câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 1 trang 14 SGK Hình học tập 10: xác định độ nhiều năm và vị trí hướng của vectơ ...

Bạn đang xem: Toán hình 10 bài 3

Xem lời giải


thắc mắc 2 trang 14 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 2 trang 14 SGK Hình học 10. Tìm kiếm vectơ đối của những vectơ...

Xem giải thuật


câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học tập 10. Hãy áp dụng mục 5 của bài xích 2 để minh chứng các khẳng định trên...

Xem giải thuật


bài 1 trang 17 sgk toán hình học tập lớp 10

Giải bài xích 1 trang 17 SGK Hình học tập 10. đến hình bình hành ABCD. Bệnh mỉnh rằng

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 2 trang 17 SGK Hình học tập 10. Cho AK và BM là nhị trung tuyến đường của tam giác ABC

Xem giải thuật


bài bác 3 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 3 trang 17 SGK Hình học 10. Trên phố thẳng cất cạnh BC của tam giác ABC rước một điểm M

Xem giải mã


bài bác 4 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 4 trang 17 SGK Hình học tập 10. Call AM là trung tuyến đường của tam giác ABC với D là trung điểm của đạn AM. Chứng tỏ rằng:

Xem giải thuật


bài xích 5 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 5 trang 17 SGK Hình học 10. Call M và N theo thứ tự là trung điểm những cạnh AB và CD của tứ giác ABCD. Chứng tỏ rằng:

Xem giải mã


bài 6 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 6 trang 17 SGK Hình học tập 10. Mang đến hai điểm sáng tỏ A và B. Tìm kiếm điểm K sao cho

Xem lời giải


bài xích 7 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 7 trang 17 SGK Hình học 10. Mang lại tam giác ABC. Kiếm tìm điểm m sao cho

Xem lời giải


bài xích 8 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 8 trang 17 SGK Hình học 10. Mang lại lục giác ABCDEF. Hotline M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Minh chứng rằng hai tam giác MPR và NQS gồm cùng trọng tâm.

Xem giải thuật


bài 9 trang 17 SGK Hình học tập 10

Cho tam giác phần đông ABC có trung tâm O cùng M là một trong điểm tùy ý vào tam giác. Hotline D,E,F lần lượt là chân mặt đường vuông góc hạ tự M mang lại BC, AC, AB.

Xem thêm: Tải Đoạn Văn Tiếng Anh Về Phương Tiện Giao Thông Trong Tương Lai

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép randy-rhoads-online.com giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.