2.1. Chọn câu đúng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý 10 bài 3

A: vận động thẳng chậm dần đều có vận tốc v B. Chuyển động thẳng lừ đừ dần đều phải có gia tốc a C. Chuyên động thẳng chậm rãi dần đều sở hữu a.v D. Vận động thẳng lờ lững dần đều phải có a.v > 0.2.2. Lựa chọn câu sai.A. Chuyển động thẳng biến đổi đều là hoạt động có vận tốc tức thời ko đổi. B. Hệ số góc của trang bị thị gia tốc theo thời gian của hoạt động thẳng đổi khác đều bằng gia tốc chuyển động.C. Đồ thị tọa độ theo thời gian của chuyển động biến đổi đều là một phần của mặt đường parabol.D. Chuyển động thẳng lừ đừ dần đều phải sở hữu vectơ tốc độ a hướng theo chiều âm.2.3. Lựa chọn câu đúng.Đồ thị gia tốc theo thời gian của đưa động thay đổi đều
A. Với vận tốc a, tốc độ v cùng dương như sau:B. Với a, v cùng âm như sau:C. Là mặt đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục thời gian t.D. Là mặt đường thẳng tuy vậy song cùng với trục gia tốc v.
*
4. Chọn câu đúng.
Đơn vị của vận tốc là:A. M.s2;B. M/s2;C. S2/m;D. M.s.5. Chọn bí quyết đúng.Phương trình chuyển động thẳng thay đổi đều là:
*
6. Trong các trường hợp sau đây. Trường hợp nào không thể xảy ra cho một vật chuyển động thẳng?
A. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (+).B. Vận tốc là hằng số ; gia tốc nuốm đổi.C. Vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-).D. Vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+).7. Một hóa học điểm vận động trên trục Ox với tốc độ không thay đổi a = 2m/s2 cùng vận tốc thuở đầu là
*
thì sau 3s hóa học điểm giới hạn lại
*
bằng bao nhiêu?A.
*
= - 4m/sB.
*
= 4m/sC.
*
= - 6m/sD.
*
= 6m/s2.8. Lựa chọn câu sai.
Một vật siêng động trên phố thẳng. Thuở đầu vật có gia tốc 12m/s thi sau 10s có vận tốc 8m/s; 10s tiếp theo có tốc độ 4m/s.A. Vận tốc trung bình trong 10s đầu là:
*
= -0,4m/s2B. Vận tốc trung bình trong 20s là:
*
= - 4m/s2C. Vật chuyển động thẳng nhưng lại không đều.D. Vật vận động chậm dần đều.9. Một hóa học điểm gửi dộng dọc theo trục Ox với phương trình vận động là:
*
. Trong số ấy x tính bởi mét, t tính bằng giây. Vận tốc chất điểm dịp t = 3s là bao nhiêu?A. V = -2m/sB. V = 3m/sC. V = -4m/sD. V = 5m/s.10. Một chất điểm vận động dọc theo trục Ox cùng với biểu thức vận tốc là v = 2t - 4 (m/s). Gia tốc trung bình của hóa học điểm từ lúc t = 1s cho lúc t = 5s là bao nhiêu?A. 1m/sB. 2m/sC. 3m/sD. 4m/s.11. Đồ thị nào dưới đây chỉ cho chuyển động thẳng biến đổi đều theo một chiều bao gồm vận tốc ban sơ 5m/s và gia tốc - 40cm/s2
*
12. Đồ thị nào tiếp sau đây chỉ mang lại chuyển động chuyển đổi đều
*
A. H1B. H2C. H3D. Toàn bộ 3 đồ vật thị.13. Một đoàn tàu tách ga cấp tốc dần phần đông về phía bắc với đoàn tàu vật dụng hai cho ga lờ đờ dần các về phía nam. Vị trí hướng của vectơ gia tốc của nhì đoàn tàu như vậy nào?A. Cả hai vận tốc đều cùng hướng phía nam - bắc.B. Cả hai tốc độ đều cùng phía bắc - nam.C. Tốc độ tàu thứ nhất có hướng bắc - nam, tàu vật dụng hai có phía nam - bắc.D. Vận tốc tàu trước tiên có phía nam - bắc, tàu máy hai có hướng phía bắc - nam.2.14. Một viên bi ban đầu lăn cấp tốc dần hầu hết từ tinh thần nghỉ, cùng với quãng mặt đường S đầu tiên nó có gia tốc 1m/s, vậy sau khi lăn hết quãng đường S tiếp sau nó có vận tốc bao nhiêu?A.
*
m/sB. 2m/sC. 73 m/sD. 3m/s.2.15. Một vật chuyển động nhanh dần đầy đủ với vận tốc lúc đầu bằng không, quãng đường đi được giữa những khoảng thời hạn bằng nhau liên tục thì:A. Bằng nhauB. Quảng con đường sau gấp đôi quảng con đường liền trước đóC. Tỉ lệ với các số nguyên lẻ 1,3, 5, 7, ...D. Tỉ lệ với những số nguyên chẵn 2, 4, 6, 8, ...16. Trong chuyển động đổi khác đều hiệu nhì quảng lối đi được trong số những khoảng thời hạn t đều bằng nhau liên tiếp:
A. Tăng dầnB. Giảm dầnC. Không thay đổi và bằng
*
D. Ko đổi và bằng
*
17. Một ôtô xuất phát từ O với tốc độ đầu bởi O và sau đó hoạt động nhanh dần phần đa lần lượt qua A cùng B. Cùng với AB = 437,5m thì thời gian từ A mang đến B là 25s và vận tốc tại B là 30m/s.

Xem thêm: Cuộc Sống Của Nhạc Sĩ Lê Quang Hạnh Phúc Kỷ Niệm 27 Năm Ngày Cưới

Gia tốc của ôtô là:A. 0,5m/s2B. 1m/s2C. L,5m/s2D. 2m/s218. Một vật vận động nhanh dần đầy đủ từ trạng thái đứng yên. Vào giây thứ bốn nó đi được 7m thì vào giây sản phẩm năm nó đi được quãng mặt đường là:A. 8mB. 9mC. 10mD. 11m19. Một ô tô đang làm việc với vận tốc 72km/h thì phát hiện tại một chướng ngại vật vật buộc phải ôtô được hãm lại. Biết rằng kế từ thời điểm hãm, ô tô hoạt động chậm dần mọi với vận tốc 5m/s2 nhằm không dụng vào chướng ngại vật thì nên hãm phanh tại chỗ biện pháp nó một khoảng S vượt qua ít nhất bằng bao nhiêu?A. 80 mB. 60 mC. 10 mD. 30m20. Sau thời điểm hãm phanh 10s thì đoàn tàu dừng lại cách chồ hãm 135m. Vận tốc của đoàn tàu sau khoản thời gian hãm bao gồm độ bự là:A 2.7m/s2B. 3m/s2C. 3,5m/s2D. 4m/s2.21. Một vật bước đầu chuyển động cấp tốc dần số đông từ trạng thái đứng yên và đi không còn quãng đường trong thời hạn 2s. Thời gian để vật dụng đi được một phần hai quãng mặt đường về cuối là:A. 1sB. 0,864sC. 0,658sD. 0,586s22. Viên bi đầu tiên đang lăn với gia tốc
*
= 2m/s2 và đúng vào khi đạt vận tốc 1m/s thì chạm mặt viên bi máy hai bắt đầu lăn cùng chiều, sau đó 2s chúng chạm mặt nhau lần nữa. Hiểu được cả nhì bi phần lớn chuyển động biến đổi đều. Gia tốc
*
của viên bi trang bị hai là:
A 2,5m/s2B 3m/s2C. 3,5 m/s2D. 4m/s223. Một xe đạp điện lên dốc đủng đỉnh dần đầy đủ với tốc độ lúc qua A là 18km/h cùng một xe không giống xuống dốc cấp tốc dần hầu hết với tốc độ lúc qua B là 3,6km/h. Độ lớn gia tốc hai xe đều nhau và bằng 0,2m/s2 .
Biết AB = 120m và qua Avà B thuộc lúc.Sau bao lâu kể từ thời điểm qua A với B hai xe gặp nhau?A 30sB. 25sC. 20sD. 15s24. Một đoàn tàu tách ga nhanh dần gần như với tốc độ 0,1m/s2 trên phần đường 50m, sau đó vận động thẳng đều. Quảng đường mà tàu đi được sau 10 phút là bao nhiêu?A. 5,5 kmB. 6 kmC. 6,5 kmD. 7km