Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kĩ năng vô cùng quan trọng trong giờ Anh chính là Listening (Nghe) cùng Writing (Viết) thông qua chủ đề Television. Nội dung bài viết là nhắc nhở về giải bài tập vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 7 skills 2 - trang 13

*

Listening

1. Listen and tick (√) the correct channel for each programme (Nghe và lưu lại chọn kênh đúng cho từng chương trình)

ProgrammeChannel 1Channel 2Channel 3
Music: Green Green Summer  
Cartoon: The Red Spotted Quirrel!  
Film: The Lonely Gifraffe  
Home & Garden: How to make a Dog House  
Our world: The Old Town of Inca  

2. Listen again & tick (√) statements 1-5 with T for true và F for false (Nghe lại và ghi lại chọn trường đoản cú câu 1 cho 5, đúng ghi T và sai ghi F)

The first programme starts at seven-thirty. FThere are two programmes starting at the same time. TThe Red Spotted Squirrel lasts forty-five minutes. FThe Lonely Giraffe finishes at ten o"clock. TThe Old Town of Inca is in India. F

Writing

3. What are your TV watching habits? (Thói quen xem TV của bạn là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answers). Use your answer to lớn write a short description of your TV-watching habits. (Chọn câu vấn đáp đúng với chúng ta (có thể chọn hơn 1 câu trả lời). áp dụng câu trả lời của chúng ta để viết bài mô tả ngắn về kiến thức xem TV của bạn)

1. How many hours a day vì chưng you watch TV? (Bạn coi TV từng nào tiếng 1 ngày?)1 hour2-3 hoursdepends
2. How bởi you compare the time you spend watching TV lớn the time you spend on outdoor activities? (Bạn so sánh khoảng thời gian bạn dành riêng để xem TV cùng với khoảng thời hạn bạn dành riêng cho chuyển động ngoài trời như vậy nào?)more lessthe same
3. Vì chưng you watch TV when you are...? (Bạn gồm xem TV khi bạn đang…?)eatingentertainingreading
4. What kind of programme bởi you watch most? (Bạn xem nhiều loại chương trình TV nào các nhất?)eduacationalentertainingsports
5. Bởi vì you leave your TV on when you are not watching it? (Bạn tất cả để TV bật khi chúng ta không coi nó không?)neversometimesoften

Suggested structure: (Cấu trúc gợi ý)

I vị not watch much TV/ I enjoy watching TV (use your answers khổng lồ the first three questions above to tư vấn your statement)I like... /I usually watch ... (your favourite programme)I usually leave the TV on ... /turn off the TV ...I think I have good/bad TV watching habits (your bình luận on your habits)

Gợi ý:

In my không lấy phí time, I often watch TV khổng lồ relax. I usually spend 1 & a half lớn watch TV. Actually, I think the time I spend watching TV is less than the time I spend on outdoor activites. I also watch TV with my family at the dinner.

Xem thêm: Trong Thí Nghiệm Giao Thoa Sóng Trên Mặt Nước Hai Nguồn Ab Cách Nhau 14 5Cm

Và my favorite programme is 7 o"clock news, an eduacational programme that I think it is very helpful.


What are your TV- watching habits? (Thói thân quen xem tv của em là gì?)

Tick (√) the right answer for you (you can tick more than one answer). Use your answers to write a short mô tả tìm kiếm of your TV-watching habits.