randy-rhoads-online.com ra mắt đến những em học viên lớp 12 bài viết Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có đáp án và lời giải, nhằm giúp những em học giỏi chương trình hóa học 12.

*Bạn đang xem: Trắc nghiệm kim loại kiềm kiềm thổ nhôm có đáp án

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung nội dung bài viết Bài tập trắc nghiệm kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm có đáp án với lời giải:BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng về kim loại kiềm? A. ánh sáng nóng tung và ánh nắng mặt trời sôi thấp. B. Khối lượng riêng nhỏ. C. Độ cứng giảm dần tự Li cho Cs. D. Mạng tinh thể của kim loại kiềm là lập phương tâm diện.Câu 2. Search mệnh đề sai một trong những mệnh đề sau: A. Năng lượng để phá vỡ mạng lưới tinh thể của kim loại kiềm tương đối nhỏ. B. Buôn bán kính của những nguyên tử kim loại kiềm lớn hơn những nguyên tử của các nguyên tố khác cùng một chu kì. C. Năng lượng ion hóa của kim loại kiềm lớn số 1 so với những nguyên tố thuộc chu kì. D. Tích điện ion hóa của những kim một số loại kiềm sút dần tự Li mang lại Cs.Câu 3. Để điều chế được sắt kẽm kim loại kiềm fan ta dùng phương pháp nào dưới đây? A. Điện phân muối halogenua hoặc hiđroxit sinh sống dạng nóng chảy. B. Khử oxit của kim loại kiềm ở ánh sáng cao. C. Điện phân dung dịch muối halogenua. D. Dùng kim loại kiềm to gan lớn mật hơn để đẩy kim loại yếu hơn thoát khỏi dung dịch muối.Câu 4. Để bảo quản kim một số loại kiềm tín đồ ta thường xuyên làm như thế nào? A. Để trong bình bí mật B. Để trong bóng buổi tối C. Dìm trong dầu hỏa D. Để vị trí thóang mát.Câu 5.

Xem thêm: Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông Sơ Đồ Tư Duy, Sơ Đồ Tư Duy Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông

Mang lại x mol NaAlO2 công dụng với dung dịch chứa y mol HCl. Để thu được dung dịch trong suốt thì.