Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tính tổng 1+1/2+1/3+...+1/n toán lớp 6

*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

A=1+1/2+1/3+1/4+.......+1/100

A=99/100


*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!

câu 1: 1+1/2+1/3+...+1/1000000

câu 2: 1^2+(1/2)^2+(1/3)^3+(1/4)^2+...+(1/100)^2

câu 3: 1^3+2^3+3^3+...+100^3

câu 4: tính tổng tất cả những số tuyệt vời nhất từ 1->1000000

câu1,2,3 tính tổng


câu 1: 1+1/2+1/3+...+1/1000000

câu 2: 1^2+(1/2)^2+(1/3)^3+(1/4)^2+...+(1/100)^2

câu 3: 1^3+2^3+3^3+...+100^3

câu 4: tính tổng toàn bộ những số hoàn hảo nhất từ 1->1000000

câu1,2,3 tính tổng


1.Tính tổng S=1/3+1/32+1/33+1/34+.....+1/399+1/3100

2.Tính tổng S=1+1/2+1/22+1/23+1/24+.....+1/299+1/2100


1.Tính tổng S=1/3+1/32+1/33+1/34+.....+1/399+1/3100

2.Tính tổng S=1+1/2+1/22+1/23+1/24+.....+1/299+1/2100


(A=frac11cdot2cdot3+frac12cdot3cdot4+frac13cdot4cdot5+...+frac198cdot99cdot100)

(A=frac12left(frac11cdot2-frac12cdot3+frac12cdot3-frac13cdot4+frac13cdot4-frac14cdot5+...+frac198cdot99-frac199cdot100 ight))

(A=frac12left(frac11cdot2-frac199cdot100 ight))

(A=frac12left(frac12-frac19900 ight))

(A=frac12cdotfrac14949)

(A=frac19898)


Bài 4: Tính tổng 1) 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20) 2) 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100 3) 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50 4) – 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99 5) 1 + 2 – 3 – 4 + ... + 97 + 98 – 99 - 100


1. 1 + ( -2) +3 +(-4) + .........+ 19 + (-20)

= -1 + ( -1) +....+(-1)

= -1. 10

= -10

2.1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100

= ( -1) + (-1) +....+(-1)

= -1. 50

= -50

3.2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50

= (-2) + (-2) +....+ (-2)

= -2. 12 + 26

= -24 + 26

= 2

4.– 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99

= 2 + 2 +......+2

= 2.25

= 50

5. 1 + 2 – 3 – 4 + ... + 97 + 98 – 99 - 100

= (1+2-3-4) +......+ ( 97+98-99 -100)

= -4 . (-4).....(-4)

= -4. 25

= -100


(frac11.2+frac12.3+...+frac199.100)

(=1-frac12+frac12-frac13+...+frac199-frac1100)

(=1-frac1100)

(=frac99100)


(frac11.2+frac12.3+frac13.4+...+frac199.100)

(= 1-frac12+frac12-frac13+frac13-frac14+...+frac199-frac1100)

(= 1-frac1100)

(=frac99100)

~ Học xuất sắc a~


ta gồm 1+(1+2)+(1+2+3)+...+(1+2+3+...+100)

=4+(1+3).3/2+9+(1+4).4/2+...+(1+100).100/2

=1/2(1.2+2.3+.....+100.101)

=>1/2.100.101.102

con mẫu dưới thì bởi 99.100.101

=>F=51/99

ngu rua cơ mà ko biet lam


1/2.3+1/3.4+1/4.5+...+1/99.100

=49/100

Chúc chúng ta hok tốt, bạn nhớ k mang đến mik nha!!!!!!!!!!
Xem thêm: Phổ Điểm Thi Xét Tuyển Lớp 10 Tp, Tra Cứu Điểm Thi Lớp 10 Tp

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuật giờ đồng hồ anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên