kim chỉ nan về thu thập số liệu thống kê, tần số.

Các số liệu thu thập được khi điều tra về một tín hiệu gọi là số lệu thống kê. Mỗi số liệu là một trong giá trị của vệt hiệu.

Bạn đang xem: Thu thập số liệu thống kê tần số lớp 7

Xem cụ thể


Trả lời câu hỏi 1 bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Hãy quan cạnh bên bảng 1 để biết cách lập một bảng sô liệu thống kê ban sơ trong những trường

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 2 bài bác 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 2 bài bác 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2. Nội dung khảo sát trong bảng 1 là gì?

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 3 bài bác 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 2. Vào bảng 1 gồm bao nhiêu đơn vị điều tra?

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 4 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Dấu hiệu X sinh hoạt bảng 1 có tất cả bao nhiêu cực hiếm ? hãy đọc giá trị của X.

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 5 bài xích 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời thắc mắc 5 bài xích 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Gồm bao nhiêu số khác biệt trong cột số cây cối được ? Nêu ví dụ các số không giống nhau đó.

Xem thêm: Tập Xác Định Của Hàm Số Hay, Chi Tiết, Tìm Tập Xác Định Của Hàm Số

Xem lời giải


Trả lời thắc mắc 6 bài xích 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Có từng nào lớp (đơn vị) trồng được 30 cây (hay cực hiếm 30 mở ra bao nhiêu lần vào dãy giá trị của dấu hiệu X) ? Hãy trả lời thắc mắc tương tự do vậy với những giá trị 28, 50.

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 7 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 7 bài bác 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 2. Trong dãy giá trị của dấu hiệu ở bảng 1 tất cả bao nhiêu giá bán trị không giống nhau ? Hãy viết những giá trị đó cùng tần số của chúng.

Xem giải mã


bài 1 trang 7 SGK Toán 7 tập 2

Lập bảng số liệu thống kê cho 1 cuộc điều tra nhỏ tuổi về một dấu hiệu mà em quan liêu tâm

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 7 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài bác 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 2. Sản phẩm ngày, các bạn An thử khắc ghi thời gian cần thiết để đi tự nhầ mang đến trường

Xem giải mã


bài bác 4 trang 9 SGK Toán 7 tập 2

Chọn 30 hộp trà một giải pháp tùy ý trong kho của một siêu thị và rước cân, kết quả được ghi lại trong bảng 7 (sau khi đã trừ khối lượng của vỏ) :

Xem lời giải


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 1 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 3 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 – bài xích 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 – bài xích 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – bài 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 – bài bác 1,2 - Chương 3 – Đại số 7

Xem giải mã


>> (Hot) Đã gồm SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com gởi các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.