Tập xác minh của hàm số mũ, lũy thừa, logarit tìm như vậy nào?. Bài viết dưới đây tôi vẫn hướng dẫn chúng ta các tra cứu tập khẳng định của cha loại hàm số nhắc trên. Hãy thuộc theo dõi nhé!
Bạn đang xem: Tìm tập xác định của hàm số lũy thừa

I. TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ MŨ

Với hàm số mũ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là cách tra cứu tập xác định của 3 nhiều loại hàm số: Lũy thừa; Mũ; Logarit. Nhưng mà randy-rhoads-online.com giữ hộ tới các bạn.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Bài Thơ Đọc Tiểu Thanh Kí Của Nguyễn Du, Cảm Nhận Bài Thơ Đọc Tiểu Thanh Kí Của Nguyễn Du

Hãy ghi ghi nhớ để vận dụng vào những bài toán mà các bạn gặp phải. Chúc các bạn thành công!