- Chọn bài xích -Chia một số thập phân với một trong những tự nhiênLuyện tập trang 64Chia một số trong những thập phân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia một vài tự nhiên cho một vài tự nhiên nhưng mà thương kiếm được là một trong những thập phânLuyện tập trang 68Chia một số tự nhiên cho một số thập phânLuyện tập trang 70Chia một số trong những thập phân cho một số trong những thập phânLuyện tập trang 72Luyện tập thông thường trang 72Luyện tập bình thường trang 73Tỉ số phần trămGiải toán về tỉ số phần trămLuyện tập trang 76Giải toán về tỉ số tỷ lệ tiếp theo trang 76Luyện tập trang 77Giải toán về tỉ số xác suất tiếp theo trang 78Luyện tập trang 79Luyện tập thông thường trang 79Luyện tập tầm thường trang 80Giới thiệu laptop bỏ túiSử dụng máy vi tính bỏ túi nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

Xem toàn cục tài liệu Lớp 5: trên đây

Sách giải toán 5 rèn luyện trang 72 khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 5 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận phù hợp và đúng theo logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống cùng vào những môn học khác:

Bài 1 (trang 72 SGK Toán 5) rèn luyện : Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

Bạn đang xem: Toán lớp 5: luyện tập trang 72

Lời giải:

*
*
*

*

Bài 2 (trang 72 SGK Toán 5) luyện tập :
tìm kiếm x:

a) x x 1,8 = 72;

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08.

Lời giải:

a) x x 1,8 = 72

x = 72 : 1,8

x = 40

b) x x 0,34 = 1,19 x 1,02

x x 0,34 = 1,2138

x = 1,2138 : 0,34

x = 3,57

c) x x 1,36 = 4,76 x 4,08

x x 1,36 = 19,4208

x = 19,4208 : 1,36

x = 14,28.


Bài 3 (trang 72 SGK Toán 5) luyện tập : Biết 5,2l dầu trọng lượng 3,952kg. Hỏi tất cả bao nhiêu lít dầu giả dụ chúng trọng lượng 5,32kg?

Tóm tắt:

3,952kg : 5,2l

5,32kg : …l?

Lời giải:

1l dầu hỏa nặng:

3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa bao gồm có:

5,32 : 0,76 = 7 (l)

Đáp số:7l dầu hỏa.

Bài 4 (trang 72 SGK Toán 5) luyện tập : kiếm tìm số dư của phép phân tách 218 : 3,7 nếu như chỉ lấy đến hai chữ số ở đoạn thập phân của thương.

Xem thêm: Viết Bài Văn Thuyết Minh Về Cái Phích Nước Ngắn Gọn, Thuyết Minh Về Cái Phích Nước (Bình Thủy)

Lời giải:

*

Dòng từ chữ số 8 sống hàng đơn vị của số bị phân tách xuống ta thấy số dư 33 đó là 0,033.