Giải VNEN toán 7 bài xích 4: Đa thức - Sách trả lời học Toán 7 tập 2 trang 41. Sách này bên trong bộ VNEN của lịch trình mới. Sau đây sẽ hướng dẫn vấn đáp và giải những bài tập trong bài học. Cách giải đưa ra tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức.


B. Chuyển động hình thành kiến thức

1. A) thực hiện theo yêu thương cầu

Xem hình 4 rồi viết biểu thức đại số biểu hiện diện tích của hình tạo bởi vì một tam giác vuông và hai hình vuông vắn dựng về phía quanh đó trên nhì cạnh góc vuông x, y của tam giác đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 bài đa thức

*

Trả lời:

Diện tích hình tam giác: $ frac12$xyDiện tích hình vuông có cạnh x : x2Diện tích hình vuông có cạnh y : y2

=> diện tích hình 4 là : $ frac12$xy + x2 + y2.

c) Viết một nhiều thức gồm hai đổi thay x, y và chỉ rõ những hạng tử của nhiều thức đó.

Trả lời:

Đa thức nhì biến: 3x2 + 2xy - $frac34 $xy2Đa thức bên trên có bố hạng tử là : 3x2 ; 2xy cùng - $frac34 $xy2

2. A) cho đa thức A = -2x2y3 – xy + 3x2y3 -13 +$frac23 $xy - $frac17$x -1.

Viết các hạng tử của đa thức A.Chỉ rõ các đơn thức đồng dạng trong những hạng tử của đa thức A.Thực hiện tại phép cộng các đơn thức đồng dạng của đa thức A.

Trả lời:

Các hạng tử của nhiều thức A là: -2x2y3 ; – xy ; 3x2y3 ; -13 +; $frac23 $xy ; - $frac17$x ; -1.

Các solo thức đồng dạng trong đa thức A là:

-2x2y3 cùng 3x2y3– xy cùng $frac23 $xy-13 với -1

A = -2x2y3 – xy + 3x2y3 -13 +$frac23 $xy - $frac17$x -1

A = (-2x2y3 + 3x2y3) + (– xy + $frac23 $xy) - $frac17$x + (-13 -1)

A = x2y - $-frac13 $xy - $frac17$x -14

c) Thu gọn đa thức sau

Q = 7x2y – 2xy + $frac12 $x2y –xy + 11xy - $frac13 $x + $frac13 $ + $frac23 $x - $frac16 $

Trả lời:

Q = (7x2y + $frac12 $x2y) + (– 2xy –xy + 11xy)+ (- $frac13 $x + $frac23 $x ) + ($frac13 $ - $frac16 $)

Q = $frac152 $x2y +8xy + $frac13 $x + $frac16 $

3. A) mang đến đa thức M = x2y5 – xy4 + y6 + 1

Viết những hạng tử của nhiều thức M và chứng thực bậc của những hạng tử đó.Chỉ rõ bậc tối đa trong các bậc của các hạng tử của nhiều thức M.

Xem thêm: Bài Tập Vận Dụng Quy Tắc Nắm Tay Phải Và Quy Tắc Bàn Tay Trái Có Đáp Án

Trả lời:

Các hạng tử của đa thức M là:x2y5 bao gồm bậc là 7– xy4 bao gồm bậc là 5y6 tất cả bậc là 61 bao gồm bậc là 0Bậc cao nhất trong các bậc của những hạng tử của nhiều thức M là 7.Bậc của đa thức M là 7

c) triển khai theo yêu thương cầu

Tìm bậc của nhiều thức H = -5x6 - $ frac12$x3y - $ frac34$xy2 + 5x6 + 11Viết một nhiều thức có tía biến là x, y, z và tất cả bậc là 6.

Trả lời: