Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 (có đáp án): kiến thiết Chủ nghĩa thôn hội ở miền bắc bộ (phần 1)

A. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng.

B. Tw Đảng và chính phủ nước nhà trở về Thủ đô.

C. Quân ta tiến vào tiếp cai quản Thủ đô.

D. Tên lính Pháp cuối cùng rút ngoài Việt Nam.

Hiển thị đáp án

Câu 2.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Pháp thực hiện rút quân khỏi miền nam bộ Việt nam trong bối cảnh nào ?

A. Toàn bộ mọi lao lý được qui định tại hiệp định đã có được hoàn tất.

B. Pháp vẫn hoàn tất chuyển nhượng bàn giao mọi nhiệm vụ thi hành hiệp định Giơ– ne–vơ cho tổ chức chính quyền Bửu Lộc.

C. Pháp vẫn xúc tiến mọi câu hỏi cho công việc thống nhất tổ quốc bằng con phố tổng tuyển chọn cử nhì miền.

D. Vô cùng nhiều pháp luật ghi trong hiệp nghị Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.

Hiển thị đáp án

Câu 3. Điền từ không đủ trong lời nói sau của ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ ni về sau, vấn đề bức thiết chưa phải là than nhớ tiếc dĩ vãng, nhưng là lợi dụng thời cơ để vấn đề thất thủ Bắc nước ta không mở đường mang lại ..... Bành trướng sinh sống Đông phái mạnh Á và tây-nam Thái Bình Dương”

A. Công ty nghĩa làng hội.

B. Công ty nghĩa cùng sản.

C. Cách mạng hóa giải dân tộc.

D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Câu 4. thực trạng chung của cách mạng nước ta sau năm 1954 ?

A. Nước ta đã xong cách social chủ nghĩa.

B. Việt nam đã xong xuôi cách mạng hóa giải dân tộc.

C. đơn vị nước đã kết thúc cách social chủ nghĩa.

D. Một ít nước đã xong xuôi cách mạng dân tộc dân người sở hữu dân.

Hiển thị đáp án

Câu 5. Vấn đề ruộng đất cho dân cày đang được xác định lần trước tiên trong văn kiện nào của Đảng ?

A. Cưng cửng lĩnh chính trị đầu tiên

B. Luận cương thiết yếu trị đầu tiên.

C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng mon 10/1930.

D. Nghị quyết Đại hội Đảng nước ta lần sản phẩm công nghệ I (3/1935).

Hiển thị đáp án

Câu 6. cho đến năm 1956, ta đã triển khai bao nhiêu đợt cách tân ruộng đất ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Hiển thị đáp án

Câu 7. Thành tựu bự của cải tân ruộng khu đất 1954 - 1956 là :

A. Đã xử lý được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho các hộ nông dân.

B. Rộng 2,5 triệu hộ gia đình nông dân vn được cấp cho ruộng đất.

C. Thủ tiêu hoàn toàn thế lực kinh tế của thống trị địa nhà trong nông xóm Việt Nam.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 8. Trong quy trình thực hiện cách tân ruộng đất ta sẽ :

A. Quy nhầm, quy sai một vài nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chủ.

B. Không quan sát nhận đúng chuẩn những địa công ty tham gia kháng chiến, tầng lớp trên tất cả công với giải pháp mạng.

C. Không nắm vững phân định yếu tắc giai cấp, áp dụng máy móc giáo điều.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 9. trong thời kì dị phục tởm tế, ta đã đạt được những chiến thắng gì ?

A. Năm 1957, ta đã xử lý được nàn đói tởm niên sống Miền Bắc.

B. Năm 1957, ta đã phục hồi và xây bắt đầu 97 xí nghiệp, xí nghiệp lớn vì nhà nước quản lí lí trên toàn Miền Bắc.

C. Năm 1957, ta vẫn đặt quan liêu hệ buôn bán với 27 nước.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 10. Nhiệm vụ chính của phương pháp mạng miền bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :

A. Chấm dứt cách mạng ruộng đất.

B. Tập trung cải chế tác quan hệ sản xuất.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất, những bước đầu tiên phát triển kinh tế tài chính xã hội.

D. Xong xuôi cách mạng ruộng đất, bước đầu tiên xây dụng đại lý vật chất cho công ty nghĩa làng mạc hội.

Hiển thị đáp án

Câu 11. Khâu chủ yếu của công cuộc tôn tạo quan hệ sản xuất Xã hội nhà nghĩa ở khu vực miền bắc trong năm 1958 – 1960?

A. Ra đời các công ty công yêu đương nghiệp tư phiên bản tư doanh.

B. Vận động bắt tay hợp tác hoá trong phân phối nông nghiệp.

C. Cách tân và phát triển thành phần tài chính quốc doanh.

D. Toàn bộ các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 12. Đến năm 1960, việc làm phát triển kinh tế tài chính - làng mạc hội ở miền bắc bộ đã đã có được thành tựu gì ?

