Thì hiện tại tại tiếp nối là giữa những thì cơ bản và thông dụng độc nhất trong ngữ pháp giờ Anh. Mặc dù nhiên có khá nhiều bạn dù đã được học qua về cấu trúc và cách sử dụng của loại thì này nhưng lại vẫn chưa áp dụng được trọn vẹn thành thạo. Phát âm được khó khăn đó, TOPICA Native vẫn tổng hợp hầu hết bài tập thì hiện tại tiếp diễn (present continuous) tất cả đáp án để chúng ta cũng có thể cải thiện trình độ chuyên môn tiếng Anh của chính mình một phương pháp nhanh nhất.

Bạn đang xem: Thì hiện tại tiếp diễn lớp 6


Lý thuyết thì hiện nay tại tiếp nối (present continuous)12 thì trong tiếng Anh tổng vừa lòng kiến thức

Trong nội dung bài viết này, TOPICA Native sẽ cung ứng cho các bạn rất nhiều những dạng bài xích tập giờ đồng hồ Anh thì hiện tại tiếp diễn đa dạng và phong phú nhưng cũng vô cùng đơn giản dễ dàng để các chúng ta cũng có thể từng bước đoạt được được thì hiện tại tiếp diễn. Hãy cầm gắng kết thúc hết những bài bác tập sau đây nhé! chắc chắn rằng nếu rất có thể xử lý chúng một cách nhanh chóng thì trình độ tiếng Anh của bạn sẽ rất lên không ít đấy.

1. Bắt tắt định hướng về thì hiện nay tại tiếp nối (Present Continuous Tense)

1.1. Cấu tạo thì hiện tại tiếp nối Tiếng Anh

Câu khẳng định
Câu tủ địnhCâu nghi vấnCâu hỏi Wh-question
S + be (am/ is/ are) + V-ing + (O)

Ví dụ:

Hes thinking about leaving his job.

Theyre considering making an appealagainst the judgment.

S + be-not + V-ing + (O)

Ví dụ:

Im not looking. My eyes are closed tightly.

They arent arriving until Tuesday.

Am/ Is/ Are + S + Ving?

Yes, S +am/is/are.

No, S+ am/is/are+not.

Ví dụ: Are you doing your homework?

(Từ để hỏi) + Be + S + V-ing + (O)?

Ví dụ:

Who is Kate talking khổng lồ on the phone?

Isnt he coming to the dinner?


1.2. Cách áp dụng thì lúc này tiếp diễn

Diễn tả một hành động đang diễn ra tại thời gian nói.

VD: I am watching TV now. (Tôi đang xem vô tuyến bây giờ)

Diễn tả một hành vi nói phổ biến đang ra mắt và không kết thúc, nhưng mà không nhất thiết đề nghị thực sự diễn ra ngay thời gian nói.

VD: Anna is finding a job. (Anna vẫn tìm tìm một công việc)

Diễn tả một hành động chắc hẳn rằng sẽ xảy ra về sau gần.

VD: He is going to lớn Ha Noi tomorrow. (Anh ấy sẽ tới tp hà nội vào ngày mai)

Diễn tả một hành vi thường xuyên lặp đi lặp lại, thường được áp dụng với mục tiêu phàn nàn về hành động khiến fan nói khó chịu và bực mình.

VD: She is always turning music up too loud. (Cô ấy lúc nào thì cũng bật nhạc thừa to)

Diễn tả một sự việc đang núm đổi, trở nên tân tiến nhanh chóng.

VD: Your English is significantly improving. (Tiếng Anh của khách hàng đang được cải thiện đáng khiếp ngạc)

1.3. Dấu hiệu nhận ra thì lúc này tiếp diễn


*

Bài tập thì lúc này tiếp diễn


Một số lốt hiệu phân biệt thì hiện tại tiếp diễn phổ cập như sau:

Trạng trường đoản cú chỉ thời gianNow: Bây giờRight now: tức thì bây giờAt the moment: cơ hội nàyAt present: hiện tạiAt + giờ ráng thể: lúc giờMột số động từLook! : nhìn kìa!Listen! : Hãy nghe này!)Keep silent! : Hãy im lặng!Watch out! : Hãy coi chừng

2. Những lưu ý khi làm bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Khi kết thúc bài tập bây giờ tiếp diễn, họ cần lưu ý 3 lỗi cơ bản sau:

2.1. Lỗi quên tobe/ V_ing

Nếu đang học qua ngữ pháp giờ Anh về thì hiện tại tiếp diễn, chắn chắn chắn chúng ta đều biết vào câu sẽ phải cótobe + V_ing. Tuy nhiên kim chỉ nan đôi lúc không song song với thực hành.

