Thể tích khối nón là giới hạn của thể tích khối chóp đều nội tiếp khối nón kia khi số cạnh tạo thêm vô hạn. 

Trong bài viết hôm nay randy-rhoads-online.com xin trình làng đến chúng ta toàn bộ kiến thức và kỹ năng về công thức tính diện tích, thể tích khối nón để các bạn cùng tham khảo. Thông qua tài liệu này các bạn sẽ nhanh chóng nắm rõ công thức để giải nhanh các bài tập hình học tập lớp 9.

Bạn đang xem: Thể tích khối nón tròn xoay


I. Công thức thể tích khối nón

1. Phương pháp tính diện tích s xung xung quanh hình nón

- diện tích xung quanh hình nón bởi pi nhân với nửa đường kính đáy hình nón nhân với đường sinh hình nón

Sxq = π.r.l

Trong đó:

Sxq: là diện tích s xung xung quanh hình nónπ: là hằng số Pi = 3,14r: bán kính vòng tròn đấy hình nónl: mặt đường sinh của hình nón2. Phương pháp tính diện tích toàn phần hình nón

- diện tích s toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quang đãng hình nón công với diện tích dưới mặt đáy hình nón.

Stp = π.r.l + π r2

Trong đó:

Stp: là diện tích toàn phần hình nónπ: là hằng số Pi = 3,14r: bán kính vòng trònl: đường sinh3. Công thức tính thể tích khối nón

Thể tích hình nón hay thể tích khối nón bằng 1 phần ba diện tích s mặt đấy nhân với chiều cao.

*

Trong đó:

V: là thể tích hình nónπ: là hằng số Pi = 3,14r: bán kính vòng trònh: là con đường cao hạ từ đỉnh xuống đấy hình nón.

II. Thể tích khối nón cụt (Hình nón cụt)

*

Trong đó:

V là thể tích hìnhr1, r2 là bán kính 2 đáy của hình nón cụt.h là chiều cao khoảng cách giữa 2 lòng của hình nón cụt.π: số Pi (3.14159265)

III. Bài xích tập thể tích hình nón

Bài 1: Tính thể tích của hình nón có bán kính 15cm, độ cao 12cm

Lời giải:

Thể tích của hình nón là:

*
cm3

Bài 2: Tính diện tích s xung quanh của hình nón gồm chu vi lòng là cm và độ lâu năm 1 con đường sinh là 15cm

Lời giải:

Bán kính lòng là:

*
cm

Diện tích bao phủ của hình nón là:

*
cm2

Bài 3: tín đồ ta rót đầy nước vào một chiếc ly hình nón hoàn toàn có thể tích 8cm3. Tiếp nối người ta rót ra trường đoản cú ly ra để độ cao mực nước chỉ còn lại một nửa. Tính thể tích lượng nước còn lại trong ly

Lời giải:

Chiều cao của cái ly hình nón là:

*
cm

Chiều cao còn sót lại của mẫu ly hình nón là:

*
cm

Thể tich nước còn lại trong ly là:

*
cm3

Bài 4: mang lại tam giác MNP vuông trên M, MP = 3cm, MN = 4cm. Xoay tam giác kia một vòng quanh cạnh MN được một hình nón. Tính diện tích s xung xung quanh của hình nón đó.

Xem thêm: Phân Tích Mối Quan Hệ Biện Chứng Giữa Tồn Tại Xã Hội Và Ý Thức Xã Hội

Lời giải:

Khi cù tam giác một vòng xung quanh cạnh MN được hình nón có độ cao MN = 4cm và nửa đường kính đáy bởi 3cm

Độ dài đường sinh của hình nón là:

*
cm

Diện tích bao phủ của hình nón là:

*
cm2

IV. Bài xích tập từ luyện những bài toán về hình nón

Bài 1: Tính thể tích của hình nón biết đường sinh l = 10m, bán kính đáy r = 6m

Bài 2: Một hình nón có đường kính 6cm, góc giữa đường sinh và 2 lần bán kính đáy là 600. Tính thể tích của hình nón

Bài 3: Một hình nón có bán kính đáy bởi R, diện tích xung quanh hình nón bằng 2 lần diện tích đáy của nó. Tính thể tích của hình nón

Bài 4: Một chiếc nón vị làng Chuông chế tạo là hình nón có đường sinh bằng 50cm và đường kính bằng 60cm. Fan ta cần sử dụng lá để phủ lên bề mặt xung xung quanh nón. Tính diện tích cần sử dụng làm một chiếc nón

Bài 5: mang lại tam giác ABC vuông trên B, AB = 6cm, BC = 8cm. Tảo tam giác kia một vòng xung quanh cạnh AB được một hình nón. Tính diện tích s xung quanh, diện tích s toàn phần cùng thể tích của hình nón đó.