*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát

randy-rhoads-online.com xin ra mắt đến các quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập tư liệu 40 câu trắc nghiệm Đại cưng cửng về kim loại hóa 12 có giải thuật chi tiết, tài liệu bao gồm 16 trang, tuyển lựa chọn 40 câu trắc nghiệm Đại cương cứng về kim loại hóa 12 có lời giải chi tiết, giúp các em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho bài thi môn hóa sắp tới tới. Chúc những em học sinh ôn tập thật kết quả và đạt được tác dụng như mong đợi. Mời các quý thầy cô và những em học viên cùng tìm hiểu thêm và mua về cụ thể tài liệu dưới đây:

40 câu trắc nghiệm Đại cưng cửng về kim loại hóa 12 có lời giải cụ thể

Câu 1:Công thức phổ biến của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. R2O3. B. RO2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 chương 5 có đáp án

C. R2O. D. RO.

Đáp án

Kim một số loại nhóm IIA tất cả hóa trị II → phương pháp chung của oxit kim loại thuộc đội IIA là RO.

→ Đáp ánD

Câu 2:Nguyên tử fe có thông số kỹ thuật e là

A. 3d64s2. B. 4s13d7.

C. 3d74s1. D. 4s23d6.

Đáp án

Nguyên tử Fe có Z = 26 → cấu hình e của sắt là 1s22s22p63s23p63d64s2hay 3d64s2.

→ Đáp ánA

Câu 3:Cấu hình e của Cr là

A. 3d44s2. B. 4s23d4.

C. 3d54s1. D. 4s13d5.

Đáp án

Nguyên tử Cr bao gồm Z = 24 (Có thông số kỹ thuật bán bão hòa) → cấu hình e của Cr là 1s22s22p63s23p63d54s1hay 3d54s1.

→ Đáp ánC

Câu 4:Kim một số loại Ni làm phản ứng được với toàn bộ các muối hạt trong hỗn hợp ở hàng nào tiếp sau đây ?

A. NaCl, AlCl3, ZnCl2

B. Pb(NO3)2, AgNO3, NaCl

C. MgSO4, CuSO4, AgNO3

D. AgNO3, CuSO4, Pb(NO3)2

Đáp án

Kim loại chuyển động có thể khử được ion kim loại kém hoạt động hơn trong hỗn hợp muối thành sắt kẽm kim loại tự do.

Ni đứng trước Ag, Cu, Pb trong hàng điện hóa → Ni rất có thể khử được các ion sắt kẽm kim loại trên.

Ni + 2AgNO3→ Ni(NO3)2+ 2Ag

Ni + CuSO4→ NiSO4+ Cu

Ni + Pb(NO3)2→ Ni(NO3)2+ Pb.

→ Đáp ánD

Câu 5:Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu và tư dung dịch muối lẻ tẻ là ZnSO4, AgNO3, CuCl2, MgSO4. Kim loại nào tác dụng được đối với cả bốn hỗn hợp muối đã mang lại ?

A. Al. B. Fe.

C. Cu. D. Không sắt kẽm kim loại nào.

Đáp án

Không sắt kẽm kim loại nào do cả 3 sắt kẽm kim loại đều đứng sau Mg trong dãy điện hóa → Cả 3 sắt kẽm kim loại đều ko khử được ion Mg2+trong muối.

→ Đáp ánD

Câu 6:Cho khí teo dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Al2O3 cùng MgO (nung nóng). Khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Mg. B. Cu, Al, MgO.

C. Cu, Al2O3, Mg. D. Cu, Al2O3, MgO.

Đáp án

CO khử được các oxit kim loại của kim loại đứng sau Al trong dãy điện hóa thành kim loại và khí CO2.

→ co chỉ khử được CuO thành Cu; Al2O3và MgO không xẩy ra khử.

→ Đáp ánD

Câu 7:Nguyên tử sắt kẽm kim loại khi gia nhập phản ứng hoá học có đặc điểm nào dưới đây ?

