Câu 247998: Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch cất 0,01 mol CrCl2, xong để trong ko khí mang lại phản ứng trọn vẹn thì khối lượng kết tủa cuối cùng thu được là:

A.

Bạn đang xem: Thêm 0 02 mol naoh vào dung dịch chứa 0 01 mol crcl2

0,86 gam

B. 1,03 gam

C. 1,72 gam

D.

Xem thêm: Tên Của Bài Hát " Con Cò Bé Bé Nó Đậu Cành Tre Đi Không, Con Cò Bé Bé

2,06 gam


CrCl2 + 2NaOH →Cr(OH)2 + 2NaCl

0,01 0,02 0,01

⟹ phản ứng vừa đủ

2Cr(OH)2  + 0,5O2 + H2O → 2Cr(OH)3

⟹ mkết tủa


Giải chi tiết:

CrCl2 + 2NaOH →Cr(OH)2 + 2NaCl

0,01 0,02 0,01

⟹ phản ứng vừa đủ

2Cr(OH)2  + 0,5O2 + H2O → 2Cr(OH)3

0,01 0,01

⟹ mkết tủa = 0,01.103 = 1,03 gam.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát