Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp hóa học hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H, O, N và hoàn toàn có thể còn có một số trong những nguyên tố khác.

Bạn đã xem: Tính đặc trưng của protein được biểu hiện thông qua cấu trúc không gian như vậy nào

Tính nhiều chủng loại và đặc thù của prôtêin còn được biểu thị ở các dạng kết cấu không gian (hình 18). Chính ờ dạng cấu trúc không gian đặc thù, prôtêin mới triển khai được tác dụng cùa nó.
Bạn đang xem: Tính đặc trưng của protein còn được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào

*

*

*

*

*Xem thêm: Trong Công Nghiệp Natri Hidroxit Được Sản Xuất Bằng Phương Pháp

Bài 17: quan hệ giữa gen với ARNBài 18: PrôtêinBài 19: quan hệ giữa gen với tính trạngBài 21: Đột trở nên genBài 22: Đột biến cấu tạo nhiễm sắc đẹp thểBài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc đẹp thểBài 24: Đột biến nhiễm sắc đẹp thể ( tiếp theo)Bài 25: thường xuyên biếnBài 28: phương thức nghiên cứu vớt di truyền ngườiBài 29: bệnh dịch và tật dt ở ngườiBài 30: dt học với nhỏ ngườiBài 31: technology tế bàoBài 32: technology genBài 33: Gây chợt biến tự tạo trong lựa chọn giốngBài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và vày giao phối gầnBài 35: Ưu gắng laiBài 36: Các phương pháp chọn lọcBài 37: thành tựu chọn tương đương ở Việt NamBài 40: Ôn tập phần di truyền và phát triển thành dịBài 6: Thực hành: Tính xác suất lộ diện các phương diện của đồng kim loạiBài 14: Thực hành: Quan giáp hình thái nhiễm nhan sắc thểBài 20: Thực hành: Quan ngay cạnh và lắp quy mô ADNBài 26: Thực hành: phân biệt một vài dạng bất chợt biếnBài 27: Thực hành: Quan cạnh bên thường biếnBài 38: Thực hành: Tập dượt làm việc giao phấnBài 39: Thực hành: khám phá thành tựu lựa chọn giống đồ nuôi cùng cây trồngBài 2: Lai một cặp tính trạngBài 4: Lai nhị cặp tính trạngĐề chất vấn 15 phút - Chương 1 - Sinh học tập 9Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 1- Sinh học tập 9Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 2 - Sinh học tập 9Đề đánh giá 45 phút (1tiết) - Chương 2 - Sinh học 9Đề bình chọn 15 phút - Chương 3 - Sinh học tập 9Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Sinh học 9Đề kiểm soát 15 phút - Chương 4 - Sinh học 9Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Sinh học tập 9Đề kiểm soát 15 phút - Chương 5 - Sinh học 9Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) - Chương 5 - Sinh học 9Đề kiểm tra 15 phút - Chương 6 - Sinh học tập 9Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) - Chương 6 - Sinh học 9Đề khám nghiệm 15 phút - học tập kì 1- Sinh học tập 9Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - Sinh học 9

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

cấu trúc proteincác bậc kết cấu của proteincấu trúc của proteincấu trúc bậc 1 của proteincấu tạo thành của proteincấu trúc bậc 4 của proteincấu sản xuất proteincấu trúc bậc 3 của proteincau truc proteincau truc cua protein