A. Thiết kế được 172 xí nghiệp sản xuất lớn do trung ương quản lí.

B. Phát hành được 192 nhà máy lớn bởi địa phương quản ngại lí.

C. Xây dừng 500 xí nghiệp lớn do tw quản lí.

D. Xây dừng 217 nhà máy sản xuất lớn do tw quản lí.

Hiển thị đáp án

Câu 13. mô hình hợp tác xã được xây dựng một trong những ngành kinh tế tài chính nào ở miền bắc nước ta ?

A. Nông nghiệp, giao thông vận tải.

B. Nntt và thủ công nghiệp.

C. Nông nghiệp, thủ công bằng tay nghiệp, yêu đương nghiệp.

D. Thủ công, yêu đương nghiệp với công nghiệp.

Hiển thị đáp án

Câu 14. Thành tựu của biện pháp mạng miền Bắc trong số những năm 1954 – 1960?

A. Căn bạn dạng xóa vứt thành phần tách bóc lột vào đời sống kinh tế xã hội.

B. Trở nên tân tiến các hợp tác ký kết xã nông nghiệp, góp phần đặc trưng vào việc bảo đảm đời sinh sống vật hóa học và lòng tin cho nhân dân.

C. Cách đầu trở nên tân tiến thành phần tài chính quốc dân.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Câu 15. trong những năm 1958 – 1960, cách mạng việt nam đã phạm sai lạc gì ?

A. Nôn nóng

B. Vi phạm luật nguyên tắc dân chủ tự nguyện

C. Dập khuôn, giáo điều

D. Tất cả các ý bên trên

Hiển thị đáp án

Câu 16. Từ năm 1954, trung ương Đảng đã khẳng định nhiệm vụ của phương pháp mạng khu vực miền nam là gì ?

A. Đấu tranh thiết yếu trị phòng Mĩ - Diệm, đòi thi hành hiệp định Giơnevơ, giữ lại gìn hoà bình, bảo vệ và trở nên tân tiến lục lượng biện pháp mạng.

B. Đấu tranh vũ trang kháng Mĩ - Diệm, xong giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Đấu tranh hoà bình chống chính sách độc tài mái ấm gia đình trị của anh em Ngô Đình Diệm, tiến tới thống nhất quốc gia bằng con đường tổng tuyển chọn cử từ do.

D. Tiến hành cuộc binh cách chống Mĩ, dứt sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 17. Tại sao trong những năm 1954 - 1958, giải pháp mạng.Miền Nam nhà trương đấu tranh chủ yếu trị kháng Mĩ - Diệm ?

A. Do lực lượng giải pháp mạng miền nam bộ lúc đó còn non yếu, chưa thể triển khai đấu tranh vũ trang.

B. Vày lúc đó kẻ thù còn không dám tấn công lực lượng cách mạng bởi vũ lực.

C. Do ta tôn trọng, trang nghiêm chấp hành hiệp định Giơnevơ, chủ trương phụ thuộc cơ sở pháp lí thế giới để đấu tranh chủ yếu trị cùng với địch là nhà yếu.

D. Vì bây giờ đấu tranh bởi quân sự sẽ không còn đưa lại chiến thắng như ta mong muốn muốn.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 18. Phong trào Hoà bình được bước đầu khi làm sao ? Ở đâu ?

A. Tháng 8/1954, Hóc Môn - Gia Định.

B. Tháng 8/1955, sài thành - Chợ Lớn.

C. Mon 8/1954, thành phố sài thành - Chợ Lớn.

D. Mon 8/1955, Huế.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 19. Phong trào đấu tranh chính trị sống Miền Nam một trong những năm 1954 - 1958 đã:

A. Làm suy yếu khối hệ thống chính quyền địch ở những đô thị.

B. Tập hợp dân chúng trong một trận mạc chống Mĩ - Diệm rộng lớn.

C. Làm thất bại chính sách "tố cộng, khử cộng" của Mĩ - Diệm.

D. Bước đầu tiên làm thất bại thủ đoạn biến miền nam Việt nam thành ở trong địa của chủ nghĩa thực dân new của Mĩ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 20. hội nghị nào của Ban Chấp hành trung ương Đảng đã ra quyết định để nhân dân miền nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng tiến công đổ chính quyền Mĩ - Diệm?

A. Hội nghị tháng 1/1958.

B. Hội nghị tháng 1/1959.

C. Hội nghị tháng 11/1958.

D. Họp báo hội nghị tháng 11/1959.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 21. Hình thức khởi nghĩa phòng lại giai cấp của Mĩ - Diệm sẽ diễn ra trước tiên ở đâu ?