A. Dường electron và sinh sản thành ion âm.

B. Nhường electron và chế tạo ra thành ion dương.

C. Dìm electron để phát triển thành ion âm.

D. Thừa nhận electron để thay đổi ion dương.

Đáp án

Nguyên tử kim loại khi thâm nhập phản ứng hóa học đóng vai trò chất khử → nhường electron và tạo thành ion dương.

→ Đáp ánB

Câu 8:Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. Sắt + Cu(NO3)2. B. Cu + AgNO3.

B. Zn + Fe(NO3)2. D. Ag + Cu(NO3)2.

Đáp án

Ag che khuất Cu trong dãy điện hóa → Ag thiết yếu khử ion Cu2+.

→ Đáp ánD

Câu 9:Dãy gồm những kim các loại đều bội phản ứng cùng với nước ở ánh sáng thường tạo nên dung dịch có môi trường thiên nhiên bazơ là:

A. Na, Ba, K. B. Be, Na, Ca.

C. Na, Fe, K. D. Na, Cr, K.

Đáp án

Các sắt kẽm kim loại phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo nên dung dịch có môi trường bazơ là: Li, Na, K, Ca, Ba. → Chỉ đáp án A thỏa mãn.

→ Đáp ánA

Câu 10:Để đào thải kim các loại Cu thoát khỏi hỗn thích hợp bột có Ag với Cu, người ta ngâm hỗn hợp kim loại bên trên vào lượng dư dung dịch

A. AgNO3. B. HNO3.

C. Cu(NO3)2. D. Fe(NO3)2.

Đáp án

Ta ngâm vào lượng dư dung dịch AgNO3vì Cu làm phản ứng cùng với AgNO3tạo thành hỗn hợp muối cùng đẩy kim loại Ag thoát khỏi muối.

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag.

→ Đáp ánA

Câu 11:Những tính chất vật lí bình thường của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) khiến nên đa phần bởi

A. Kết cấu mạng tinh thể của kim loại.

B. Khối lượng riêng của kim loại.

C. Các electron độc thân trong tinh thể kim loại

D. Các electron tự do trong tinh thể kim loại.

Đáp án

Những đặc điểm vật lí tầm thường của sắt kẽm kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim) tạo nên đa số bởi các e tự do trong tinh thể kim loại.

→ Đáp ánD

Câu 12:So cùng với nguyên tử phi kim thuộc chu kì, nguyên tử kim loại

A. Thường có nửa đường kính nguyên tử bé dại hơn.

B. Thường xuyên có năng lượng ion hoá nhỏ hơn.

C. Thường rất dễ nhận electron trong các phản ứng hoá học.

D. Thường sẽ có số electron ở những phân lớp ngoài cùng rất nhiều hơn.

Đáp án

So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử sắt kẽm kim loại thường có tích điện ion hóa nhỏ hơn.

→ Đáp ánB

Câu 13:Kim nhiều loại nào tiếp sau đây có tính dẫn điện cực tốt trong tất cả các sắt kẽm kim loại ?

A. Tiến thưởng B. Bạc

C. Đồng D. Nhôm

Đáp án

Kim các loại dẫn điện tốt nhất có thể là bạc bẽo (Ag).

→ Đáp ánB

Câu 14:Kim nhiều loại nào sau đây dẻo độc nhất vô nhị trong tất cả các sắt kẽm kim loại ?

A. Xoàn B. Bạc

C. Đồng D. Nhôm

Đáp án

Kim các loại dẻo tuyệt nhất trong toàn bộ các sắt kẽm kim loại là xoàn (Au).

→ Đáp ánA

Câu 15:Kim một số loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Vonfam B. Crom

C. Fe D. Đồng

Đáp án

Kim loại tất cả độ cứng lớn số 1 trong tất cả các kim loại là crom (Cr).

→ Đáp ánB

Câu 16:Kim nhiều loại nào sau đấy là kim các loại mềm độc nhất trong toàn bộ các sắt kẽm kim loại ?

A. Liti B. Xesi

C. Natri D. Kalim

Đáp án

Kim nhiều loại mềm độc nhất vô nhị trong tất cả các sắt kẽm kim loại là Xesi (Xe).

→ Đáp ánB

Câu 17:Kim nhiều loại có ánh sáng nóng chảy tối đa trong toàn bộ các sắt kẽm kim loại ?

