Tổng hợp bài xích tập và kim chỉ nan phần A Closer Look 2 - Unit 7. Television SGK giờ đồng hồ Anh 6 Global Success (Pearson)


Wh-questions

1. Read the conversation và underline the question words.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 tập 2 unit 7 a closer look 2

(Đọc hội thoại cùng gạch dưới phần nhiều từ nhằm hỏi.)

Girl: Hi, Phong. What are you doing tomorrow?

Phong: I"m going to lớn a book exhibition.

Girl: Where is it?

Phong: It"s in Van Ho street

Girl: How long is it on?

Phong: From the 4th khổng lồ the 7th January.

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại:

Bạn nữ: chào Phong. Ngày mai bạn định có tác dụng gì?

Phong: Tôi định đi coi triển lãm sách.

Bạn nữ: Nó ngơi nghỉ đâu?

Phong: Nó ở đường Vân Hồ

Bạn nữ: Nó diễn ra trong bao lâu?

Phong: trường đoản cú mùng 4 cho mùng 7 tháng Giêng.

Lời giải bỏ ra tiết:

 Girl: Hi, Phong. What are you doing tomorrow?

Phong: I"m going to lớn a book exhibition.

Girl: Where is it?

Phong: It"s in Van Ho street

Girl: How long is it on?

Phong: From the 4th khổng lồ the 7th January.


Bài 2


Video trả lời giải


2. Match each question word with the information it needs.

(Nối những từ để hỏi với thông tin mà nó cần.)


Question word

The informatio it needs

When

thing

How many

time

How often

people

What

reason

Where

repetition

Who

number

Why

place


Lời giải chi tiết:

When – time

How many – number

How often - repetition

What – thing

Where – place

Who – people

Why – reason

 

When – time: khi làm sao – thời gian

How many – number: bao nhiêu – số lượng

How often - repetition: bao thọ một lần – sự lặp đi tái diễn (tần suất)

What – thing: cái gì – sự vật

Where – place: ở đâu – vị trí chốn

Who – people: ai – người

Why – reason: tại sao – lý do


Bài 3


Video chỉ dẫn giải


3. Use the question words in the box lớn complete the conversations. Then listen and check your answer.

(Sử dụng các từ nhằm hỏi trong khung để ngừng các bài hội thoại. Tiếp đến nghe và kiểm soát câu trả lời của em.)


When Who What Where How often


Conversation 1

A: (1) ___________ bởi you watch TV?

B: Not very often. Two or three times a week.

A: (2) ___________do you watch?

B: It depends. But I like talent shows the most.

Conversation 2

A: (3) ___________do you lượt thích the most in Doraemon?

B: Nobita. He"s so funny.

Conversation 3

A: (4) ___________do you play football?

B: Usually on Saturday or Sunday.

A: (5) _________ vì you play?

B: In the yard. 


Phương pháp giải:

When: khi nào

Who: ai

What: vật gì

Where: ở đâu

How often: bao thọ một lần

Lời giải chi tiết:

1. How often

2. What

3. Who

4. When

5. Where

Conversation 1 

(Bài đối thoại 1) 

A: How often vày you watch TV?

(Bạn coi TV bao thọ một lần?)

B: Not very often. Two or three times a week.

(Không liên tiếp lắm. Hai hoặc tía lần một tuần.)

A: What vị you watch?

(Bạn xem gì?)

B: It depends. But I lượt thích talent shows the most.

(Còn tùy. Nhưng mình đang có nhu cầu muốn chương trình search kiếm kĩ năng nhất.)

Conversation 2

(Bài hội thoại 2)

A: Who bởi you lượt thích the most in Doraemon?

(Bạn ưng ý ai tuyệt nhất trong Doraemon?)

B: Nobita. He"s so funny.

(Nobita. Chúng ta ấy thiệt hài hước.)

Conversation 3

(Bài hội thoại 3)

A: When bởi you play football?

(Bạn chơi đá bóng khi nào?)

B: Usually on Saturday or Sunday.

(Thường vào đồ vật Bảy hoặc công ty nhật.)

A: Where vì you play?

(Bạn chơi ở đâu?)

B: In the yard. 

(Trong sân.)


Bài 4


Video giải đáp giải


4. Match the beginnings with the endings.

(Nối các nửa đầu câu với các nửa cuối câu.)

Beginnings

Endings

1. I like animal programmes,

2. I"ll get up early tomorrow,

3. Sometimes we read books,

4. My little brother can colour pictures,

5. We love outdoor activities,

a. so I can be at the stadium on time.

b. but he can"t draw.

c. and my brother likes them, too.

d. so we spend every Saturday playing sports.

e. and sometimes we play sports.

 


Phương pháp giải:

so: vì chưng vậy

and: và

but: nhưng


Lời giải đưa ra tiết:

1 - c

2 - a

3 - e

4 - b

5 - d

1. I lượt thích animal programmes, and my brother likes them, too.


(Tôi thích các chương trình hễ vật, với anh trai tôi cùng thích chúng.)

2. I"ll get up early tomorrow, so I can be at the stadium on time.

(Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai, vì vậy tôi tất cả thể có mặt tại sân chuyên chở đúng giờ.)

3. Sometimes we read books, and sometimes we play sports.

(Đôi khi chúng tôi đọc sách, cùng đôi khi shop chúng tôi chơi thể thao.)

4. My little brother can colour pictures, but he can"t draw.

(Em trai tôi hoàn toàn có thể tô màu những bức tranh, nhưng mà em ấy quan trọng vẽ.)

5. We love outdoor activities, so we spend every Saturday playing sports.

(Chúng tôi hâm mộ các chuyển động ngoài trời, vì vậy cửa hàng chúng tôi dành thiết bị Bảy hàng tuần để nghịch thể thao.)


Bài 5


Video lý giải giải


 5. Use and, but or so to lớn complete the sentences.

(Sử dụng and, but hoặc so để kết thúc các câu.)

1. I"m tired, __________ I"ll go to bed early.

2. My sister is good at school, __________I"m not.

3. We trained hard, __________we won the game.

4. The programme is interesting, __________it"s too long.

5. I"ll write him some instructions, __________I hope he"ll follow them.


Phương pháp giải:

and: và

but: nhưng

so: bởi vì vậy

Lời giải chi tiết:

1. So

2. But

3. So

4. But

5. And

1. I"m tired, so I"ll go khổng lồ bed early.

(Tôi mệt, bởi vậy tôi vẫn đi ngủ sớm.)

2. My sister is good at school, but I"m not.

(Em gái tôi học tập giỏi, mà lại tôi thì không.)

3. We trained hard, so we won the game.

(Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ, vì chưng vậy chúng tôi đã giành thành công trong trò chơi.)

4. The programme is interesting, but it"s too long.

(Chương trình thú vị, cơ mà nó quá dài.)

5. I"ll write him some instructions, and I hope he"ll follow them.

(Tôi đã viết mang lại anh ấy một số hướng dẫn, cùng tôi mong muốn anh ấy sẽ làm cho theo.)


Từ vựng

1. 

*

2. 

*

3.

Xem thêm: " Raccord Là Gì ? Giải Đáp Những Điều Bạn Chưa Rõ Raccord Là Gì

*

4. 

*

5. 

*

randy-rhoads-online.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên 1238 phiếu
Bài tiếp theo
*

Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp randy-rhoads-online.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng randy-rhoads-online.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.