Task 1.Look at the following pie chart on leisure activities in the US and answer the questions.

Bạn đang xem: A closer look 1 unit 1: leisure activities

(Nhìn vào biểu đồ hình tròn sau về những chuyển động ở Mỹ và trả lời những câu hỏi.)

*

*

Đáp án:

1. 5.1 hours

2. They do reading, socializing, communicating, thể thao exercises, using computer, relaxing và thinking, watching TV and other leisure activities.

3. Watching TV, socialising and communicating, using the computer.

Tạm dịch:

Thời gian thư giãn giải trí nghỉ ngơi trung bình từng ngày

17 phút thư giãn giải trí và suy nghĩ

25 phút sử dụng máy vi tính để thư giãn

19 phút chơi thể thao và luyện tập

20 phút hiểu sách

39 phút hòa nhập buôn bản hội với giao tiếp

18 phút là những hoạt động thư giãn không giống 2,8 giờ đồng hồ xem ti vi.

TỔNG THỜI GIAN mang đến THỂ THAO VÀ THƯ GIÃN NGHỈ NGƠI = 5,1 GIỜ

1.Người dân sinh sống Mỹ gồm bao nhiêu thời gian thư giãn sống trung bình mỗi ngày vào năm 2012?

5.1 giờ

2.Họ làm những gì trong thời gian rảnh?

Họ gọi sách, giao tiếp, vận động xã hội, cộng đồng dục thể thao, thực hiện máy tính, thư giãn và giải trí và suy ngẫm, coi TV cùng các chuyển động giải trí khác.

3.Ba chuyển động phổ phát triển thành nhất là gì?

Xem TV, giao lưu và các chuyển động xã hội, thực hiện máy tính.

Bài 2

Task 2.Complete the table with information from the pie chart.

(Hoàn thànhbảng sau với tin tức từ biểu đồ gia dụng hình trònởtrên.)

*

Đáp án:

Tạm dịch:

Tên hoạt động

Verb(Động từ)

thư giãn

suy nghĩ

sử dụng

làm

xem

đọc

giao lưu

giao tiếp

relax

think

use

do

watch

read

socialise

communicate

Bài 3

Task 3.Look at the words. Match them lớn the categorylabels..

(Nhìn vào những từ. Nối bọn chúng với thương hiệu loại.)

*

Hướng dẫn giải:

1 - e

Tạm dịch:trượt ván - đùa thể thao

2 - b

Tạm dịch:một đái thuyết, một bài bác thơ, một tập san - đọc

3 - f

Tạm dịch:tin tức, một lịch trình thực tế, một vở kịch - xem ti vi

4 - a

Tạm dịch:một ngôn từ mới, một kỹ năng - học tập điều gì đấy thú vị

5 - d

Tạm dịch:thu thập tem, gấp giấy origami - bao gồm sở thích

6 - h

Tạm dịch:đến địa phương biểu diễn, thăm viện kho lưu trữ bảo tàng - đi sự kiện/địa điểm văn hóa

7 - c

Tạm dịch:thăm họ hàng, đi cài đặt sắm, làm cho đồ tự làm - dành thời gian cho gia đình

8 - g

Tạm dịch:nhắn tin, đi coi phim, đi dạo — gặp mặt với các bạn bè

Bài 4

Task 4.How much time do you spend a day on liesure activities? What are the three activities that you do the most? share your ideas with a partner.

(Em dành riêng bao nhiêu thời hạn trong một ngày đến những chuyển động thư giãn nghỉ ngơi ngơi? Ba chuyển động thư giãn sống nào nhưng mà em làm những nhất? chia sẻ những chủ ý của em cùng với một chúng ta học.)

Hướng dẫn giải:

I usually spend 3 hours a day for leisure activities. I often watch TV, play badminton and read book most. I also play computer games, play piano, relax...

Tạm dịch:

Tôi hay dành3 giờ đồng hồ một ngày cho những vận động thư giãn ngủ ngơi. Tôi hay xem ti vi, chơi cầu lông và đọc sách các nhất. Tôi cũng chơi game máy vi tính, đùa dương cầm, thư giãn...

Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2022

Bài 5

Task 5.Complete the words under the pictures with /br/ or /pr/. Listen to check your answers và repeat.

(Hoàn thành phần đa từ bên dưới những bức hình với /br/ xuất xắc /pr/. Nghe để chất vấn những câu vấn đáp của em và lặp lại.)