bị biến dạng cho nên nó có thế năng đàn hồi. Thế năng này có khả năng sinh công bắt buộc lò xo bao gồm cơ năng

Câu 4:Trong những trường hợp sau đây, trường hợp làm sao cơ năng của những vật bằng nhau ? Chọn phương án đúng.

A. Hai vật ở thuộc một độ cao so với mặt đất

B. Nhị vật ở những độ cao khác biệt so với mặt đất

C. Hai vật chuyển động với các vận tốc không giống nhau

D. Nhì vật chuyển động cùng một vận tốc,cùng một độ cao và tất cả cùng khối lượng

Đáp án: D

- Thế năng của 1 vật phụ thuộc vào khối lượng và chiều cao của vật ấy so với mốc. Còn động năng phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật. Vì chưng vậy cơ năng của một vật phụ thuộc vào chiều cao, khối lượng, vận tốc của vật.

- đề xuất hai vật chuyển động thuộc một vận tốc,cùng một độ cao và tất cả cùng khối lượng sẽ có cơ năng bằng nhau.

Câu 5:Trong các trường hợp sau, trường hợp nào có sự chuyển hóa thế năng thành động năng ? Hãy chọn câu đúng nhất.

A. Mũi tên được bắn đi từ cung

B. Nước trên đập cao chảy xuống

C. Hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống dưới

D. Cả ba trường hợp bên trên thế năng chuyển hóa thành

Đáp án: D

Trường hợp 1:thế năng của cánh cung chuyển thành động năng của mũi tên

Trường hợp 2:thế năng hấp dẫn của nước chuyển thành động năng (nước chảy)

Trường hợp 3:thế năng hấp dẫn của viên bi chuyển thành động năng. Viên bi bên trên đỉnh dốc gồm thế năng lớn nhất cùng nó chuyển thành động năng khi viên bi lăn xuống dốc

Câu 6:Viên bi lăn bên trên một mặt phẳng nghiêng như trong hình vẽ. Tại vị trí như thế nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất ?

*
Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào (ảnh 2)" width="190">

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào chiều cao của vật so với mặt đất. Nên khi viên bi ở vị trí A thì nó bao gồm thế năng hấp dẫn lớn nhất, còn khi nó ở vị trí C thì nó tất cả thế năng hấp dẫn nhỏ nhất

Câu 7:Một bé lắc được treo bên trên giá, người ta tác động để nó dao động. Tại vị trí nào thì thế năng hấp dẫn là lớn nhất, nhỏ nhất ?

*
Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố làm sao (ảnh 3)" width="214">

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào chiều cao của vật so với mặt đất. Nên lúc con lắc ở vị trí A cùng C thì nó bao gồm thế năng hấp dẫn lớn nhất, còn khi nó ở vị trí B thì nó bao gồm thế năng hấp dẫn nhỏ nhất

Câu 8:Một xoắn ốc treo vật m1thì giãn một đoạn x1, cùng lò xo ấy khi treo vật m2thì giãn đoạn x2. Biết khối lượng m12. Cơ năng của lò xo ở dạng nào? so sánh cơ năng của lò xo ở hai trường hợp?

- Cơ năng của lốc xoáy ở dạng thế năng. Lốc xoáy bị giãn cho nên nó có thế năng đàn hồi.

- vì chưng m12nên ở trường hợp 2 xoắn ốc bị giãn nở ra nhiều hơn đề xuất thế năng đàn hồi của lò xo khi treo vật m2lớn hơn lúc treo vật m1.

- bởi vì đó cơ năng của lò xo lúc treo vật m2lớn hơn lúc treo vật m1

Câu 9:Thả một vật từ độ cao h xuống mặt đất. Hãy mang lại biết trong quá trình rơi cơ năng đã chuyển hóa như thế nào?

*
Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố làm sao (ảnh 4)" width="394">

- lúc bắt đầu thả thì thế năng của vật là lớn nhất. Vật rơi xuống (độ cao giảm dần) thì thế năng của nó cũng giảm dần, còn động năng của nó tăng dần. Ở đây thế năng đã chuyển hóa thành động năng.

- lúc vật chạm đất thì thế năng của nó bằng 0 với động năng của nó là lớn nhất, lúc này toàn bộ thế năng đã chuyển biến thành động năng.

Xem thêm: Cung Xử Nữ Hợp Với Màu Gì - Màu Sắc May Mắn Của Xử Nữ

Câu 10:Quan gần kề trường hợp quả láng rơi chạm đất, nó nảy lên. Vào thời gian nảy lên thế năng với động năng của nó rứa đổi thế nào?

- lúc chạm đất thì động năng của quả bóng lớn nhất cùng thế năng của nó bằng 0. Sau khoản thời gian chạm đất quả trơn nảy lên và trong thời gian quả bóng nảy lên thì động năng của quả bóng giảm cùng thế năng của quả láng tăng (chiều cao so với mặt đất tăng).

- khi động năng của quả nhẵn giảm xuống bằng 0 thì quả láng sẽ rơi xuống mặt đất