Giải Toán lớp 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số (Tiếp theo) giúp các em học viên lớp 4 tham khảo lưu ý đáp án 3 bài bác tập vào SGK Toán 4 trang 116, 117. Qua đó, giúp những em học sinh ôn tập, củng cố kỉnh lại loài kiến thức, rèn luyện khả năng giải Toán lớp 4 của chính mình thật thành thạo.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 - quy đồng mẫu số (trang 116)

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để biên soạn giáo án bài bác Quy đồng mẫu mã số những phân số (Tiếp theo) của Chương 4 Toán 4 cho học viên của mình. Vậy mời thầy cô và các em học sinh cùng theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây của randy-rhoads-online.com:


a)

*


b)

*


c)

*


Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

a)

*
quy đồng chủng loại số thành :

*
; giữ nguyên phân số
*
.

b)

*
quy đồng chủng loại số thành:

*
; không thay đổi phân số
*
.

c)

*
quy đồng mẫu số thành:

*
; giữ nguyên phân số
*
.

Bài 2

Quy đồng mẫu mã số các phân số:


a)

*

d)

*


b)

*

e)

*


*

b)

*
quy đồng mẫu số thành:

*
; không thay đổi phân số
*
.

Xem thêm: Nhóm Sợi Thần Kinh Cảm Giác Của Dây Thần Kinh Tủy Có Vai Trò Gì

c)

*
quy đồng mẫu mã số thành:

*
; giữ nguyên phân số
*
.

d)

*
quy đồng chủng loại số thành:

*

e)

*
quy đồng mẫu số thành:

*
; giữ nguyên phân số
*

g)

*
quy đồng mẫu số thành:

*
; giữ nguyên phân số
*

Bài 3

Viết các phân chu kỳ lượt bằng những phân số sau và gồm mẫu số chung là 24:

*

Đáp án:

+) Xét phân số

*
. Vị 24 : 6 = 4 đề nghị ta có:

*
=
*


Link tải về chính thức:

Toán lớp 4: Quy đồng mẫu số những phân số (Tiếp theo) trang 116 randy-rhoads-online.com Xem