Câu hỏi: tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc và loãng

Lời giải:

Axit sunfuric loãng

-H2SO4loãng là một axit mạnh, có đầy đủ những tính chất hóa học thông thường của một axit.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của axit sunfuric đặc

-Axit sunfuric loãng làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

-Axit sunfuric có khả năng có tác dụng quỳ tím hóa đỏ vì tính axit mạnh của nó.

-Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric loãng có khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong hàng hoạt động hóa học của kim loại

Axit sunfuric đặc (H2SO4đặc)

-Trong H2SO4thì S bao gồm mức oxi hóa +6 cao nhất đề xuất H2SO4đặc tất cả tính axit mạnh, oxi hóa mạnh và gồm tính háo nước.

Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối với nhiều sản phẩm oxi hóa khác nhau như SO2, H2S, S.

Cùng vị trí cao nhất lời giải kiếm tìm hiểu bỏ ra tiết về tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc nhé!

Giới thiệu chung

-Axit sunfuric ( tuyệt acid sulfuric) là một axit vô cơ gồm những nguyên tố hóa họchidro oxivà lưu huỳnh,có công thức phân tử là. Công thức cấu tạo là

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc cùng loãng" width="466">

-Axit sunfuriclà một chất lỏng không màu, không mùi và sánh lỏng, rã vô hạn trong nước. Nó tất cả khối lượng riêng rẽ là 1,84 g/cm3, nhiệt độ nóng chảy là 10°C, nhiệt độ sôi là338 °C

-Axit sunfuric đặc bao gồm đặc tính háo nướcvà tỏa nhiều nhiệt nên những lúc pha loãng phải mang lại từ từ axit đặc vào nước mà không làm cho ngược lại, vìH2SO4có thể khiến bỏng nặng.

-Vì bao gồm đặc tính háo nước axit sunfuric còn tồn tại khả năng hút nước, làm cho than hóa những hợp chất hữu cơ.

Tính chất vật lý củaaxit sunfuric H2SO4


-Axit sunfuricH2SO4là chất lỏng, sánh như dầu, nặng gấp 2 lần nước, khó cất cánh hơi và tan vô hạn vào nước.

-Axit sunfuric H2SO4đặc hút nước mạnh với tỏa nhiều nhiệt nênkhi pha loãng phải mang lại từ từ axit đặc vào nước.Nếu làm cho ngược lại sẽ làm nước sôi đột ngột bắn ra phía bên ngoài kèm theo những giọt axit làm bỏng da hoặc cháy quần áo.

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc với loãng(ảnh 2)" width="402">

Điều chế

-Axít sulfuric được sản xuất vào công nghiệp từ lưu huỳnh, oxivà nước theo phương pháp tiếp xúc; hoặc tất cả thể sản xuất axit sulfuric từ quặng pirit sắt.

-Trong giai đoạn đầu lưu huỳnh bị đốt để tạo ra điôxít lưu huỳnh.

S+ O2→ SO2

-Hoặc quặng pirit sắtsẽ bị đốt trong không khígiàu oxi tạo ra SO2

4FeS2+ 11O2→ 2Fe2O3+ 8SO2

-Sau đó nó bị ôxi trở thành lưu huỳnh trioxitbởi ôxi với sự tất cả mặt của chất xúc tác ôxít vanadi (V2O5)

2SO2+O2→V2O5,450-500oC2SO3

-Cuối cùng lưu huỳnh trioxitđược tổng hợp bằng nước.

SO3+ H2O → H2SO4

-Ngoài ra, SO3cũng bị hấp thụ bởi H2SO4để tạo ra ôleum (H2SO4.xSO3), oleum sau đó được pha loãng tạo thành dung dịch axit.

H2SO4+ xSO3→ H2SO4.xSO3

-Ôleum sau đó phản ứng với nước để tạo H2SO4đậm đặc.

H2SO4.xSO3+ xH2O → (x+1)H2SO4

Tính chất hóa học của axit sunfuric

1. Axit sunfuric loãng (H2SO4loãng)

-H2SO4loãng là một axit mạnh, gồm đầy đủ những tính chất hóa học bình thường của một axit.

-Axit sunfuric loãng có tác dụng quỳ tím chuyển thành color đỏ.

-Axit sunfuric có khả năng làm cho quỳ tím hóa đỏ vì tính axit mạnh của nó.

-Axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric loãng tất cả khả năng tác dụng với kim loại đứng trước hidro trong hàng hoạt động hóa học của kim loại

K > cha > Ca > mãng cầu > Mg > Al > Zn > Fe2 + > Ni > Sn > Pb > H > Cu > Hg + > Ag > Pt > Au

Ví dụ:

Fe + H2SO4→FeSO4+ H2↑

Mg +H2SO4→ MgSO4+ H2

2Al + 3H2SO4→ Al2(SO4)3+3H2

H2SO4+Ba→BaSO4+H2

Axit sunfuric loãng tác dụng với bazơ

2NaOH+ H2SO4 → Na2SO4+ 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2→ FeSO4+ 2H2O

Cu(OH)2+ H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

Ba(OH)2+ H2SO4 → BaSO4+ 2H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với oxit bazơ

H2SO4 + MgO → MgSO4+ H2O

H2SO4+ CuO → CuSO4+ H2O

Axit sunfuric loãng tác dụng với muối

H2SO4 + Na2CO3→ Na2SO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + CaCO3→CaSO4+ CO2+ H2O

H2SO4 + BaCl2→ BaSO4 +2HCl

2. Axit sunfuric đặc (H2SO4đặc)

-Trong H2SO4thì S có mức thoái hóa +6 cao nhất đề xuất H2SO4đặc tất cả tính axit mạnh, thoái hóa mạnh và gồm tính háo nước.

