- Chọn bài bác -Bài 1: Căn bậc haiBài 2: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thứcLuyện tập trang 11-12Bài 3: liên hệ giữa phép nhân và phép khai phươngLuyện tập trang 15-16Bài 5: Bảng căn bậc haiBài 4: liên hệ giữa phép phân chia và phép khai phươngLuyện tập trang 19-20Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc haiBài 6: biến hóa đơn giản biểu thức đựng căn thức bậc haiBài 7: đổi khác đơn giản biểu thức cất căn thức bậc hai (tiếp theo)Luyện tập trang 30Luyện tập trang 33-34Bài 9: Căn bậc baÔn tập chương I

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 9: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Sách giải toán 9 bài bác 3: contact giữa phép nhân và phép khai phương giúp cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa toán, học tốt toán 9 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận hợp lý và phải chăng và hòa hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài bác 3 trang 12: Tính cùng so sánh: √(16.25) và √16 . √25.

Bạn đang xem: Toán 9 liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải

√(16.25) = √400 = 20

√16.√25 = 4.5 = 20

Vậy √(16.25) = √16.√25

Trả lời câu hỏi Toán 9 Tập 1 bài 3 trang 13: Tính

a) √(0,16.0,64.225);

b) √(250.360).

Lời giải

a) √(0,16.0,64.225)

= √0,16.√0,64.√225

= 0,4.0,8.15 = 4,8

b) √(250.360)

= √25.36.100

= √25.√36.√100

= 5.6.10 = 300

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài xích 3 trang 14: Tính

a) √3 . √75;

b) √20 . √72 . √(4,9)

Lời giải

a) √3 . √75 = √3.75 = √225 = 15

b) √20.√72 .√4,9 = √(20.72.4,9) = √(2.72.10.4,9)

= √(144.49) = √((12.7)2 ) = 84

Trả lời thắc mắc Toán 9 Tập 1 bài 3 trang 14: Rút gọn những biểu thức sau (với a với b ko âm):

a) √(3a3 ) . √12a;

b) √(2a . 32ab2 )

Lời giải

a) √(3a3 ).√12a = √(3a3.12a) = √(36a4 )

= √((6a2 )2 ) = 6a2 (do a2 ≥ 0)


b) √(2a . 32ab2) = √(64a2b2 )

= √((8ab)2) = 8ab (do a ≥ 0; b ≥ 0)

Bài 17 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1): Áp dụng phép tắc khai phương một tích, hãy tính:

*

Lời giải:

*

Bài 18 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1): Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

*

Lời giải:


*

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn những biểu thức sau:

*

Lời giải:

*

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn các biểu thức sau:


*

Lời giải:

a) Ta có:

*

b) Ta có:

*

c) vì a ≥ 0 nên bài bác toán luôn xác định. Ta có:


*

(Vì a ≥ 0 đề xuất |a| = a)

d) Ta có:

*
*

*

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):
Khai phương tích 12.30.40 được:

(A) 1200 ; (B) 120 ; (C) 12 ; (D) 240

Hãy chọn hiệu quả đúng.

Lời giải:

– lựa chọn B

– do ta có:

*

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): đổi khác các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

*

Lời giải:


*

Bài 23 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): chứng minh:

*

là nhì số nghịch đảo của nhau.

Xem thêm: Hà Nội Chốt Môn Thi Thứ 4 Vào Lớp 10 Năm 2021, Môn Thi Thứ 4 Vào Lớp 10 Năm 2022

Lời giải:

*

(Ghi chú: Muốn minh chứng hai số là nghịch đảo của nhau, ta chứng tỏ tích của nhị số bằng 1.)

Bài 24 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1): Rút gọn cùng tìm cực hiếm (làm tròn mang lại chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau:

*