A. Vonfam B. Đồng

C. Fe D. Kẽm

Đáp án

Kim các loại có ánh nắng mặt trời nóng chảy cao nhất trong toàn bộ các sắt kẽm kim loại Vonfam.

→ Đáp ánA

Câu 18:Kim nhiều loại nào tiếp sau đây nhẹ nhất (có trọng lượng riêng nhỏ tuổi nhất) trong tất cả các kim loại

A. Liti B. Rubidi

C. Natri D. Kali

Đáp án

Kim loại nhẹ độc nhất (khối lượng riêng bé dại nhất) trong tất cả các kim loại là Li (D = 0,5g/cm3).

→ Đáp ánA

Câu 19:Bao nhiêu gam clo công dụng vừa đủ kim loại nhôm tạo thành 26,7 gam AlCl3?

A. 21,3 gam B. 12,3 gam.

C. 13,2 gam. D. 23,1 gam.

Đáp án

2Al + 3Cl2→ 2AlCl3

Theo bài xích ta có: nAlCl3= 26,7/133,5 = 0,2 mol

Theo phương trình ta có: nCl2= 3nAlCl3/2 = 0,3 mol

Khối lượng clo nên là: mCl2= 0,3.71 = 21,3 g

→ Đáp ánA

Câu 20:Một thanh kim loại M hóa trị 2 được nhúng vào trong 1 lít hỗn hợp CuSO40,5M. Sau khoản thời gian lấy thanh M ra và cân nặng lại ,thấy trọng lượng thanh tăng 1,6 gam, mật độ CuSO4còn 0,3M. Hãy xác minh kim nhiều loại M?

A. Fe B. Mg

C. Zn D. Pb

Đáp án

M + Cu2+→ M2++ Cu

Số mol Cu2+phản ứng là: 1(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng cân nặng của thanh kim loaị M:

M = mCu– mm tan= 0,2(64 – M) = 1,6

Suy ra: M = 56 là Fe

→ Đáp ánA

Câu 21:Ngâm một lá kẽm vào 100ml hỗn hợp AgNO30,1 mol. Xong phản ứng, cân nặng lá kẽm là bao nhiêu?

A. 0,655g B. 0,75g

C. 0,65g D. 0,755g

Đáp án

Ta có: nAgNO3= 0,01 mol.

mAg= 0,01. 108 = 1,08g.

Đặt mZn= a ⇒ a = 1,08 – (0,005.65) = 0,755g.

→ Đáp ánD

Câu 22:Cho 8,4 g sắt vào dung dịch bao gồm chứa 0,4mol AgNO3. Kết thúc phản ứng, trọng lượng bạc là bao nhiêu?

A. 42,3g B. 23,4g

C. 43,2g D. 21,6g

Đáp án

Ta có: nFe= 0,15 mol, nAgNO3= 0,4mol.

Suy ra: mAg= (0,1+ 0,3).108 = 43,2g.

→ Đáp ánC

Câu 23:Cho biết những cặp oxi hoá - khử sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+

Tính oxi hoá tăng dần theo thiết bị tự

A. Cu2+, Fe2+, Fe3+ B. Cu2+, Fe3+,Fe2+

C. Fe3+,Cu2+, Fe2+ D. Fe2+,Cu2+, Fe3+

Đáp án

Tính oxi hoá tăng mạnh từ trái lịch sự phải: Fe2+,Cu2+, Fe3+.

→ Đáp ánD

Câu 24:Muốn khử dd chứa Fe3+thành dd tất cả chứa Fe2+cần dùng sắt kẽm kim loại sau:

A.Cu B. Na

C. Zn D. Ag

Đáp án

2Fe3++ Cu → Cu2++ 2Fe2+

→ Đáp ánA

Câu 25:Cho các kim loại: fe , Al , Mg , Cu , Zn , Ag. Số kim loại tác dụng được cùng với dd H2SO4loãng là:

A. 5 B. 3

C. 6 D. 4

Đáp án

Kim các loại đứng trước H trong dãy điện hoá tính năng được với dung dịch axit H2SO4loãng: Fe, Al, Mg, Zn.

