Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 tài năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) với Writing (Viết) trải qua chủ đề Our greener world. Bài viết là lưu ý về giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

Skills 2 - Unit 11: Our greener world

Listening

A new president wanted3Rs Club

Are you creative?Do you want our school khổng lồ be a "green" place?What will you vị if you become the president?Raise your voice và become our president!

Dịch:

Tìm quản trị mới mang lại câu lạc bộCâu lạc cỗ 3Rs

Bạn có trí tuệ sáng tạo không?Bạn vẫn muốn trường họ trở thành một nơi “xanh” không?Bạn sẽ làm cho gi nếu khách hàng trở thành nhà tịch?Hãy báo cáo và trở thành quản trị của câu lạc bộ chúng tôi!!!

1. The 3Rs Club is looking for a new president. Listen lớn two students talking about what they will vị if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank khổng lồ complete the table. ( Câu lạc bộc 3R đang tìm quản trị mới. Nghe hai học viên nói về việc họ sẽ làm cái gi nếu chúng ta trở thành quản trị câu lạc bộ. Điền các từ tốt số vào mỗi khoảng trống để ngừng bảng sau)

NameMiNam
Class(1) 6A(5) 6B
Idea 1Put a (2) recycling bin in every classroomEncourage studentd lớn use the (6) bus
Idea 2Buy energy- (3)saving lightHave a (7) gardening group
Idea 3Have (4) old books fairsOrganize (8) uniform fairs

Dịch:

TênMiNam
Lớp6A6B
Ý tưởng 1Đặt thùng tái chế ở mỗi lớpKhuyến khích học sinh đi xe buýt
Ý tưởng 2Mua láng đèn tiết kiệm ngân sách năng lượngXây dựng nhóm có tác dụng vườn
Ý tưởng 3Tổ chức hội sách cũTổ chức thị trường đồng phục

 

Lời vào băng:

Mi: I’m ngươi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk khổng lồ my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.Nam: I’m nam giới from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students khổng lồ go khổng lồ school by bus. It’ll be fun & save the environment. Next, I will phối up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 11 skills 2 - trang 55

2.Tick (√) True (T) or False (F). (Viết T (True) trường hợp là câu đúng, viết F (False) nếu như là câu sai trong những câu sau)

Mi thinks they can use the club fund to buy light bulbs for classes. (F)At book fairs, students can swap their new books. (F)Nam thinks that it will be good if students go to lớn school by bus. (T)Students can grow vegetables in the school garden. (F)Used uniforms can be exchanged at uniform fairs. (T)

Dịch:

Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để sở hữ bóng đèn tròn mang lại lớp. (F) Ở hội sách, mọi học sinh hoàn toàn có thể trao thay đổi sách mới của họ. (F)Nam suy nghĩ rằng vẫn thật tốt nếu những học sinh đến trường bởi xe buýt. (T)Các học tập sinh hoàn toàn có thể trồng rau củ trong vườn của trường. (F)Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở nơi buôn bán đồng phục. (T)

Giải thích:

1. Ngươi thinks they can use the money from selling things in recycling bins. (Mi nghĩ họ hoàn toàn có thể sử dụng tiền từ những việc bán những đồ thiết bị trong thùng tái chế)2. Phái mạnh thinks that it is fun & saves environment (Nam nghĩ về nó vui với giúp ích cho môi trường)4. Students can grow flowers in the school garden (Học sinh có thể trồng hoa trong sân vườn trường)

Writing

Kĩ năng viết: trường đoản cú nối hoặc nhiều từ là những liên kết để nối những ý lại với nhau. Có rất nhiều loại tự nối: Firrstly (đầu tiên), secondly (thứ hai), next (tiếp theo), then (sau đó), finally (cuối cùng),… hay được thực hiện để nói đến một chuỗi sự việc

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will vị are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. 9 chất vấn một các bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều cơ mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc cỗ 3R. Ghi chú bên dưới.)

Name Idea 1Idea 2Idea 3

Hướng dẫn:

Tên: KhangÝ loài kiến 1: Make the 3Rs group in every class (Thành lập đội 3R sinh hoạt mỗi lớp học).Ý con kiến 2: Organize the recycling competition every month (Tổ chức hội thi tái chế mỗi tháng).Ý loài kiến 3: Collect the rubbish around the school very week (Thu gom rác bao phủ trường hàng tuần).

4. Write about your classmate"s ideas in 3. Vày you think your classmate will be a good club president? (Viết về ý kiến của công ty em vào phần 3. Em gồm nghĩ các bạn em sẽ là một chủ tịch giỏi không?)

His/her name và classIdea 1 + explanation/examples Idea 2 + explanation/examplesIdea 3 + explanation/examplesWill he/she be a good club president?

Dịch:

Tên anh ấy/cô ấyÝ con kiến 1 + giải thích/ví dụÝ kiến 2 + giải thích/ví dụÝ con kiến 3 + giải thích/ví dụCô ấy/anh ấy sẽ là 1 trong những chủ tích xuất sắc chứ?

Ví dụ:

Khang is a student in class 6A. He thinks we should make the 3Rs club in every class so that every student can have knowledge about 3Rs. Secondly, he think we can organize the recycling competition every month to encourage more students lớn recycle. Finally, he suggest students collect the rubbish around the school very week in order to make the school greener và cleaner.

Xem thêm: Sau Promise Là Gì - Cấu Trúc Và Cách Dùng Cấu Trúc Và Cách Dùng

Dịch:

Khang là học viên lớp 6A. Anh ấy nghĩ chúng ta nên thành lập câu lạc cỗ 3Rs sinh sống mối lớp nhằm mỗi học sinh hoàn toàn có thể có thêm kỹ năng về 3Rs. Lắp thêm hai, anh ấy nghĩ chúng ta cũng có thể tổ chức những cuộc thi tái chế để khuyến khích nhiều học sinh tái chế hơn. Cuối cùng, anh ấy lưu ý các học sinh hãy thu lượng rác quanh trường từng tuần để triển khai cho trường học xanh và sạch hơn.