Tìm nhị Số hiểu được Nếu Đem Số trước tiên Chia mang đến 2, Số sản phẩm Hai chia Cho 2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

tìm hai số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia đến 2 ;số đồ vật hai phân tách cho 2,5 thì được hai công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3

*

tìm hai số biết rằng nếu rước số thứ nhất chia mang lại 2;số đồ vật hai phân tách cho 2,5 thì được hai kết quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3 .tìm số trước tiên và số thứ hai

*

Tìm nhị số hiểu được nếu rước số đầu tiên chia đến 2 ; số thứ hai phân tách cho 2,5 thì được hiệu quả bằng nhau với biết hiệu của chúng bằng 21,3 . Tìm kiếm số đầu tiên và số trang bị hai.

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyennamphong

Đang xem: Tìm hai số biết rằng nếu lấy số thứ nhất chia mang lại 2, số đồ vật hai chia cho 2

> Số thứ nhất =(frac22,5)số lắp thêm hai

Số thứ nhất là : 21,3 : ( 2,5 – 2 ) x 2 = 85,2

Số máy hai là : 85,2 : 2 x 2,5 = 106,5

tìm một phân số hiểu được nếu ta phân tách mẫu số của phân số đó mang đến 3, giữ nguyên tử số thì cực hiếm của phân số tăng thêm 14​​/9


tìm nhì số bt rằng nếu lấy số thứ nhất chia đến 2, số máy hai phân tách cho 2,5 thì được công dụng bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3

Gọi số thứ nhất là a;số thiết bị hai là b

Ta có:a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfracaimes2,55=fracbimes25Rightarrow aimes2,5=bimes2)

Vậy a nhì phần thì b 2,5 phần

Số thứ nhất là:21,3 : (2,5 – 2) x 2 = 85,2

Số trang bị hai là:85,2 + 21,3 = 106,5

Tk nhé bạn

tìm nhì số hiểu được nếu lấy số đầu tiên chia mang lại 2. Số đồ vật hai chia cho 2,5 thì được kết quả bằng nhau và hiệu của chúng bởi 21,3

Gọi số thứ một là a; số thứ 2 là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca.2,55=fracb.25Rightarrow a.2,5=b.2)

Vậy a 2 phần thì b 2,5 phần

Số trước tiên là: 21,3:(2,5-2)x2=85,2

Vậy số thứ hai là: 85,2+21,3=106,5

Tìm hai số biết rằng nếu đem số đầu tiên chia mang đến 2;số trang bị hai mang đến 2,5 thì được haii tác dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21,3

Tìm nhì số hiểu được nếu lấy số vật dụng nhấtchia cho 2 ; số thứ hai phân tách cho 2,5 thì được hai hiệu quả bằng nhau và biết hiệu của chúng bởi 21,3. Search số trước tiên và số trang bị hai.giúp mình với ai nhanh mình k cho


Gọi nhì số buộc phải tìm là: x với y

Ta gồm : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 và x – y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích chất của dãy tỷ số đều bằng nhau kết hợp với x – y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x – y / 4 – 5 = 21.3/-1 = -21.3

Giải tiếp hộ mk nha

Tìm nhì số hiểu được nếu rước số đồ vật nhấtchia mang đến 2 ; số lắp thêm hai phân chia cho 2,5 thì được hai tác dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21,3.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng Chuyển Nghĩa, Bài Soạn Lớp 6: Từ Nhiều Nghĩa Và Hiện Tượng

Tìm số trước tiên và số đồ vật hai.

Gọi nhì số yêu cầu tìm là: x cùng y

Ta tất cả : x : 2 = y : 2,5 => x/y = 2/2,5 = 4/5 cùng x – y = 21,3

Vì x/y = 4/5 => x/4 = y/5

Áp dụng tích hóa học của hàng tỷ số cân nhau kết hợp với x – y = 21,3

Ta có: x/4 = y/5 = x – y / 4 – 5 = 21.3/-1 = -21.3

còn lại mình chịu

Tìm hai số biết rằng nếu đem số trước tiên chia cho 2 ; số thứ hai chia mang đến 2,5 thì được 2 kết quả bằng nhau với biết hiệu của chúng là 21,3

Số đầu tiên là : …

Số lắp thêm hai là : …


Số thứ hai là: 364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số đầu tiên là: 364,8‐228=136,8

Đáp số:Số trước tiên là:136,8

Số vật dụng hai là:228

Tìm nhì số biết rằng nếu mang số trước tiên chia cho 2 ; số thứ 2 chia mang đến 2,5 thì được 2 công dụng bằng nhau với biết hiệu của chúng là 21,3

Số đầu tiên là : …

Số sản phẩm công nghệ hai là : …

Số thứ hai là:

364,8:﴾3+5﴿.5=228

Số trước tiên là:

364,8‐228=136,8

Đáp số: Số thứ nhất là:136,8

Số trang bị hai là:228

nhé !

Tìm 2 số hiểu được nếu rước số đầu tiên chia đến 2 với số thứ hai chia đến 2,5 thì được công dụng bằng nhau cùng biết hiệu của chúng bằng 21,3.

Gọi số trước tiên là a, số thứ hai là b

Ta có: a : 2 = b : 2,5

(Rightarrowfraca2=fracb2,5)

(Rightarrowfraca.2,55=fracb.25Rightarrow a.2,5=b.2)

Số trước tiên là:(21,3:left(2,5-2ight).2=85,2)

Số sản phẩm công nghệ hai là:(85,2+21,3=106,5)

Hai số tất cả hiệu bởi 12,3; hiểu được nếu mang số thứ nhất chia cho số vật dụng 3: số thứ 2 chia mang đến 2,5 thì được 2 công dụng bằng nhau. Tra cứu số lắp thêm nhất