randy-rhoads-online.com xin ra mắt đến những em học viên Bộ tài liệu105 câu trắc nghiệm môn Tin học 12tổng hợp lý thuyết liên quan mang lại Chương 1. Tài liệu bao hàm những thắc mắc khó bao gồm đáp án chi tiết, rõ ràng. Hình như bộ tài liệu này để giúp đỡ các em tiện lợi trong quy trình tự ôn tập, rèn luyện năng lực làm bài thi. Hy vọng tài liệu là cánh tay tâm đắc giúp các em ôn tập phần đầu tiên của lớp 12, giúp các em tự tin hơn trong những kì thi sắp tới. Mời những em cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Tổng hợp 105 câu trắc nghiệm chương 1 môn tin học 12 có đáp án


*

TỔNG HỢP 105 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 1 MÔN TIN HỌC 12

001: công việc thường gặp mặt khi xử lí tin tức của một nhóm chức?

A. Tạo lập hồ nước sơ

B. Cập nhật hồ sơ

C. Khai thác hồ nước sơ

D. Tất cả quá trình trên

002: chọn câu đúng:

A. Máy tính năng lượng điện tử ra đời trước database và Hệ cai quản trị CSDL

B. Máy tính điện tử ra đời sau cơ sở dữ liệu và Hệ quản lí trị CSDL

C. Hệ cai quản trị CSDL ra đời trước máy tính xách tay điện tử với CSDL

D. Hệ quản lí trị csdl , máy vi tính điện tử và database cùng ra đời cùng một thời điểm

003: Để tàng trữ và khai thác thông tin bằng máy vi tính cần cần có:

A. CSDL, Hệ QTCSDL, những thiết bị đồ dùng lí

B. Hệ CSDL, các thiết bị đồ lí

C. Các sản phẩm công nghệ vật lí

D. Hệ QTCSDL

004: quá trình thường chạm mặt khi xử lý tin tức của một tổ chức là:

A. Tạo lập hồ sơ, update hồ sơ, khai quật hồ sơ

B. Tạo lập hồ nước sơ, khai thác hồ sơ

C. Sửa chữa trị hồ sơ, bổ sung cập nhật hồ sơ, xoá hồ nước sơ

D. Tìm kiếm, thống kê, chuẩn bị xếp, lập báo cáo

005: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

A. Tập hợp các dữ liệu có tương quan với nhau theo một chủ thể nào này được lưu trên các thiết bị ghi nhớ để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu khai quật thông tin của đa số người.

B. Tập hợp tài liệu có tương quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy tính điện tử.

C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được ghi lên giấy.

D. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký kết tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... Của một cửa hàng nào đó.

006: Để chế tạo ra lập hồ nước sơ nên thực hiện quá trình nào vào những quá trình sau:

A. Xác định cấu trúc hồ sơ

B. Bổ sung hồ sơ

C. Sắp xếp làm hồ sơ theo một tiêu chuẩn nào đó

D. Sửa hồ nước sơ

007: chọn phát biểu sai:

A. CSDL bao hàm hệ csdl và hệ quản lí trị csdl để khai quật CSDL đó.

B. Hệ CSDL bao gồm 1 CSDL cùng hệ quản trị csdl để khai quật CSDL đó.

C. Hệ quản ngại trị cơ sở dữ liệu là phần mềm phục vụ tạo lập csdl và khai thác thông tin trường đoản cú CSDL.

D. Yêu ước của csdl về tính toàn vẹn là: dữ liệu phải thoả mãn một số trong những ràng buộc của thực tiễn.

008: search kiếm là việc:

A. tra cứu các thông tin tất cả sẵn trong hồ nước sơ

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C. khai thác hồ nước sơ dựa trên tình toán

D. sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê

009: Lập báo cáo là việc:

A. sử dụng các hiệu quả tìm kiếm, thống kê

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C. khai thác hồ sơ dựa trên tình toán

D. tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ

010: những thống kê là việc:

A. khai thác hồ nước sơ dựa vào tình toán

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó

C. tra cứu những thông tin có sẵn trong hồ nước sơ

D. sử dụng các công dụng tìm kiếm, thống kê

011: Hệ quản trị csdl là:

A. Phần mềm sử dụng tạo lập, tàng trữ và khai thác một CSDL

B. Phần mềm dùng tạo lập, tàng trữ một CSDL

C. Phần mượt để thao tác và xử lý các đối tượng người tiêu dùng trong CSDL

D. Tập hợp các dữ liệu có liên quan

012: việc xác định cấu tạo của làm hồ sơ được triển khai vào thời khắc nào?

A. Trước lúc nhập làm hồ sơ vào trong máy tính.

B. Trước khi triển khai các phép tra cứu kiếm cùng tra cứu thông tin

C. Sau khi đã nhập hồ sơ vào trong sản phẩm tính.

D. Cùng thời điểm với câu hỏi nhập và cập nhật hồ sơ

013: bạn nào bao gồm vai trò chịu đựng trách nhiệm thống trị các tài nguyên.

A. Nguời cai quản trị CSDL

B. Người dùng

C. Người lập trình sẵn ứng dụng

D. Cả bố người

014: ngữ điệu định nghĩa dữ liệu bao hàm các lệnh mang đến phép

A. Khai báo vẻ bên ngoài dữ liệu, kết cấu dữ liệu, những ràng buộc trên dữ liệu của CSDL.

B. Mô tả các đối tượng được lưu trữ trong CSDL.

C. Ngăn ngăn sự truy vấn bất phù hợp pháp.

D. Đảm bảo tính chủ quyền dữ liệu.

015: bạn nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu nhu cầu khai thác thông tin từ bỏ CSDL

A. Người thiết kế ứng dụng

B. Người QTCSDL

C. Người dùng

D. Cả ba người

016: Ngôn ngữ làm việc dữ liệu bao gồm các lệnh mang lại phép

A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu, update dữ liệu

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên tài liệu của CSDL

C. Truy vấn CSDL

D. Phục hồi các lỗi dữ liệu từ những lỗi hệ thống

017: vào một doanh nghiệp có hệ thống mạng nội bộ để thực hiện chung CSDL, nếu em được giao quyền tổ chức nhân sự, em có quyết định phân công một nhân viên cấp dưới đảm trách cả 03 vai trò: vừa là tín đồ QTCSDL, vừa là nguời thiết kế ứng dụng, vừa là người dùng không?

A. Không nên

B. Không được

C. Được

D. Không thể

018: tín đồ nào bao gồm vai trò quan trọng trong vấn đề sử dụng ứng dụng ứng dụng ship hàng nhu cầu khai thác thông tin

A. Người dùng

B. Người lập trình

C. Người QTCSDL

D. Cả ba người

019: Câu nào trong những câu sau đây không thuộc qui định kiểm soát, điều khiển truy cập vào CSDL?

A. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu)

B. Khôi phục cơ sở dữ liệu khi gồm sự cố

C. Phát hiện và ngăn chặn sự truy vấn không được phép

D. Duy trì tính đồng điệu của CSDL

020: trong những vai trò của người quản trị cơ sở tài liệu (CSDL) là:

A. Người chịu trách nhiệm quản lí các tài nguyên

B. Người mong muốn khai thác tin tức từ CSDL

C. Người có trách nhiệm xây dựng các chương trình ứng dụng

D. Người bao gồm quyền truy cập và khai thác CSDL

021: các bước để tạo ra CSDL:

A. Khảo sát, thiết kế, kiểm thử

B. Khảo sát, cập nhật, khai thác

C. Tạo lập, cập nhật, khai thác

D. Tạo lập, lưu lại trữ, khai thác

022: Hệ quản lí trị database gồm:

