Hôm nay, randy-rhoads-online.com sẽ chia sẻ các kiến thức và kỹ năng về phép chia hết với phép chia có dư để các bậc phụ huynh cùng các bé tham khảo.Trong chương trình học lớp 3, phép phân tách hết với phép chia có dư là một trong bài học vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, randy-rhoads-online.com sẽ share các kiến thức về bài học kinh nghiệm này.

Bạn đang xem: Thực hiện phép chia

1. Phép phân tách hết

1.1. Phép phân chia hết là gì?

Phép chia hết là phép chia tất cả số dư bằng 0

Ví dụ 1:

*

Giải thích:

8 : 2 = 4; viết 4; 4 x 2 = 8; 8 - 8 = 0

Hạ 6; 6 : 2 = 3; viết 3; 3 x 2 = 6; 6 - 6 = 0

Ta nói: 86 : 2 là phép phân tách hết tất cả thương là 43

Ví dụ 2:

*

Giải thích:

4: 3 được 1; viết 1; 1 x 3 = 3; 4 - 3 = 1

Hạ 2; 12 : 3 = 4; viết 4; 4 x 3 = 12; 12 - 12 = 0

Ta nói 42 : 3 là phép chia hết gồm thương là 14.

1.2. Ví dụ như trực quan về phép chia hết

*

2. Phép chia bao gồm dư

2.1. Nhận ra phép chia tất cả dư

Phép chia bao gồm dư là phép chia có 0

Ví dụ:

Phép phân chia 19 : 6 là phép chia bao gồm dư nếu tất cả 0

*

Ta nói: 19 : 6là phép chia gồm dư, tất cả thương là 3, số dư là 1.

2.2. Lấy ví dụ như trực quan lại về phép chia bao gồm dư

*

2.3. Phân biệt phép chia hết và phép chia hết với phép chia bao gồm dư

*

3. Bài xích tập vận dụng phép phân tách hết với phép chia có dư

3.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 96 : 3

b) 52 : 4

c) 63 : 5

d) 75 : 6

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức

a) 123 - 72 : 6

b) 200 + 95 : 5

c) 143 - 104 : 4

d) 96 : 6 + 98 : 7

Bài 3: Tìm y

a) y x 4 = 156

b) y x 5 = 130

c) y x 3 = 87

d) y x 7 = 245

Bài 4: Mẹ bao gồm 96kg gạo phải chia vào 4 bao. Hỏi từng bao gạo nặng từng nào kg?

Bài 5: Bà phân chia đều một số trong những ngô vào 4 thùng, mỗi thùng 16kg ngô. Sau khoản thời gian chia bà còn thừa 3kg ngô. Hỏi, ban đầu số ngô của bà là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1:

*

*

*

*

Bài 2:

a) 123 - 72 : 6

= 123 - 12

= 111

b) 200 + 95 : 5

= 200 + 19

= 219

c) 143 - 104 : 4

= 143 - 26

= 117

d) 96 : 6 + 98 : 7

= 16 + 14

= 30

Bài 3:

a)

y x 4 = 156

y = 156 : 4

y = 39

b)

y x 5 = 130

y = 130 : 5

y = 26

c)

y x 3 = 87

y = 87 : 3

y = 29

d)

y x 7 = 245

y = 245 : 7

y = 35

Bài 4:

Mỗi bao gạo nặng trĩu số kg là:

96 : 4 = 24 (kg)

Đáp số: 24kg

Bài 5:

Tổng số ngô bà đã chia vào 4 thùng là:

16 x 4 = 64 (kg)

Số ngô lúc đầu bà tất cả là:

64 + 3 = 67 (kg)

Đáp số: 67kg

4. Bài bác tập thực hành phép chia hết với phép chia có dư

4.1. Đề bài

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4

b) 64 : 5

c) 132 : 6

d) 241 : 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức

a) 120 : 6 + 150 : 3

b) 22 x 3 + 135 : 5

c) 300 - 270 : 6

d) 225 : 5 + 360

Bài 3: Tìm y

a) y x 5 = 115

b) y x 3 = 48

c) y x 2 = 232

d) y x 9 = 504

Bài 4: Người ta chia hồ hết 280 lít xăng vào 8 thùng, hỏi từng thùng chứa từng nào lít xăng?

Bài 5: Một sợi dây khá dài 360cm, An cắt phần lớn thành 6 đoạn bởi nhau.

Xem thêm: Uỷ Nhiệm Chi Là Gì? Cách Viết Giấy Ủy Nhiệm Chi Theo Mẫu Mới Nhất

Hỏi mỗi đoạn dài từng nào cm?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 34 : 4 được 8 dư 2

b) 64 : 5 được 12 dư 4

c) 132 : 6 = 22

d) 241 : 8 được 30 dư 1

Bài 2:

a) 70

b) 93

c) 255

d) 405

Bài 3:

a) y = 23

b) y = 16

c) y = 116

d) y = 56

Bài 4: 35 lít xăng

Bài 5: 60cm

Để giúp nhỏ học tốt phép phân chia hết với phép chia bao gồm dư, ngoài bài toán luyện bài tập, những bậc phụ huynh rất có thể tham khảo các bài giảng độc đáo tại randy-rhoads-online.com nhé!