Trong quy trình vận dụng làm bài xích tập thì bây giờ tiếp diễn, họ vẫn thường quên hễ từ tobe hoặc quên đuôi _ing sau đụng từ. Đây là lỗi hay xuyên chạm chán nhất trong bài, không riêng gì với bài xích tập thì hiện tại tiếp nối mà vớicác thì tiếp diễnnói chung. Chúng ta nên chú ý!

2.2. Nhầm lần thì hiện nay tại tiếp tục và thì hiện tại đơn

Một trong những cách cần sử dụng của thì hiện tại tại tiếp diễn đó là diễn tả hành hễ lạ phi lý trong khi chúng ta đang quen làm cho một vấn đề gì đó.

I alwaysplaytennis in the morning, but today Im playingvolleyball instead.

IhaveMaths on Tuesdays, but Im havingScience on Tuesday this week..

(Tôi học tập toán vào các thứ tía nhưng thứ tía tuần này tôi học môn khoa học)


2.3. Lầm lẫn thì hiện tại tiếp nối với thì tương lai đơn

Cách dùng khác nữa của thìhiện trên tiếp diễnlà diễn đạt hành rượu cồn sẽ xảy ra về sau nhưngcó chiến lược và dự trù sẵn. Trong những lúc đó thìtương lai đơnđược dùng mô tả hành động sau này nhưngkhông có ý kiến sẵn.

Im going to the zoo with my cousins on Thursday.

Oh! Someone is knocking the door, Ill mở cửa it.

3. Video clip hướng dẫn tất tần tật về thì bây giờ tiếp diễn

4. Bài tập thì hiện tại tại tiếp nối có đáp án

4.1. Bài tập thì hiện tại tiếp nối cơ bản

TOPICA Native đang tổng hợp các bài tập thì hiện tại tiếp diễn lớp 6 và các lớp để tất cả chúng ta đều có thể làm!

Bài 1. Viết dạng -ing của những động từ bên dưới đây

VD: go going

takedriveseeagreeopenenterhappentryplayworkspeakgettravelliewinBài 2. Nối câu nghỉ ngơi cột phía bên trái với cột bên phải thế nào cho hợp lý
1. Please turn down the volume.

2. Bởi vì you have something khổng lồ eat?

3. My family dont have anywhere to lớn live right now.

4. I have to lớn come trang chủ now.

5. John doesnt collect books anymore.

6. I go lớn the gym three times a week.

7. Lt isnt true what they said.


8. Yên afraid I dont bring the raincoat.

a. Lts getting very late.

b. Theyre lying.

c. Lts starting to lớn rain.

d. Hes trying khổng lồ sell it.

e. My children are getting hungry.

f. Shes trying khổng lồ sleep.

g. Were looking for an affordable house.

h. I am losing fat.

