Để tìm các ước của số 13, ta lần lượt tiến hành phép phân tách số 13 cho các số tự nhiên từ 1 cho 13. Những phép phân chia hết là:

13 : 1 = 13; 13 : 13 = 1.

Bạn đang xem: Tìm tất cả các ước của số n biết

Bạn sẽ xem: Tìm toàn bộ các cầu của số n biết

Vậy các ước của số 13 là một trong những và 13.

b) n = 20

Để tìm các ước của số 20, ta lần lượt tiến hành phép phân chia số 20 cho những số tự nhiên và thoải mái từ 1 mang đến 20. Các phép chia hết là:

20 : 1 = 20; 20 : 2 = 10; 20 : 4 = 5; trăng tròn : 5 = 4; 20 : 10 = 2; đôi mươi : trăng tròn = 1.

Vậy những ước của số 20 là: 1; 2; 4; 5; 10 với 20.

c) n = 26

Để tìm các ước của số 26, ta lần lượt triển khai phép phân chia số 26 cho những số tự nhiên từ 1 đến 26. Những phép chia hết là:

26 : 1 = 26; 26 : 2 = 13; 26 : 13 = 2; 26 : 26 = 1.

Vậy những ước của số 26 là: 1; 2; 13 cùng 26.

Câu trả lời này còn có hữu ích không?

0 0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đội Sao đỏ của trường có 24 bạn. Cô phụ trách muốn chia cả nhóm thành những nhóm hầu hết nhau để kiểm tra dọn dẹp và sắp xếp lớp học, mỗi nhóm có ít nhất 2 bạn. Em hãy chia giúp giáo viên bằng các cách có thể.

Câu 2:

Tìm số tự nhiên x, biết x là bội của 9 và 20

Câu 3:

Chỉ ra bố số tự nhiên và thoải mái m, n, p thỏa mãn nhu cầu các đk sau: m không chia hết cho p và n không chia hết cho p. Nhưng m + n chia hết đến p.

Câu 4:

Tìm các ước của 25.

Câu 5:

Không tính hiệu, hãy giải thích tại sao A = 2 020 – 1 820 phân tách hết cho 20.

Câu 6:

Không tính quý giá biểu thức, hãy phân tích và lý giải tại sao A = 36 . 234 + 217 . 24 – 54 . 13 phân tách hết mang đến 6.

Câu 7:

Cho a với b là nhì số tự nhiên . Giải thích tại sao nếu như (a+b) ⁝ m và a ⁝ m thì b ⁝ m.

Câu 8:

a) Viết các bội nhỏ dại hơn 30 của 8.

Câu 9:

Chỉ ra tư bội của số m, biết:

a) m = 15;

b) m = 30;

c) m = 100.

Câu 10:

Lớp 6A tất cả 6 tổ học sinh. Để tổ chức lễ hội cho lớp, cô Ngân đã tải 42 chiếc bánh ngọt với 45 quả quýt.

Cô Ngân có thể chia các số bánh ngọt mang lại 6 tổ được không?

Cô Ngân có thể chia hồ hết số quả quýt đến 6 tổ được không?

Câu 11:

a) triển khai các phép tính: 9 . 0; 9 . 1; 9 . 2; 9 . 3; 9 . 4; 9 . 5; 9 . 6.

b) Hãy chỉ ra bảy bội của 9.

Câu 12:

Hãy tìm câu trả lời đúng trong số đáp án A, B, C với D:

a) nếu như m ⁝ 4 cùng n ⁝ 4 thì m + n chia hết cho

A. 16.

B. 12.

C. 8.

D. 4.

b) ví như m ⁝ 6 cùng n ⁝ 2 thì m + n phân tách hết cho

A. 6.

B. 4.

C. 3.

Xem thêm: Nêu Cảm Nhận Về Bài Thơ Cảnh Ngày Hè " Của Nguyễn Trãi (Lớp 10) Hay Nhất

Câu 13:

Chỉ ra số tương thích cho ? theo mẫu:


*

*

Câu 15:

Viết ngày với tháng sinh của em dưới dạng ngày a tháng b. đã cho thấy một cầu của a với hai bội của b.