→ Đáp ánD

Câu 26:Ngâm Cu dư vào dd AgNO3thu được dd X, tiếp đến ngâm fe dư vào dung dịch X thu được hỗn hợp Y. Hỗn hợp Y gồm:

A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 D. Fe(NO3)3

Đáp án

Ngâm Cu dư vào dd AgNO3, Ag bị đẩy hết thoát ra khỏi muối, muối bắt đầu là Cu(NO3)2(dd X).

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

Ngâm fe dư vào hỗn hợp X, Cu bị đẩy hết thoát ra khỏi muối tạo thành muối bắt đầu là Fe(NO3)2.

Fe + Cu(NO3)2→ Fe(NO3)2+ Cu

→ Đáp ánA

Câu 27:Ngâm đinh sắt không bẩn trong 200 ml dd CuSO4. Sau bội nghịch ứng dứt lấy đinh fe ra rửa nhẹ và làm khô thấy trọng lượng đinh sắt tăng 8 gam. Mật độ CuSO4ban đầu là:

A. 0,52 M B. 0,5 M

C. 5 M D. 0,25 M

Đáp án

Gọi số mol sắt phản ứng là x mol.

→ mtăng= 64x – 56x = 8 → x = 1 mol

→ nCuSO4= x = 1 mol → CM(CuSO4) = 1/0,2 = 5M

→ Đáp ánC

Câu 28:Cho 4 hỗn hợp muối: CuSO4, K2SO4, NaCl, KNO3. Hỗn hợp nào sau khoản thời gian điện phân cho ra một dung dịch axit (điện cực trơ)

A. CuSO4 B. K2SO4

C. NaCl D. KNO3

Đáp án

2NaCl + 2H2O -Dp→ 2NaOH + Cl2+ H2

CuSO4+ H2O -Dp→ Cu + H2SO4+ 0,5O2

Điện phân hỗn hợp KNO3và K2SO4thực hóa học là quy trình điện phân nước

2H2O -Dp→ 2H2+ O2.

→ Đáp ánA

Câu 29:Cho các kim các loại sau: K, Ba, Cu và Ag. Số sắt kẽm kim loại điều chế được bằng cách thức điện phân hỗn hợp (điện cực trơ) là:

A. 3 B. 1

C. 2 D. 4

Đáp án

Điện phân dung dịch dùng làm điều chế những sắt kẽm kim loại trung bình hoặc yếu hèn như Cu, Ag.

→ Đáp ánC

Bài 30:Trong công nghiệp, sắt kẽm kim loại nào tiếp sau đây được điều chế bằng cách thức điện phân nóng chảy?

A. Sắt B. Cu

C. Mg D. Ag

Đáp án

Phương pháp năng lượng điện phân lạnh chảy dùng để làm điều chế các kim các loại từ nhôm về bên trước.

VD: K, Na, Mg…

→ Đáp ánC

Câu 31:Trong quá trình điện phân, những muối X-(X: Cl-, Br-) dịch rời về:

A. Rất dương cùng bị lão hóa B. Rất âm với bị oxi hóa

C. Cực dương cùng bị khử D. Cực âm và bị khử

Đáp án

Ion âm bị hút về rất dương (hay dịch chuyển về rất dương) và bị khử: 2X-+ 2e → X2

→ Đáp ánC

Câu 32:Cho hỗn hợp chứa các ion: Na+, K+, Cu+, Cl-, SO42-, NO32-. Các ion nào không bị điện phân khi ở tâm lý dung dịch:

A. Na+, K+, Cl-, SO42-

B. K+, Cu+, Cl-, NO32-

C. Na+, Cu+, Cl-, SO42-

D. Na+, K+, SO42-, NO32-

Đáp án

Ion của kim loại mạnh như: K, Na, Li, Ca… với ion của những gốc muối gồm oxi như: SO42-, NO3-không bị năng lượng điện phân. → chọn D.

