Tổng hợp cỗ 37 thắc mắc trắc nghiệm Toán lớp 11: các quy tắc tính đạo hàm bao gồm đáp án đưa ra tiết, đúng mực nhất giúp các em củng cố kỉnh kiến thức, luyện giải những dạng bài bác tập thành thạo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đạo hàm


Để giúp các em học sinh lớp 11 học tập hiệu quả môn Toán, bọn chúng tôi đã tổng hợp 37 câu trắc nghiệm Toán 11: các quy tắc tính đạo hàm gồm đáp án và giải đáp giải chi tiết, chắc chắn các em sẽ rèn luyện năng lực giải Toán một phương pháp nhanh và đúng chuẩn nhất. Mời những em học viên và thầy cô xem thêm tài liệu: 37 câu trắc nghiệm Toán 11: các quy tắc tính đạo hàm tại đây.

Bộ 37 câu trắc nghiệm Toán 11: những quy tắc tính đạo hàm

Câu 1: 

Cho hàm số f(x) xác định trên R vì chưng f(x) = 2x2 + 1. Quý hiếm f'(-1) bằng:

A. 2

B. 6

C. - 4

D. 3

Đáp án: 

Ta bao gồm : f'(x) = 4x ⇒ f'(-1) = -4.

Chọn câu trả lời C

Câu 2: 

Cho hàm số f(x) = -x4 + 43 -32 + 2x + 1 xác định trên R. Quý giá f'(-1) bằng:

A. 4

B. 14

C. 15

D. 24

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 3: 

Đạo hàm của hàm số f(x) = (x2 + 1)4 tại điểm x = -1 là:

A. -32

B. 30

C. - 64

D. 12

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 4: 

Cho hàm số y = x3 - 3x2 - 9x - 5. Phương trình y' = 0 bao gồm nghiệm là:

A. -1; 2.

B. -1; 3.

C. 0; 4.

D. 1; 2.

Đáp án: 

Chọn giải đáp B

Câu 5: 

Với . Thì f'(-1) bằng:

A. 1

B. -3

C. -5

D. 0

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 6: 

Cho hàm số f(x) khẳng định trên R bởi . Quý giá f'(0) bằng

A. 0

B. 2

C. 1

D. Ko tồn tại.

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 7: 

Cho hàm số y = -4x3 + 4x. Để y' ≥ 0 thì x nhận các giá trị nằm trong tập nào tiếp sau đây ?

Đáp án: 

Chọn lời giải B

Câu 8: 

Tìm m để những hàm số  có y' ≤ 0 , ∀ x ∈ R.

A. M ≤ √2

B. M ≤ 2

C. M ≤ 0

D. M

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 9: 

Cho hàm số , đạo hàm của hàm số trên x = 1 là:

A. Y'(1) = -4.

B. Y'(1) = -3.

C. Y'(1) = -2.

D. Y'(1) = -5.

Đáp án: 

Chọn giải đáp D

Câu 10: 

Đạo hàm của hàm số y = (x3 - 2x2)2016 là:

A. Y' = 2016(x3 - 2x2)

B. Y' = 2016(x3 - 2x2)2015(3x2 - 4x).

C. Y' = 2016(x3 - 2x2)(3x2 - 4x).

D. Y' = 2016(x3 - 2x2)(3x2 - 2x).

Đáp án: 

Chọn lời giải B

Câu 11: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 12: 

Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là biểu thức như thế nào sau đây?

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 13: 

Cho hàm số . Đạo hàm của hàm số là:

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 14: 

Đạo hàm của  bằng:

Đáp án: 

Chọn lời giải A

Câu 15: 

Đạo hàm của hàm số là 

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 16: 

Cho . Giải bất phương trình f'(x) > g'(x)

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 17: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 18: 

Cho hàm số: .Giải phương trình : y' = 2

A. S = 0; 1

B. S = 0; -1

C. S = 1; -1

D. S = -1; 0; 1

Đáp án: 

Chọn câu trả lời B

Câu 19: 

Tính đạo hàm cuả hàm số 

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

Câu 20: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 21: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn lời giải B

Câu 22: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn đáp án A

Câu 23: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Đáp án: 

Chọn đáp án C

Câu 24: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn lời giải A

Câu 25: 

Cho . Giải bất phương trình f'(x) > g'(x).

Đáp án: 

Chọn câu trả lời C

Câu 26: 

Cho hàm số  đạo hàm của hàm số trên x = 1 là:

A. - 4

B. - 5

C. - 3

D. -2

Đáp án: 

Chọn đáp án B

Câu 27: 

Cho hàm số . Tính y'(0) bằng:

A. 1/2

B. 1/3

C. 1

D. 2

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

Câu 28: 

Cho hàm số y = 4x - √x. Nghiệm của phương trình y’ = 0 là

Đáp án: 

Chọn lời giải C

Câu 29: 

Giải bất phương trình f'(x) ≥ 0 với f(x)= 2x3 - 3x2 + 1

Đáp án: 

Chọn giải đáp D

Câu 30: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 31: 

Tính đạo hàm của hàm số sau: 

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

Câu 32: 

Đạo hàm của hàm số  bằng biểu thức làm sao sau đây?

Đáp án: 

Chọn giải đáp B

Câu 33: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 34: 

Cho hàm số .Để x = một là nghiệm của bất phương trình f'(x) ≤ 1 khi còn chỉ khi:

A. M ≥ 1

B. M ≤ -1

C. -1 ≤ m ≤ 1

D. M ≥ -1

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 35: 

Tìm m để các hàm số y = (m - 1)x3 - 3(m + 2)x2 - 6(m + 2)x + 1 có y' ≥ 0, ∀ x ∈ R

A. M ≥ 3

B. M ≥ 1

C. M ≥ 4

D. Đáp án khác

Đáp án: 

Chọn đáp án D

Câu 36: 

Tính đạo hàm của hàm số .

Xem thêm: Este Hcooch3 Phản Ứng Với Dung Dịch Naoh Đun Nóng Sinh Ra Các Sản Phẩm Hữu Cơ Là

Đáp án: 

Chọn lời giải D

Câu 37: 

Tính đạo hàm của hàm số 

Đáp án: 

Chọn giải đáp A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download hướng dẫn vấn đáp bộ 37 thắc mắc trắc nghiệm các quy tắc tính đạo hàm file word, pdf trọn vẹn miễn phí.