Bài 3. Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ vào ngoặc phân tách ở thì hiện tại tiếp diễn My grandfather __________________ (buy) some fruits at the supermarket. Hannah __________________ (not study) French in the library. Shes at trang chủ with her classmates. __________________ (she, run) in the park? My dog __________________ (eat) now. What __________________ (you, wait) for? Their students __________________ (not try) hard enough in the competition. All of Jacks friends __________________ (have) fun at the concert right now. My children __________________ (travel) around Asia now. My little brother __________________ (drink) milk. Listen! Our teacher __________________ (speak).Bài 4. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng Where his wife (be)?a. Am b. Is c. Are d. Be Jack (wear) ..suit today.a. Is wearing b. Are wearingc. Am wearing d. Wears The weather (get) ..warm this season.a. Gets b. Are gettingc. Is getting d. Are gets My kids (be). Downstairs now. They (play) ..chess.a. Am/ am playing b. Is/is playingc. Are/are playing d. Be/ being Look! The train (come)a. Are coming b. Is comingc. Are coming d. Is coming Alex always (borrow) ..me cash and never (give).. Back.a. Is borrowing/ giving b. Are borrowing/ givingc. Borrows/ giving d. Borrow/ giving While I (do).. My homework, my sister (read) .. Newspapers.a. Am doing/ is reading b. Are doing/ is readingc. Is doing/ are reading d. Am doing/ are reading Why ..at me lượt thích that? What happened?a. Bởi you look b. Have you lookedc. Did you look d. Are you looking I.in the bathroom right now.a. Am being b. Was beingc. Have been being d. Am It..late. Shall we go home?a. Is getting b. Getc. Got d. Has got -Are you ready, Belle? Yes, Ia. Am coming b. Comec. Came d. Have came -Look! That guy..to break the door of your house.a. Try b. Triedc. Is trying d. Has triedBài 5. Ngừng các câu sau She/ wash / her hair. => It/ snow. => Jack and Rose/ sit/ on the couch. => ..It/ rain/ heavily. => Linda/ learn/ French. => My dad/ listen/ khổng lồ the stereo. => . My friends/ smoke/ in their rooms.=> .. I/ play/ clip games. . => .. You/ watch/ movies? => .. What/ you/ think? => What/ your two kids/ do? => . It/ snow/ ? => That computer/ work? => . Jane/ write/ a novel. => . Why/ you/ cry ? => ..Bài 6. Trả tất những cuộc hội thoạiA: I saw Brian a few day ago.B: Oh, did you? (What/ he/ do) . These day?A: Psychology.B: (he/ enjoy) . It?A: Hi, Liz. How (you/ get/ on) . In your new job?B: Not bad. Its wasnt so good at first, but (things/ get) .. Better now.Bài 7. Cho dạng đúng của cồn từ trong ngoặcLook! The oto (go) so fast.Listen! Someone (cry) in the next room.Your brother (sit) next to the beautiful girl over there at present?Now they (try) khổng lồ pass the examination.Its 12 oclock, and my parents (cook) lunch in the kitchen.Keep silent! You (talk) so loudly.I (not stay) at home at the moment.Now she (lie) khổng lồ her mother about her bad marks.At present they (travel) to lớn New York.He (not work) in his office now.Bài 8. Viết câu vấn đáp phủ định từ thắc mắc có sẵnIs your best friend eating a candy?Are you drinking water right now?Is your brother playing the guitar?Am I writing this Program with you?Are your Mom & Dad singing a tuy vậy at the moment?Are you wearing your grandfathers shoes today?Are you & your neighbor riding bikes now?Are all your uncles sitting near you?
*

Bài tập bây giờ tiếp diễn


Bài 1: chia động từ trong ngoặc sinh hoạt thì hiện nay tại tiếp tục hoặc thì bây giờ đơn It often __________________ in Ireland (rain). __________________ there now (rain)? Susan __________________ to her parents every Sunday night (write). Stop at once! You __________________ the flowers every time the ball __________________ in the garden (break, land) Where is Kevin? He __________________ tennis with Sue. (play) She normally __________________ in Northbridge but she __________________ with friends at the moment. (live, stay) Hurry up, the teacher __________________ khổng lồ begin (wait).I __________________ a word Tim says (not believe). The new lawnmower __________________ well at the moment (work) What __________________ bởi vì for a living? (you, do) As a secretary I __________________ hundreds of letters every week (write). My boss khủng __________________ to lớn change jobs soon (want) Look! She __________________ in the non- smoking area (smoke) We __________________ our break now, Mr. Smith (take) The well-known actor __________________ a lot of fan mail (get) Dorothy __________________ khổng lồ read a good novel in her holidays (love) My brother __________________ Italy the very moment I speak (tour) Such bad behaviour __________________ me mad (make). He usually __________________ out on Saturday night. (go) She __________________ by train to lớn Liverpool today. (depart)Bài 2. Hoàn thành chỗ trống trong đoạn văn sau bằng phương pháp chia động từ vào ngoặc làm sao cho hợp lý

My driving course ____ (go) well and, to lớn my surprise, I _______ (enjoy) it very much. Harry & Liz, who run the driving school in my area, _______ (seem) very professional. But what I lượt thích most about them is that they ______ (feel) like friends rather than teachers. I know yên ổn making a lot of stupid mistakes (still!) but they keep saying: Dont worry. You ______ (learn). Everybody ______ (need) to lớn go through this stage. They always ________ (concentrate) on the positive & ________ (support) me in every way. Its great that Anna from my school ______ (do) the course with me. At the moment we ________(practice) different driving manoeuvres. Anna ______ (find) them really difficult but she ______ (get) better và better. I ______ (think) we will both pass our driving kiểm tra in March.

Bài 3. Dịch hầu hết câu sau lịch sự tiếng Anh có áp dụng thì bây giờ tiếp diễnBố chị em tôi đang tận hưởng kỳ ngủ hè của mình tại Miami.Họ đang uống cà phê với đối tác.Nhìn kìa! Trời bước đầu mưa!Họ đang thiết lập một vài dòng bánh ngọt cho bọn trẻ sống nhà.Em trai của người tiêu dùng đang làm những gì rồi?Họ vẫn đi đâu vậy?Có cần Peter vẫn đọc sách trong chống không?Bạn nên mang theo một loại áo. Trời sẽ trở giá đấy!Lisa đang ăn trưa sống căng-tin với bạn thân của cô ấy.Bố tôi sẽ sửa chiếc xe đạp điện của tôi.Bài 4. Hoàn thành đoạn văn sau và phân chia động từ đam mê hợp

This is Mr.Blue. He ______ (be) a primary school teacher in the center city. He _________ (teach) English & Maths. Now, he ________ (teach) English. He ________ (live) in Hanoi with his family at present. He ________ (be) married to Lan, who is Vietnamese. They ______ (have) two children. Although Mr.Blue ________ (speak) Vietnamese as well as English, he ________ (not/teach) Literatures.

Bài 5. Tìm và sửa lỗi không đúng trong câuSomebody are climbing up this tree over there.Lan is always going lớn school by bus.The river flows very past at present.Ly lives with some best friends until her brother can find a flat.
*

Bài tập của thì lúc này tiếp diễn


5.1. Bài tập cơ bản

Bài 1
takingdrivingseeingagree không có hiệ tượng tiếp diễnopeningenteringhappeningtryingplayingworkingspeakinggettingtravellinglyingwinningBài 2fegadhbcBài 3 is buying is not studying Is she running is eating are you waiting are not trying are having are travelling is drinking is speakingBài 4 b. Is a. Is wearing c. Is getting c. Are/are playing b. Is coming a. Is borrowing/ giving a. Am doing/ is reading d. Are you looking d. Am a. Is getting a. Am coming c. Is tryingBài 5 Shes washing her hair. Its raining. Jack và Rose are sitting on the couch. Its raining heavily. Lindas learning French. My dads listening to the stereo. My friends are smoking in their rooms. Lặng playing đoạn clip games. Are you watching movies? What are you thinking? What are your two kids doing? Is it snowing? Is that computer working? Janes writing a novel. Why are you crying?Bài 6What did he do?Does he enjoydo you get on things are gettingBài 7is goingis cryingIs your brother sittingare tryingare cookingare talkingam not stayingis lyingare travellingisnt workingBài 8No, my best friend isnt (is not) eating a candy.No, yên ổn not (am not) drinking water right now.No, he isnt (is not) playing the guitar.No, you arent (are not) writing this program with me.No, they arent (are not) singing a song at the moment.No, lặng not (am not) wearing my grandfathers shoes today.No, They arent (are not) riding bikes now.No, they arent (are not) sitting near me.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt, Soạn Bài Đặc Điểm Loại Hình Của Tiếng Việt


5.2. Bài xích tập nâng cao

Bài 1 rainsIs it raining writes break lands is playing lives is staying is waiting dont believe is working What vì you do write wants is smoking are taking gets loves is touring makes goes out is departingBài 2 is going enjoy seems feel are learning needs concentrate tư vấn is doingare practicing finds is getting thinkBài 3My parents are enjoying their summer vacation in Miami.They are drinking coffee with their partners.Look! It is raining!They are buying some cakes for the kids at home.What is your little brother doing?Where are they going?Is Peter reading books in his room?You should bring along a coat. It is getting cold!Lisa is eating at the canteen with her best friend.My father is repairing my bike.Bài 4

is teaches is teaching is living is have speaks doesnt teach

Bài 5are climbing is climbing (Someone là danh từ bỏ số ít phải dùng is chứ không sử dụng are)is always always goes (thói quen mặt hàng ngày)flows is flowing (dấu hiệu: at present)lives is living (ý chỉ hành vi đang diễn ra)

Hy vọng tổng vừa lòng bài tập thì bây giờ tiếp diễn chọn lọc trên đã khiến cho bạn ôn tập với củng cố kỹ năng và kiến thức về thì hiện tại tại tiếp nối trong giờ Anh một bí quyết hiệu quả. Vậy là bài xích tập thì hiện nay tại tiếp tục (Present Continuous) tất cả đáp án đã kết thúc. Nếu như có ngẫu nhiên thắc mắc nào, chúng ta hãy nhằm lại phản hồi để TOPICA Native có thể hỗ trợ nha.