→ Đáp ánD

Câu 33:Điện phân một lượng dư dung dịch MgCl2(điện rất trơ, tất cả màng phòng xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A trong 2 giờ. Sau khoản thời gian dừng điện phân khối lượng dung dịch sút m gam, giả thiết nước không phai hơi, những chất tách bóc ra rất nhiều khan. Cực hiếm của m là:

A. 8,7 B. 18,9

C. 7,3 D. 13,1.

Đáp án

Phản ứng: MgCl2+ 2H2O -đpddMg(OH)2+ H2+ Cl2

- Ta có: ne trao đổi= It/F = 0,2 mol

→ nMgCl2= nCl2= nH2= ne/2 = 0,1 mol

→ mdd giảm= 58nMg(OH)2+ 2nH2+ 71nCl2= 13,1 gam

→ Đáp ánD

Câu 34:Điện phân rét chảy trọn vẹn 1,9g muối bột clorua của sắt kẽm kim loại M được 0,48g sắt kẽm kim loại M sinh sống catot. Kim loại M là:

A. Zn B. Ca

C. Mg D. Ba

Đáp án

Gọi muối yêu cầu tìm là MCln.

Bảo toàn cân nặng ta có:

mCl2= mMCln- mM= 1,9 - 0,48 = 1,42 gam → nCl2= 1,42/71 = 0,02 mol

Theo bài bác ta có:

Vậy M là Mg.

→ Đáp ánC

Câu 35:Điện phân một dd muối hạt MClnvới điện cực trơ. Khi ở catot nhận được 16g sắt kẽm kim loại M thì ngơi nghỉ anot thu được 5,6 lít khí (đktc). Kim loại M là:

A. Mg B. Fe

C. Cu D. Ca

Đáp án

nM= 16/M mol; nCl2= 5,6/22,4 = 0,25 mol

⇔ M = 32n ⇒ n = 2; M = 64

Kim nhiều loại M là Cu.

→ Đáp ánC

Câu 36:Nếu ước ao điện phân trọn vẹn (mất màu sắc xanh) 400 ml hỗn hợp CuSO40,5M với cường độ chiếc điện I = 1,34A (hiệu suất điện phân là 100%) thì nên bao nhiêu thời gian.

Xem thêm: Các Bài Toán Lớp 7 - Bộ Đề Ôn Tập Toán Lớp 7

A. 6 tiếng B. 7 giờ

C. 8 giờ D. 9 giờ

Đáp án

nCuSO4= 0,5. 0,4 = 0,2 mol

ne trao đổi= 2.0,2 = 0,4 mol

→ Đáp ánC

Câu 37:Điện phân dung dịch muối CuSO4dư trong thời hạn 1930 giây, chiếm được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ loại điện trong quá trình điện phân là quý hiếm nào dưới đây:

A. 3A B. 4,5A

C. 1,5A D. 6A

Đáp án

Ta có:

Với F = 96500 C/mol ta có:

→ Đáp ánA

Câu 38:Điện phân hòa toàn 2,22 gam muối bột clorua sắt kẽm kim loại ở trạng thái nóng chảy chiếm được 448 ml khí (ở đktc) ở anot. Kim loại trong muối bột là:

A. Mãng cầu B. Ca

C. K D. Mg

Đáp án

nCl2= 0,02 mol

Tại catot: Mn++ ne → M

Theo định khí cụ bảo toàn cân nặng mM= m(muối)– mCl2= 2,22 – 0,02.71 = 0,8 gam

Tại anot: 2Cl-→ Cl2+ 2e

Theo định lý lẽ bảo toàn mol electron ta có: nM= 0,04/n → M = 20.n → n = 2 và M là Ca

→ Đáp ánB

Câu 39:Điện phân 250g dd CuSO48% cho đến khi nồng độ CuSO4trong dd thu được giảm đi và bằng một nửa so với trước phản bội ứng thì dừng lại. Cân nặng kim dính ở catot gần với cái giá trị nào?

A. 4,08g B. 2,04g

C. 4,58g D. 4,5g

Đáp án

→ Đáp ánA

Câu 40:Điện phân hỗn hợp CuCl2, điện rất trơ bởi dòng điện 5A trong 45 phút 20 giây. Tính trọng lượng kim các loại sinh ra nghỉ ngơi Catot và V lít (đktc) khí hình thành ở Anot.