Để giúp những em ôn tập và chuẩn bị tốt bàiChia số có bốn chữ số cho số tất cả một chữ sốHọc 247 mời những em tìm hiểu thêm bài học dưới đây.Chúc những em gồm một tiết học tập thật hay cùng thật vui khi đến lớp!


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

1.2. Giải bài bác tập Sách Giáo Khoa trang 117

1.3. Giải bài xích tập Sách Giáo Khoa trang 118

1.4. Giải bài tập Sách Giáo Khoa trang 119

2. Bài tập minh hoạ

3. Hỏi đáp vềChia số tất cả bốn chữ số mang lại số gồm một chữ số


*

a) 6369 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,6369\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline2123endarray ight.\,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

6369 : 3 = ...

Bạn đang xem: Toán lớp 3 chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bằng 3; 3 trù 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 9; 9 phân chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bằng 9; 9 trừ 9 bởi 0.

b) 1276 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1276\,,,,,07endarrayleft| eginarray*20c4\hline319endarray ight.\,,,,,,,,,,,,36\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

1276 : 4 = ...

12 phân chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bởi 12; 12 trừ 12 bằng 0.

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4; 7 trừ 4 bằng 3.

Hạ 6 được 36; 36 phân tách 4 được 9, viết 9.

9 nhân 4 bằng 36; 36 trừ 36 bởi 0.

c) 9365 : 3 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,9365\03endarrayleft| eginarray*20c3\hline3121endarray ight.\,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

9365 : 3 = ... (dư ...)

9 phân chia 3 được 3, viết 3.

3 nhân 3 bởi 9; 9 trừ 9 bởi 0.

Hạ 3; 3 phân tách 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3; 3 trừ 3 bởi 0.

Hạ 6; 6 chia 3 được 2, viết 2.

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bằng 0.

Hạ 5; 5 chia 3 được 1, viết 1.

1 nhân 3 bởi 3, 5 trừ 3 bởi 2.

d) 2249 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2249\,,,,24endarrayleft| eginarray*20c4\hline562endarray ight.\,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

2249 : 4 = ... (dư ...)

22 phân tách 4 được 5, viết 5.

5 nhân 4 bởi 20; 22 trừ trăng tròn bằng 2.

Hạ 4, được 24: 24 phân chia 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bằng 24; 24 trừ 24 bởi 0.

Hạ 9; 9 phân tách 4 được 2, viết 2.

2 nhân 4 bảng 8; 9 trừ 8 bởi 1.

e) 4218 : 6 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

4218 : 6 = ...

42 chia 6 được 7, viết 7.

7 nhân 6 bởi 42; 42 trừ 42 bởi 0.

Hạ 1; 1 phân chia 6 được 0, viết 0.

0 nhân 6 bởi 0 ;1 trừ 0 bằng 1.

Hạ 8 được 18; 18 chia 6 được 3, viết 3.

3 nhân 6 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0.

g) 2407 : 4 = ?

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2407\,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline601endarray ight.\,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,3endarray)

2407 : 4 = ... (dư ...)

24 phân tách 4 được 6, viết 6.

6 nhân 4 bởi 24; 24 trừ 24 bằng 0.

Hạ 0 ; 0 phân tách 4 được 0, viết 0.

0 nhân 4 bởi 0, 0 trừ 0 bằng 0,

Hạ 7; 7 phân tách 4 được 1, viết 1.

1 nhân 4 bởi 4, 7 trừ 4 bởi 3.


Bài 1: Tính

(eginarray*20c4862\endarrayleft| eginarray*20c2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c3369\endarrayleft| eginarray*20c3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c2896\endarrayleft| eginarray*20c4\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện phép tính phân tách theo vật dụng tự trường đoản cú trái quý phái phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4862\,08endarrayleft| eginarray*20c2\hline2431endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3369\,03endarrayleft| eginarray*20c3\hline1123endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2896\,09endarrayleft| eginarray*20c4\hline724endarray ight.\,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,0endarray)

Bài 2: tất cả 1648 gói bánh được chia phần đa vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng bao gồm bao nhiêu gói bánh?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 thùng: 1648 gói bánh

1 thùng: ? gói bánh

Muốn tìm lời giải ta đem số gói bánh của bốn thùng phân chia cho 4.

Bài giải

Mỗi thùng gồm số gói bánhlà:

1648: 4 = 412 (gói)

Đáp số: 412 gói.

Bài 3: Tìmx

a)x × 2 = 1846 b)3 × x = 15783

Hướng dẫn giải:

Muốn tìm kiếm thừa số ta rước tích chia cho vượt số còn lại.

a)x × 2 = 1846

x = 1846 : 2

x = 923

b)3 × x = 15783

x = 1578 : 3

x = 526


Bài 1: Tính

(eginarray*20c2469\endarrayleft| eginarray*20c,,2\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c6487\endarrayleft| eginarray*20c,,3\hlineendarray ight.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,eginarray*20c4159\endarrayleft| eginarray*20c,,5\hlineendarray ight.)

Hướng dẫn giải:

Thực hiện nay phép chia những số thứu tự từ trái lịch sự phải.