A. Oracle, Access, MySQL

B. Access, Word, Excel

C. MySQL, Access, Excel

D. Access, Excel, Oracle

023: Câu nào trong những câu sau đây không thuộc cách Khảo sát:

A. Lựa lựa chọn hệ QTCSDL

B. Tìm hiểu những yêu mong của công tác làm việc quản lí

C. Xác định tài năng phần mềm, phần cứng hoàn toàn có thể khai thác, sử dụng

D. Phân tích các chức năng cần có của khối hệ thống khai thác thông tin

024: Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc cách Thiết kế:

A. Xác định dữ liệu cần lưu giữ trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng

B. Thiết kế CSDL

C. Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng

D. Lựa lựa chọn hệ QTCSDL nhằm khai thác

025: lựa chọn câu sai nói về công dụng của hệ QTCSDL:

A. Cung cấp công cụ cai quản bộ nhớ

B. Cung cấp môi trường xung quanh tạo lập CSDL

C. Cung cung cấp môi trường update và khai quật dữ liệu

D. Cung cấp cơ chế kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL

026: công việc thường gặp gỡ khi xử lý tin tức của một đội nhóm chức:

A. Tạo lập hồ nước sơ; update hồ sơ.

B. Cập nhật hồ sơ; khai thác hồ sơ.

C. Khai thác hồ nước sơ; update hồ sơ.

D. Tạo lập hồ sơ; update hồ sơ; khai thác hồ sơ

027: Xét thao tác quản lí làm hồ sơ nhân viên. Quá trình nào thuộc team “thao tác cập nhật hồ sơ”:

A. in một hồ sơ.

B. xem ngôn từ hồ sơ.

C. xóa hoặc sửa tên hồ nước sơ.

D. Tất cả hầu hết đúng.

028: Hệ QTCSDL là :

A. Cung cung cấp môi trường tiện lợi và công dụng để chế tạo ra lập, cập nhật, tàng trữ và khai quật thông tin của CSDL.

B. Phần mềm hỗ trợ môi trường thuận tiện và kết quả để tạo nên lập, cập nhật, lưu trữ và khai quật thông tin của CSDL.

C. Phần mềm cung ứng môi trường dễ ợt và kết quả để chế tạo lập, lưu trữ và khai thác thông tin của CSDL.

D. Phần mềm cung cấp môi trường thuận tiện và hiệu quả để sinh sản lập, cập nhật, lưu giữ trữ thông tin của CSDL.

029: Việc tàng trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lý và phải chăng sẽ:

A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng phù hợp số liệu.

B. Hỗ trợ ra quyết định

C. Cả A cùng B rất nhiều đúng

D. Cả A cùng B phần đông sai.

030: Bước trước tiên của các bước tạo lập làm hồ sơ là:

A. Xác định cấu tạo hồ sơ.

B. Thu thập tin tức cần quản lí lí.

C. Xác định chủ thể cần quản lí.

D. Tạo bảng biểu gồm các cột và cái chứa hồ nước sơ.

031: Khi truy cập thông tin trên Internet, một số trang website yêu cầu mật khẩu, điều đó là nhằm đảm bảo tính:

A. Cấu trúc.

B. Không dư thừa.

C. Độc lập.

D. An toàn và bảo mật thông tin thông tin.

032: Một hệ QTCSDL ko có chức năng nào trong các chức năng dưới đây?

A. Cung cấp môi trường thiên nhiên tạo lập CSDL.

B. Cung cấp công cụ thống trị bộ nhớ.

C. Cung cung cấp môi trường cập nhật và khai thác .

D. Cung cung cấp công cụ kiểm soát và điều hành truy cập CSDL.

033: tài liệu trong một csdl được lưu giữ trong:

A. Bộ ghi nhớ RAM.

B. Bộ lưu giữ ROM .

C. Bộ lưu giữ ngoài.

D. Các trang bị vật lí.

034: Xét hồ sơ học bạ của một lớp. Những hồ sơ được bố trí giảm dần theo điểm mức độ vừa phải của học sinh. Vấn đề nào dưới đây đòi hỏi phải duyệt toàn bộ các hồ sơ trong tệp?

