- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân đối kháng thức với nhiều thứcBài 2: Nhân đa thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: hầu như hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: mọi hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: đều hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia 1-1 thức cho đối chọi thứcBài 11: phân chia đa thức cho đối chọi thứcBài 12: phân chia đa thức một biến đổi đã sắp tới xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 4: phần lớn hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) giúp đỡ bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và hợp logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 4 trang 13: Tính (a + b)(a + b)2 (với a, b là hai số tùy ý).

Bạn đang xem: Toán 8 hằng đẳng thức đáng nhớ

Lời giải

(a + b)(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2 )

= a(a2 + 2ab + b2 ) + b(a2 + 2ab + b2 )

= a3 + 2a2 b + ab2 + ba2 + 2ab2 + b3

= a3 + 3a2 b + 3ab2 + b3

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 13: phát biểu hằng đẳng thức (4) bằng lời.

Lời giải

Lập phương của tổng nhị biểu thức bằng tổng của lập phương biểu thức lắp thêm nhất, tía lần tích của bình phương biểu thức đầu tiên và biểu thức vật dụng hai, bố lần tích của biểu thức trước tiên và bình phương biểu thức sản phẩm hai cùng lập phương biểu thức sản phẩm hai.

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài xích 4 trang 13: Tính 3 (với a, b là nhì số tùy ý).

Lời giải

Áp dụng hằng đẳng thức (4) ta có:

3 = a3 + 3a2 (-b) + 3a(-b)2 + (-b)3

= a3 – 3a2b + 3ab2 – b3

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 4 trang 13: phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Lời giải

Lập phương của hiệu hai biểu thức bởi lập phương biểu thức thứ nhất trừ đi ba lần tích của bình phương biểu thức trước tiên và biểu thức thiết bị hai, tiếp đến cộng cha lần tích của biểu thức trước tiên và bình phương biểu thức đồ vật hai rồi trừ đi lập phương biểu thức máy hai.

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính:

*

Lời giải:

a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3.(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3

(Áp dụng HĐT (4) với A = 2x, B = 3y)

= 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3

= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3


*

Các bài bác giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Viết những biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

Lời giải:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1

= (–x)3 + 3.(–x)2.1 + 3.(–x).1 + 13

= (–x + 1)3 (Áp dụng HĐT (4) cùng với A = –x cùng B = 1)

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

= 23 – 3.22.x + 3.2.x2 – x3

= (2 – x)3 (Áp dụng HĐT (5) với A = 2 cùng B = x)

Các bài giải Toán 8 bài bác 4 khác

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Tính quý hiếm của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 trên x = 6

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 trên x = 22

Lời giải:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Tại x = 6, giá trị biểu thức bằng (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Tại x = 22, quý giá biểu thức bởi (22 – 2)3 = 203 = 8000.

Các bài giải Toán 8 bài 4 khác

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đức tính xứng đáng quý.

Xem thêm:
Giải Vật Lí 11 Nâng Cao Bài Tập Điện Tích Định Luật Cu Lông-Nâng Cao Điện Tích

Hãy viết mỗi biểu thức sau bên dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tống hoặc một hiệu, rồi điền chữ mẫu với biểu thức đó vào bảng mang lại thích hợp. Sau khi thêm dấu, em đang tìm ra trong những đức tính trân quý của nhỏ người.

x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2

N

U

H

Â

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2

Lời giải:

Ta có:

N x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3.x2.1 + 3.x.12 – 13 = (x – 1)3

U 16 + 8x + x2 = 42 + 2.4.x + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2

H 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 = (1 + x)3

 1 – 2y + y2 = 12 – 2.1.y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2

Điền vào bảng như sau:

(x – 1)3(x + 1)3(y – 1)2(x – 1)3(1 + x)3(1 – y)2(x + 4)2
NHÂNHÂU

Vậy: Đức tính đáng quý là “NHÂN HẬU”

(Chú ý: chúng ta cũng có thể làm theo phong cách ngược lại, có nghĩa là khai triển các biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … nhằm tìm xem hiệu quả ứng cùng với chữ nào và điền vào bảng.)