A. Bến Tre. B. Bình Định, Ninh Thuận.

C. Quảng Ngãi. D. Tây Ninh.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 22. Điền tiếp từ không đủ trong câu sau : "Phong trào Đồng khởi đã lưu lại bước cải cách và phát triển của biện pháp mạng khu vực miền nam chuyển từ chũm ... Sang trọng thế... ".

A. Bị động; tiến cổng.

B. Che chở bị đông; tiến công.

C. Giữ gìn lực lượng; tiến công.

D. Bị động; chủ động.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 23. phương diện trận dân tộc bản địa giải phóng khu vực miền nam Việt phái mạnh được thành lập vào lúc nào? chỗ nào ?

A. Ngày trăng tròn /12 /1960, Tây Ninh.

B. Ngày 20/ 2/1960, Bình Định.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 24. Ai là người thứ nhất giữ chức chủ tịch Mặt trận dân tộc bản địa giải phóng miền nam bộ Việt nam ?

A. Nguyễn Thị Bình. B. Nguyễn Hữu Thọ.

C. Huỳnh Tấn Phát. D. Lẽ Đức Thọ.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Câu 25. Ý nghĩa lịch sử của trào lưu "Đồng khởi" ?

A. Làm cho lung lay toàn cục hệ thống ngụy quyền sử dụng Gòn, mở đường cho việc phát triển liên tục cửa bí quyết mạng miền Nam.

B. Là chiến thắng đánh vệt sự thảm bại chủ nghĩa thực dân bắt đầu của Mĩ ở khu vực miền nam Việt Nam.C. Là thắng lợi có ý nghĩa sâu sắc chiến lược thứ nhất của phương pháp mạng miền Nam, mở đường cho sự phát triển mạnh bạo của cuộc chiến tranh cách mạng.

D. Đánh dấu bước phát triển của cách mạng miền nam từ cố kỉnh giữ gìn lực lượng lịch sự Tổng tiến công giải pháp mạng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 26. Đại hội đại biểu toàn quốc lần đồ vật III của Đảng có điểm lưu ý gì ?

A. Đây là đại hội Đảng đồ vật II có hồ chí minh tham dự.

B. Đây là đại hội Đảng lần đầu tiên được tổ chức triển khai tại Hà Nội.

C. Đây là đại hội đầu tiên đã đề đường lối tạo ra chủ nghĩa xóm hội ngơi nghỉ nước ta.

D. Tất cả các ý trên.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 27. Đại hội Đảng vn lần vật dụng III đã khẳng định vai trò của cách mạng miền bắc như cố gắng nào ?

A. Phương pháp mạng miền bắc bộ có phương châm quyết định đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa buôn bản hội sống nước ta.

B. Giải pháp mạng khu vực miền bắc có sứ mệnh quyết định so với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

C. Phương pháp mạng khu vực miền bắc có vai trò quyết định nhất đối với sự trở nên tân tiến của bí quyết mạng cả nước.

D. Giải pháp mạng miền bắc bộ có vai trò đưa ra quyết định nhất so với sự cải cách và phát triển của cách mạng miền Nam.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 28. Sau năm 1954, kim chỉ nam chung của phương pháp mạng nhị miền là gì ?

A. Binh cách chống Mĩ, giải phóng trọn vẹn Miền Nam.

B. Nội chiến chống Mĩ ở Miền Nam, tạo ra chủ nghĩa buôn bản hội sinh hoạt Miền Bắc.

C. Tao loạn chống Mĩ sinh hoạt Miền Nam, triển khai cách mạng ruộng đất ở Miền Bắc.

D. Dứt cách mạng dân tộc dân người sở hữu dân vào phạm vị cả nước, thực hiện hoà bình, thống nhất đất nước.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D


Câu 29. Đường lối triển khai xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội ở miền bắc bộ được xác minh trong Đại hội Đảng vn lần trang bị III?

A. Ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp vơi - rước công nghiệp nhẹ là căn cơ của nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. Ra mức độ phái triển nông nghiệp trồng trọt và công nghiệp nhẹ - đem công nghiệp vơi là gốc rễ của nền kinh tế quốc dân.

C. Lấy công nghiệp nặng trĩu làm căn nguyên của nền tài chính - ưu tiên trở nên tân tiến công nghiệp nặng trĩu một giải pháp hợp lí.

D. Kết hợp phát triển công nghiệp với nông nghiệp & trồng trọt - lấy nông nghiệp trồng trọt là gốc rễ của nền kinh tế quốc dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C


Câu 30. Đại hội đại biểu cả nước lần sản phẩm công nghệ III của Đảng đã thai ai làm túng bấn thư đồ vật nhất?

A. Hồ Chí Minh. B. Lê Duẩn.

Xem thêm: Chuyên Đề Đại Lượng Tỉ Lệ Thuận Tỉ Lệ Nghịch Toán 7 Có Lời Giải

C. Trường Chinh. D. Phạm Văn Đồng.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


❮ bài trướcBài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục cấp 3