Khi pha chế một lượng chất nào kia trong phòng phân tách hoặc vào công nghiệp, fan ta có thể tính được các chất yêu cầu dùng (nguyên liệu). Ngược lại, nếu như biết lượng nguyên liệu người ta rất có thể tính được lượng hóa học điều chế được (sản phẩm).

Bạn đang xem: Tính khối lượng hóa học


Bài viết này sẽ giúp các em biết những tính được trọng lượng chất tham gia cùng sản phẩm, tương tự như cách tính thể tích chất khí thâm nhập và sản phẩm theo phương trình hóah học.

1. Giải pháp tính cân nặng chất tham gia cùng sản phẩm

* các bước thực hiện:

- bước 1: Viết phương trình

- bước 2: Tính số mol những chất

- bước 3: Dựa vào phương trình hóa học tính được số mol chất yêu cầu tìm

- bước 4: Tính khối lượng.

* ví dụ như 1: Nung đá vôi, nhận được vôi sống cùng khí cacbonic:

CaCO3 

*
 CaO + CO2

Hãy tính trọng lượng vôi sinh sống CaO thu được khi nung 50g CaCO3.

* Lời giải:

- Tính số mol CaCO3 thâm nhập phản ứng:

 nCaCO3 = m/M = 50/100 = 0,5(mol).

- Tính số mol CaO thu được sau khoản thời gian nung

Theo phương trình hóa học ta có:

1mol CaCO3 gia nhập phản ứng, vẫn thu được 1mol CaO

Vậy 0,5mol CaCO3 tham gia phản bội ứng, vẫn thu được 0,5mol CaO

- Tính khối lượng vôi sinh sống CaO thu được:

 mCaO = n.MCaO = 0,5.56 = 28(g).

* lấy ví dụ như 2: Cho 4g NaOH chức năng với CuSO4 tạo ra Cu(OH)2 kết tủa và Na2SO4. Tính khối lượng Na2SO4

* Lời giải:

Các bước tiến hành

- Viết phương trình chất hóa học và cân nặng bằng

 2NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

- Tính số mol NaOH tham gia phản ứng

 nNaOH =n/M = 4/40 = 0,1 mol

- Tính số mol Na2SO4 thu được

Theo PTHH: 1 mol NaOH phản bội ứng chiếm được 0,5 mol Na2SO4

Vậy: 0,1 mol NaOH bội phản ứng nhận được 0,05 mol Na2SO4

- Tính cân nặng Na2SO4 thu được:

 mNa2SO4 = n.M = 0,05.142 = 7,1g

2. Phương pháp tính thể tích chất khí tham gia với sản phẩm

* công việc thực hiện:

- bước 1: Viết phương trình hóa học

- bước 2: tìm số mol khí

- bước 3: Dựa vào phương trình hóa học, tìm kiếm số mol chất bắt buộc tính

- cách 4: Tính thể tích khí

* Ví dụ: Lưu huỳnh cháy vào oxi hoặc trong không khí có mặt lưu huỳnh đioxit SO2. Hãy tính thể tích SO2 (đktc) sinh ra, nếu tất cả 4g khí O2 tham gia phản ứng.

* Lời giải:

- Viết PTHH

S + O2 → SO2

- Tính số mol O2 tham gia bội nghịch ứng:

nO2= m/M = 4/32 = 0,125 mol

- Tính số mol SO2 sinh ra sau bội nghịch ứng

Theo PTHH: 1 mol O2 tham gia bội nghịch ứng có mặt 1 mol SO2

Vậy : 0,125 mol O2 tham gia bội nghịch ứng sinh ra 0,125 mol SO2

- Tính thể tích khí SO2(đktc) có mặt sau phản ứng

VSO2 = n.22,4 = 2,24(l)


* những em nên ghi nhớ các bước khi tính theo PTHH:

- bước 1: Viết phương trình hóa học

- bước 2: chuyển đổi khối lượng hóa học hoặc thể tích chất khí thành số mol chất

- bước 3: phụ thuộc vào phương trình hóa học nhằm tìm số mol hóa học tham gia hoặc chất tạo thành.

- cách 4: đổi khác số mol hóa học thành cân nặng (m = n.M) hoặc thể tích khí sinh hoạt ĐKTC (V = 22,4.n).

Xem thêm: Công Thức Tính Lãi Đơn Lãi Kép Không Thể Thiếu Trong Các Bài Thi

Trên đây randy-rhoads-online.com đã reviews với các em về Cách tính khối lượng và thể tích chất khí tham gia và thành phầm theo phương trình hóa học. Hy vọng bài viết giúp các em hiểu rõ hơn. Trường hợp có câu hỏi hay góp ý những em hãy để lại bình luận dưới bài xích viết, chúc những em thành công.