Hình học tập không gian trong công tác lớp 12 là sự việc kế thừa và mở rộng của chương trình lớp 11. Do vậy nhằm học giỏi chương này đòi hỏi các em cần ôn tập lại kỹ năng và kiến thức lớp 11, đặc biệt là quan lại hệ tuy nhiên song và vuông góc giữa các đối tượng trong không gian. Để mở đầu chương Khối đa diện, xin mời những em cùng tò mò bài học Khái niệm về khối nhiều diện nhằm tìm hiều hầu hết vấn đề định hướng cần núm nhằm sẵn sàng tốt nhất cho những bài học tiếp theo.

Bạn đang xem: Toán hình 12 bài 1


1. đoạn clip bài giảng

2. Nắm tắt lý thuyết

2.1. Khối lăng trụ - Khối chóp

2.2. Khối đa diện

2.3. Phân chia và đính ghép khối đa diện

3. Bài tập minh hoạ

4. Luyện tập bài 1 hình học 12

4.1. Trắc nghiệm về khối đa diện

4.2. Bài tập SGK và nâng cấp về khối nhiều diện

5. Hỏi đáp về tính chất khối nhiều diện


a) Khối lăng trụHình lăng trụ:2 lòng là 2 nhiều giác bởi nhau.Các cạch bên tuy nhiên song và bằng nhau.Các mặt mặt là các hình bình hành.

*

Khối lăng trụ là phần không khí giới hạn vị hình lăng trụ.Hình lăng trụ đứng:

Định nghĩa: Hình lăng trụ đứng là hình lăng trụ cócác sát bên vuông góc với khía cạnh đáy.

Tính chất:Các khía cạnh bêncủa hình lăng trụ đứng làcác hình chữ nhật cùng vuông góc với phương diện đáy.

*

Hình lăng trụ đều:

Định nghĩa: Hình lăng trụ mọi làhình lăng trụ đứng bao gồm đáy là nhiều giác đều.

Tính chất:Các phương diện bêncủa hình lăng trụ những làcác hình chữ nhật bằng nhau.

*

b) Khối chópHình chóp:Đáy là đa giác.Các mặt mặt là các tam giác bình thường đỉnh.

*

Khối chóp là phần không gian được số lượng giới hạn được vày hình chóp.Đáy khối chóp là tam giác: khối chóp tam giác.Đáy khối chóp là tứ giác: khối chóp tứ giác giác.Đáy khối chóp là ngũ giác: khối chóp ngũ giác.Hình chóp đều:

Định nghĩa:Hình chóp rất nhiều là hình chóp cócác bên cạnh bằng nhauvàmặt đáy là 1 trong đa giác đều.

Tính chất:Chân đường cao của hình chóp hầu như trùng vớitâm của đa giác đáy.

Phương pháp minh chứng hình chóp đều:

Hình chóp là hình chóp phần đông khi và chỉ còn khi đáy của chính nó là nhiều giác đều và chân mặt đường cao của nó trùng với trung khu của đa giác đáy.

Hình chóp là hình chóp phần lớn khi và chỉ còn khi đáy của chính nó là đa giác phần đông và các cạnh bên tạo với mặt đáy các góc bởi nhau.

*


2.2. Khối nhiều diện


*

Khối đa diện được số lượng giới hạn bởi hữu hạn nhiều giác thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

(i) Hai nhiều giác bất kì không có điểm chung, hoặc gồm một điểm chung hoặc gồm chung một cạnh.

(ii) từng cạnh đa giác là cạnh chung của đúng hai cạnh nhiều giác.


2.3. Phân loại và gắn ghép khối nhiều diện


*

Cho khối chóp tứ giácS.ABCD. Ta xét 2 khối chóp tam giácS.ABCvàS.ACD.

Dễ thấy rằng:

Hai khối chóp đó không tồn tại điểm trong chung, nghĩa là điểm trong của khối chóp này không hẳn điểm trong của khối chóp kia.Hợp của 2 khối chópS.ABCS.ABCvàS.ACDS.ACDchính là khối chópS.ABCDS.ABCD.

Trong ngôi trường hợp đó ta nói rằng: Khối đa diệnS.ABCD được phân phân thành 2 khối nhiều diệnS.ABC vàS.ACD.

Xem thêm: Đường Dây Cao Thế Của Nước Ta Hiện Nay Có Điện Áp Truyền Tải Cao Nhất Là

Ta cũng nói: nhị khối nhiều diệnS.ABC vàS.ACD được ghép lại thành khối đa diệnS.ABCD.