Lớp 1

Đề thi lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, những dạng bài tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpI. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. Triết lý & trắc nghiệm theo bài bác họcII. Các dạng bài bác tập
Cách tính giá trị biểu thức lớp 8 rất hay, có lời giải chi tiết
Trang trước
Trang sau

Cách tính quý giá biểu thức lớp 8 rất hay, có giải thuật chi tiết

A. Phương thức giải

Để tính quý giá của biểu thức ta làm cho như sau:

+ bước 1: Rút gọn biểu thức

+ cách 2: núm giá trị tương ứng của x, y vào biểu thức vừa rút gọn

B. Lấy ví dụ minh họa

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 8

Tính giá trị của biểu thức trên x = 2 với y = 1

A.8 B. 7 C. 6 D. 10

Lời giải

A = (x - y).(x2 + xy + y2)

A = x.(x2 + xy + y2) - y.(x2 + xy + y2)

A = x3 + x2y + xy2 - x2y - xy2 - y3

A = x3 - y3

Giá trị của biểu thức tại x =2 với y = 1 là:

A = 23 – 13 = 7

Chọn B.

Ví dụ 2. Tính cực hiếm của biểu thức A = xy(x – y) + x2 ( 1 -y) trên x= 10; y = 9

A.-710 B. – 71 C. -910 D. 610

Lời giải

A = xy(x – y) +x2 ( 1 -y)

A = x2y – xy2 + x2 - x2y = x2 - xy2

Giá trị của biểu thức đã mang đến tại x = 10 cùng y = 9 là:

A= 102 - 10. 92 = -710

Chọn A

Ví dụ 3. Tính giá trị biểu thức tại x = 1

A. 2 B.3 C.4 D. - 2

Lời giải

Ta có: A = 2x2(x2 - 2x + 2) - x4 + x3

Giá trị biểu thức A trên x= 1 là: A = 14 – 3.13 + 4.12 = 1- 3 + 4 = 2.

Chọn A.

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tính giá trị biểu thức : A = (x + 3). (x2 – 3x + 9) tại x = 10

A. 1980

B. 1201

C. 1302

D. 1027

Hiển thị đáp án

Ta có: A = (x+ 3). (x2 – 3x + 9)

A = x .(x2 – 3x +9) + 3. (x2 – 3x + 9)

A = x3 – 3x2 + 9x + 3x2 – 9x + 27

A = x3 + 27

Giá trị biểu thức lúc x = 10 là : A = 103 + 27 = 1027

Chọn D.


A = (x + 1).(x2 - x + 1) - (x + 1)

= x3 - 1 - x - 1

= x3 - x - 2

Giá trị biểu thức trên x =1 là A = 13 - 1 - 2 = -2

Chọn A.


Câu 3. Tính cực hiếm biểu thức A = (x2 + y2).(x - y) - (x3 - y3) tại x = 10; y = 3

A. 180

B. - 120

C. -210

D. – 240

Hiển thị đáp án

Ta có: A = (x2 + y2).(x - y) - (x3 + y3)

A = x3 - x2y + xy2 - y3 - y3 + y3

A = -x2y + xy2

Giá trị biểu thức trên x = 10; y = 3 là A = -102.3 + 10.32 = -300 + 90 = -210

Chọn C.


Câu 4. Tính cực hiếm biểu thức A = (x2 + y2).(x2 - y2 + 1) - (x3 + y3).(x + y) + (x3y + xy3) trên x = 100; y = 1

A. 9999

B. 10001

C. 5001

D. 4999

Hiển thị đáp án

Ta có: A = (x2 + y2).(x2 - y2 + 1) - (x3 + y3).(x + y) + (x3y + xy3)

A = x4 - x2y2 + x2 + x2y2 - y4 + y2 - (x4 + x3y + xy3 + y4) + x3y + xy3

A = x4 - x2y2 + x2 + x2y2 - y4 + y2 - x4 - x3y -xy3 - y4 + x3y + xy3

A = x2 + y2 - 2y4

Giá trị của biểu thức tại x= 100; y = 1 là:

A = 1002 + 12 - 2.14 = 10000 + 1 - 2 = 9999

Chọn A.


Câu 5. Tính giá trị biểu thức A = (x + xy)(x - y) - (x + y)(xy - y) + xy(x + 2y) tại x = 10; y = 1

A. 109

B. 125

C. 251

D. 201

Hiển thị đáp án

A = (x + xy)(x - y) - (x + y)(xy - y) + xy(x + 2y)

A = x2 - xy + x2y - xy2 - x2y + xy - xy2 + y2 + x2y + 2xy2

A = x2 + y2 + x2y

Giá trị của biểu thức A tại x = 10; y = 1 là:

A = 102 + 12 + 102.1 = 100 + 1 + 100.1 = 201

Chọn D.


Ta có:

A = (x2 + xy).(x - y) - x(x2 - xy) + xy2

A = x3 - x2y + x2y - xy2 - x3 + x2y + xy2

A = x2y

Giá trị của biểu thức A tại x = 100; y = 2 là:

A = 1002.2 = 10000.2 = 20000

Chọn C.


Câu 7.

Xem thêm: Khi Thủy Phân Chất Béo Trong Môi Trường Kiềm Thì Thu Được Muối Của Axit Béo Và

Tính giá trị biểu thức

A = (x3 + y).(x + y) - (x2 + y).(x2 - y) trên x = -1; y = 100

A. 100

B. 0

C. -100

D. 200

Hiển thị đáp án

Ta có:

A = (x3 + y).(x - y) - (x2 + y).(x2 - y)

A = x4 - x3y + xy - y2 - (x4 - y2)

A = x4 - x3y + xy - y2 - x4 + y2

A = -x3y + xy

Giá trị của biểu thức A tại x = -1; y = 100 là:

A = (-1)3.100 + (-1).100 = 100 - 100 = 0

Chọn B.


Ta có:

A = (-x - y2 + 1).(x2 + 1) + x(x2 - x + 1)

A = -x3 - x - x2y2 - y2 + x2 + 1 + x3 - x2 + x

A = -x2y2 - y2 + 1

Giá trị của biểu thức tại x= 10; y = 1 là

A = -102.12 - 12 + 1

= -100.1 - 1 + 1

= -100

Chọn D.


Câu 9. Tính cực hiếm biểu thức A = (xy - xy2).(y - 1) + xy(y2 - 2y) trên x = 6; y = - 8

A. 24

B. – 48

C. 48

D. - 24

Hiển thị đáp án

Ta có:

A = (xy - xy2).(y - 1) + xy(y2 - 2y)

A = xy2 - xy - xy3 + xy2 + xy3 - 2xy2

A = -xy

Giá trị của biểu thức trên x = 6; y = -8 là:

Chọn B.


Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức A = (x2 + y + 2).(y - 1) + (x - y).(x + y) trên x = 1; y = 100

A. 148

B. 218

C. 98

D. 198

Hiển thị đáp án

A = (x2 + y + 2).(y - 1) + (x - y).(x + y)

A = x2y - x2 + y2 - y + 2y - 2 + x2 - y2

A = x2y + y - 2

Giá trị của biểu thức tại x = 1; y = 100 là:

A = 12.100 + 100 - 2 = 100 + 100 - 2 = 198

Chọn D


Giới thiệu kênh Youtube randy-rhoads-online.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, randy-rhoads-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đk mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 8 mang đến con, được tặng kèm miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Cha mẹ hãy đk học thử cho con và được support miễn phí. Đăng cam kết ngay!