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2469\,04endarrayleft| eginarray*20c2\hline1234endarray ight.\,,,,,,,,,,06\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,6487\,04endarrayleft| eginarray*20c3\hline2162endarray ight.\,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,07\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,4159\,,,,,,15endarrayleft| eginarray*20c5\hline831endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,09\,,,,,,,,,,,,,,,,4endarray)

Bài 2: Người ta đính thêm bánh xe pháo vào ô tô, mỗi ô tô rất cần phải lắp 4 bánh xe. Hỏi tất cả 1250 bánh xe pháo thì lắp được không ít nhất bao nhiêu ô tô như vậy và còn vượt mấy bánh xe ?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

4 bánh xe: 1 ô tô

1250 bánh xe: ? ô tô và vượt ? bánh xe.

Muốn tìm lời giải ta đem số bánh xe đang cho phân tách cho số bánh xe bắt buộc lắp của mỗi ô tô.

Cách giải:

Ta gồm 1250 : 4 = 312 (dư 2)

Vậy 1250 bánh xe lắp được không ít nhất vào 312 xe pháo ô tô như thế và còn vượt 2 bánh xe.

Bài 3:

*

Hướng dẫn giải:

Chia hình đã cho thành tám hình tam giác rồi ghép những hình tam giác nhỏ dại theo những hình em vừa chia.

Ta hoàn toàn có thể làm như sau:

*


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 3224 : 4 b) 2819 : 7

1516 : 3 1865 : 6

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: làm phép chia các số theo lần lượt từ trái thanh lịch phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,3224\,,,,,,02endarrayleft| eginarray*20c4\hline806endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,24\,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,1516\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c3\hline505endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,16\,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2819\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c7\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,19\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1865\,,,,,,06endarrayleft| eginarray*20c6\hline310endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,5endarray)

Bài 2: một nhóm công nhân đề nghị sửa quãng con đường dài 1215m, đội đã sửa được(frac13)quãng đường. Hỏi team công nhân này còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa:(frac13)quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm giải mã ta cần:

Tìm độ lâu năm của quãng mặt đường đã sửa.Tìm độ lâu năm quãng con đường còn lại bằng phương pháp lấy độ dài quãng đường cần sửa trừ đi độ lâu năm quãng mặt đường đã sửa.

Bài giải

Đội công nhân này đã sửa được số mét đường là:

1215 : 3 = 405 (m)

Số mét mặt đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

Bài 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống

*

Hướng dẫn giải:

Kiểm tra phương pháp đặt tính với tính của phép phân chia đã đến rồi điền Đ hoặc S phù hợp vào chỗ trống.

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Do 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì 2526 : 5 = 505 (dư 1).


Bài 1: Đặt tính rồi tính

a)1608 : 4 b) 2035 : 5 c) 4218 : 6

2105 : 3 2413 : 4 3052 : 5

Hướng dẫn giải:

Đặt tínhTính: Lần lượt thực hiện phép chia theo đồ vật tự tự trái thanh lịch phải.

a)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,1608\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c4\hline402endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,08\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2105\,,,,,,00endarrayleft| eginarray*20c3\hline701endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,05\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

b)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,2035\,,,,,,03endarrayleft| eginarray*20c5\hline407endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,35\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,2413\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c4\hline603endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,13\,,,,,,,,,,,,,,,,,1endarray)

c)

(eginarrayleginarray*20c,,,,,,4218\,,,,,,01endarrayleft| eginarray*20c6\hline703endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,18\,,,,,,,,,,,,,,,,,0endarray) (eginarrayleginarray*20c,,,,,,3052\,,,,,,05endarrayleft| eginarray*20c5\hline610endarray ight.\,,,,,,,,,,,,,02\,,,,,,,,,,,,,,,,,2endarray)

Bài 2: kiếm tìm x

a)x × 7 = 2107

b) 8 × x = 1640

c)x × 9 = 2763

Hướng dẫn giải:

Muốn search thừa số ta mang tích phân chia cho thừa số kia.

a)x × 7 = 2107

x = 2107 : 7

x = 301

b)8 × x = 16408

x = 1640 : 8

x = 205

c)x × 9 = 2763

x = 2763 : 9

x = 307

Bài 3: Một siêu thị có 2024 kilogam gạo, shop đã bán(frac14) số gạo đó. Hỏi siêu thị còn từng nào ki-lô-gam gạo ?

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán:(frac14)

Còn lại: ? kg

Muốn tìm lời giải ta cần:

Tìm số ki-lô-gam gạo đang bán.Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Bài giải

Số gạo đã phân phối là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo sót lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số:1518 kg.

Xem thêm: Tại Sao Cân Bằng Nội Môi Có Vai Trò Quan Trọng Đối Với Cơ Thể ?

Bài 4: Tính nhẩm

6000: 2 =

8000: 4 =

9000: 3 =

Hướng dẫn giải:

Em mang chữ số hàng ngàn chia mang đến số gồm một chữ số rồi viết thêm vào tận cùng kết quả 3 chữ số 0.

6000 : 2 = 3000