Giải toán lớp 6 tập 2 bài xích 5: Quy Đồng Mẫu nhiều Phân Số. Giải bài bác tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Lý giải giải bài tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Giải toán 6 bài 5


Lý thuyết bài xích 5: Quy Đồng Mẫu những Phân SốTrả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài xích tập bài bác 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số

Quy đồng mẫu số của không ít phân số là chuyển đổi những phân số đó lần lượt thành các phân số bằng chúng nhưng gồm cùng chủng loại số với những phân số còn lại.

1. Quy đồng mẫu hai phân số

Muốn quy đồng hai phân số ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội thông thường của 2 chủng loại số để gia công mẫu chung.

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi mẫu (chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu mã số nhì phân số cùng Giải: Ta bao gồm 22 là bội phổ biến của 11 và 2

Vậy: (thừa số phụ ở đây là 2)

(thừa số phụ ở đây là 11)

Vậy nhị phân số với được quy đồng mẫu mã số thành nhị phân số tương ứng là cùng .

2. Quá trình quy đồng mẫu mã số nhiều phân số với mẫu số dương

Muốn quy đồng nhiều phân số với mẫu số dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) nhằm là mẫu mã chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng phương pháp chia mẫu bình thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của từng phân số với thừa số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu mã số của các phân số sau ; cùng .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu mã chung của những phân số đã mang đến 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; được quy đồng mẫu số thành 3 phân số tương ứng là ; .

Trả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài xích 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số phù hợp vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) tìm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân mốc giới hạn lượt bởi ; ; ; tuy nhiên cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta gồm 8 = 23

Các vượt số chung và riêng rẽ là 2; 3; 5.

Số mũ lớn nhất của 2 là 3.

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có các phân số lần lượt bằng ; ; ; nhưng mà cùng gồm mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng mẫu số những phân số ; ; ; cùng với mẫu bình thường là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài xích 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào chỗ trống nhằm quy đồng mẫu các phân số: với – tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– tìm thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu những phân số: ; ; .

Giải:

a) – tìm kiếm BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– tìm kiếm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với quá số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– thừa số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với thừa số phụ tương ứng ta được hiệu quả như sau:

;

;

.

Giải bài tập bài xích 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: ; ; .

b) trong những phân số đã cho, phân số như thế nào chưa buổi tối giản?

Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng các phân số này như vậy nào?

Giải:

a) Ta có: chủng loại số tầm thường là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta có phân số chưa phải là phân số về tối giản.

Từ đó ta rất có thể quy đồng mẫu những phân số vẫn cho, trước hết đề xuất rút gọn các phân số đã cho thành phân số tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu thông thường của ; với là 48.

Sau khi quy đồng mẫu mã ta được kết quả đơn giản hơn là ; cùng

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) b) cùng c) với -6

Giải:

a) Ta gồm mẫu thông thường là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta bao gồm mẫu phổ biến là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta tất cả -6 = yêu cầu mẫu thông thường của với -6 là 15

Vậy cùng -6 quy đồng chủng loại sẽ là với -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) với ;

b) cùng ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta bao gồm mẫu tầm thường là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu ta được với = = b) Rút gọn ta được = Ta gồm mẫu phổ biến của với là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng chủng loại như sau:

= = =

= = c) Ta gồm mẫu số phổ biến là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Tại S A Mũ 0 Cũng Đều Bằng 1? Tại Sao Lũy Thừa Với Số Mũ 0 Lại Bằng 1

d) Ta gồm mẫu số phổ biến là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số sau đây có bằng nhau không?