A. Tìm học viên có điểm mức độ vừa phải cao nhất.

B. Tìm học sinh có điểm vừa phải thấp nhất.

C. Tính điểm mức độ vừa phải của tất cả học viên trong lớp.

D. Tính điểm trung bình của học viên có điểm thấp tốt nhất và học viên có điểm trên cao nhất.

035: việc xác định kết cấu hồ sơ phải tiến hành vào thời gian nào?

A. Sau khi đang nhập các hồ sơ vào vật dụng tính

B. Trước khi nhập hồ sơ vào lắp thêm tính.

C. Trước khi triển khai tìm tìm thông tin

D. Cùng cơ hội với việc nhập và update hồ sơ

036: Xét tệp tàng trữ hồ sơ học tập bạ của học tập sinh, trong các số đó lưu trữ điểm tổng kết của những môn Văn, Toán, Lí, Sinh, Sử, Địa. Những vấn đề nào tiếp sau đây không thuộc loại tìm kiếm?

A. Tìm học viên có điểm trung bình sáu môn cao nhất

B. Tìm học sinh có điểm môn Văn cao nhất

C. Tìm học viên có điểm môn Toán thấp nhất

D. Tìm học viên nữ bao gồm điểm Toán cao nhất và học viên nam bao gồm điểm Văn cao nhất.

037: thành phần nào sau đây thuộc cửa hàng dữ liệu?

A. Các lịch trình phục vụ cập nhật dữ liệu

B. Các chương trình ship hàng tìm kiếm dữ liệu

C. Các pháp luật để thống kê, chế tạo báo cáo.

D. Cấu trúc dữ liệu và tài liệu lưu vào các phiên bản ghi

038: Để kiến thiết một CSDL rất cần được tiếp cận theo trình từ bỏ nào?

A. Mức Khung nhìn ? mức đồ dùng lí ? nút Khái niệm

B. Mức quan niệm ? nút Khung nhìn ? mức đồ gia dụng lí

C. Mức đồ vật lí ? mức định nghĩa ? mức khung nhìn

D. Mức Khung chú ý ? mức tư tưởng ? mức thứ lí

039: trong một cơ sở dữ liệu quản lí hồ sơ lí lịch nhân viên trong doanh nghiệp có một trường lưu ngày mon năm sinh và một trường lưu giữ tuổi. Nguyên tắc nào phạm luật khi xây đắp CSDL?

A. Tính không dư thừa

B. Tính tốt nhất quán

C. Tính độc lập

D. Tính toàn vẹn

040: thừa trình cập nhật dữ liệu của một csdl đang được triển khai thì tự nhiên bị mất điện, laptop bị tắt vì không có bộ lưu điện. Sau thời điểm có điện trở lại, người phụ trách hệ thống update lại thông tin, cơ sở dữ liệu vẫn đúng như không có sự vậy mất điện. Hệ cơ sở dữ liệu đó bảo đảm được yêu mong nào?

A. Tính duy nhất quán; tính toàn vẹn.

B. Tính toàn vẹn; tính bình yên và bảo mật thông tin thông tin.

C. Tính tuyệt nhất quán; tính bình an và bảo mật thông tin thông tin

D. Tính nhất quán; tính độc lập.

Xem thêm: Vì Đời Còn Lắm Sóng Gió Sao Em Không Ngồi Lại Cùng Chút Bình Minh

-- xem không thiếu nội dung ở chỗ xem online hoặc cài về --

Trên đó là trích đoạn 1 phần câu hỏi và giải đáp Tổng hòa hợp 105 câu trắc nghiệm Chương 1 môn Tin học tập 12.Để xem tổng thể nội dung những em chọn chức năng xem online hoặc singin vào trang randy-rhoads-online.comđể thiết lập tài liệu về máy tính.