Axit sunfuric đặc tác dụng với kim loại

-Axit sunfuric tác dụng với kim loại tạo muối với nhiều sản phẩm oxi hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

2Al +H2SO4 đặc nóng → Al2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

Cu + H2SO4đặc nóng→ CuSO4+ SO2+ 2H2O

2Fe +H2SO4đặc rét → Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O

3Cr + 4H2SO4đặc rét → 3CrSO4+ 4H2O + S

-Khi giải bài xích tập về phần axit sunfuric đặc nóngthường vận dụng bảo toàn e với bảo toàn nguyên tố.

*Lưu ý:Fe,Al,Crbịthụ độnghóatrongdung dịch HNO3 đặc, nguội

Axit sunfuric đặc tác dụng với phi kim

C +2H2SO4đặc nóng→ CO2+2SO2+ 2H2O

S +2H2SO4đặc nóng→ 3SO2+ 2H2O

Axit sunfuric đặc tác dụng với các chất khử khác

H2SO4đặc nóng+ 8HI → H2S + 4I2+ 4H2O

Tính háo nước

*
Tính chất hóa học của axit sunfuric (H2SO4) đặc cùng loãng(ảnh 3)" width="475">

Ứng dụng

Axit sunfuric là hóa chất hàng đầu, được sử dụng nhiều trong công nghiệp sản xuất với sứ mệnh là nguyên liệu bao gồm hoặc chất xúc tác:

-Điều chế các axít khác, các loại muối sunfat

-Tẩy rửa kim loại trước lúc mạ,sơn màu

-Sản xuất tơ sợi hóa học

-Chế tạo thuốc nổ, chất dẻo, thuốc nhuộm, dược phẩm,chất giặt tẩy rửa tổng hợp

-Có các loại axít cần sử dụng để chế tạo ắc quy

-Xử lý nước thải, sản xuất phân bón

III. Bài bác tập về Axit sunfuric H2SO4

Bài 1

a) Axit sunfuric đặc được sử dụng làm khô những khí ẩm, hãy dẫn ra một thí dụ. Tất cả những khí ẩm ko được làm cho khô bằng axit sunfuric đặc, hãy dẫn ra một thí dụ. Bởi sao?

b) Axit sunfric đặc gồm thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than được gọi là sự hóa than. Dẫn ra những thí dụ về sự hóa than của glocozơ, saccarozơ.

c) Sự làm khô cùng sự hóa than khác biệt như thế nào?

Hướng dẫn giải

a) Axit sunfuric đặc được cần sử dụng làm khô những khí ẩm. Thí dụ làm cho khô khí CO2, không làm cho khô được khí H2S, H2, ...(do có tính khử).

H2SO4đặc+ H2 → SO2+ 2H2O

H2SO4đặc+ 3H2S → 4S + 4H2O

b) Axit sunfuric đặc có thể biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than:

C6H12O6→ 6C + 6H2O

C12H22O11→ 12C + 11H2O

c) Sự làm cho khô: chất được có tác dụng khô không chũm đổi.

-- Sự hóa than: chất tiếp xúc với H2SO4đặc biến thành chất khác trong đó có cacbon.

Bài 2

Có 4 lọ, mỗi lọ đựng một dung dịch ko màu: NaCl, HCl, Na2SO4, Ba(NO3)2. Hãy nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học. Viết các phương trình hóa học xảy ra, nếu có.

Hướng dẫn giải

-Cho dung dịch BaCl2vào 4 mẫu thử chứa 4 dung dịch trên, dung dịch vào mẫu thửu nào đến kết tủa trắng là Na2SO4

BaCl2+ Na2SO4→ BaSO4+ 2NaCl

-Cho dung dịch AgNO3vào 3 mẫu thử còn lại, dung dịch vào mẫu quán triệt kết tủa là Ba(NO3)2, còn 2 mẫu thử còn lại đến kết tủa là HCl với NaCl.

Xem thêm: Tìm M Để Hàm Số Xác Định Trên Khoảng Lớp 10, Tìm M Để Hàm Số Sau Xác Định Trên

HCl + AgNO3→ AgCl↓ + HNO3

NaCl + AgNO3→ AgCl↓ + NaNO3

- Để phân biệt dung dịch HCl cùng NaCl, đến quỳ tím vào 2 dung dịch, dung dịch chuyển color quỳ tím sang đỏ là HCl, dung dịch không làm cho chuyển color quỳ tím là NaCl.