20 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp có đáp án chi tiết, đúng mực nhất giúp những em củng cố kiến thức, luyện giải các dạng bài tập thành thạo
Tổng hợp 20 thắc mắc trắc nghiệm Toán 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp bao gồm gợi ý lời giải chi tiết và đáp án, giúp các em học tập sinh rèn luyện được kỹ năng bội phản xạ, giải đáp đúng mực các bài trắc nghiệm Toán lớp 10 nhanh nhất tại đây:

Câu 1

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Đáp án

Với x = 0 , ta bao gồm 02 = 0 phải mệnh đề A sai.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 10 chương 1

Với n = 3 , ta có 4n + 3 = 4.3 + 3 = 15 là một hợp số phải mệnh đề B sai.

Xét phương trình x2 - 4x + 5 = 0 (*) gồm Δ' = 4 - 5 = -1 x2 ⇔ x2 - 2x

Cho mệnh đề: "Với hầu hết số nguyên n không chia hết cho 3, n2 - 1 chia hết cho 3". Mệnh đề bao phủ định của mệnh đề bên trên là mệnh đề nào bên dưới đây?

A. "Tồn tại số nguyên n không phân tách hết mang lại 3, n2 - 1 không phân tách hết mang lại 3";

B. "Tồn tại số nguyên n không chia hết mang đến 3, n2 - 1 phân chia hết đến 3";

C. "Tồn tại số nguyên n phân chia hết mang lại 3, n2 - 1 phân chia hết đến 3";

D. "Tồn trên số nguyên n phân chia hết mang đến 3, n2 - 1 không phân chia hết mang đến 3";

Đáp án

Mệnh đề: "Với đầy đủ số nguyên n không phân tách hết mang đến 3, n2 - 1 phân chia hết đến 3".

Mệnh đề lấp định của mệnh đề trên là "Tồn tại số nguyên n không phân chia hết cho 3, n2 - 1 không chia hết đến 3".

Mệnh đề lấp định của mệnh đề "∀x ∈ X; P(x)" là "∃x ∈ X; P(x)____"

Chọn lời giải A

Câu 3

Cho mệnh đề chứa thay đổi P(m): "m ∈ Z: 2m2 - 1 phân chia hết mang lại 7".

Mệnh đề đúng là:

A. P(-4)

B. P(-3)

C. P(5)

D. P(6)

Đáp án

Ta có : P(-4) = 2.(-4)2 – 1 = 31 không phân chia hết mang đến 7.

P(-3) = 2.( -3)2 -1 = 17 không chia hết cho 7.

P(5) = 2.52 – 1 = 49 phân chia hết đến 7.

P(6) = 2.62 – 1 = 71 không phân chia hết mang lại 7.

Vậy mệnh đề chính xác là P(5).

Chọn câu trả lời C

Câu 4

Tập đúng theo (-4; 3> ∩ Z bằng tập nào bên dưới đây?

A. -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

B. -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

C. -3; -2; -1; 0; 1; 2

D. 0; 1; 2; 3

Đáp án

Tập thích hợp (-4; 3> ∩ Z = -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3

Chọn đáp án A

Câu 5

Cho nhị tập hòa hợp A = 2; 4; 6; 8, .

Tập đúng theo A ∪ B là tập nào bên dưới đây?

A. 4; 6

B. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8

C. 1; 2; 3; 4; 6; 8

D. 2; 8

Đáp án

Chọn lời giải B

Câu 6

Cho A = (-3; 2), B = (0; 5>. Khi đó A ∪ B bằng:

A. (0; 2)

B. (2; 5)

C. (-3; 5)

D. (-3; 5>

Đáp án

Chọn lời giải D

Câu 7

Cho nhì tập vừa lòng A = (-∞; 1>, B = {x ∈ R: -3 Đáp án

Chọn lời giải A

Câu 8

Cho nhì tập hòa hợp A = (-7; 1>, B = <-7; 5). Tập CBA là:

A. (1; 5)

B. <1; 5)

C. (1; 5) ∪ -7

D. <1; 5) ∪ -7

Đáp án

Chọn giải đáp C

Câu 9

Cho những tập hợp A = <-2; +∞), B = <2; 5), C = <0; 5). Tập hòa hợp A ∩ B ∩ C là:

A. (-2; 5)

B. (2; 3)

C. <2; 3)

D. (1; +∞)

Đáp án

Chọn câu trả lời C

Câu 10

Cho những tập thích hợp A = (-∞; -1>, B = (3; +∞), C = <0; 5). Tập phù hợp (A∪B)∩C là:

A. (-∞; 0) ∪ (5; +∞)

B. <-1; 5)

C. (3; 5)

D. ∅

Đáp án

Chọn đáp án C

Câu 11

Biểu diễn bên trên trục số của tập đúng theo <2; +∞)(-∞; 3) là hình nào bên dưới đây?

Đáp án

Ta bao gồm <2; +∞)(-∞; 3) = <3; +∞) buộc phải hình B biểu diễn đúng tập hợp sẽ cho.

Chọn giải đáp B

Câu 12

Tập đúng theo R((2; 5) ∩ <3; 7)) là tập nào bên dưới đây?

A. <3; 5)

B. (-∞; 2> ∪ <7; +∞)

C. (-∞; 3> ∪ (5; +∞)

D. (-∞; 3) ∪ <5; +∞)

Đáp án

Chọn đáp án D

Câu 13

Cho A = x. Phần bù của A trong tập số thực R là:

A. <-2; 2>

B. (-2; 2)

C. (-∞; -2) ∪ (2; +∞)

D. (-∞; -2> ∪ <2; +∞)

Đáp án

Ta gồm A = x = (-∞; -2> ∪ <2; +∞) ⇒ CRA = RA = (-2; 2).

Chọn đáp án B

Câu 14

Cho số thực m > 0. Điều kiện phải và đủ nhằm hai tập hòa hợp (-∞; 1/m) với (4m; +∞) có giao không giống rỗng là:

Đáp án

Chọn đáp án B

Câu 15

Cho hai tập hợp A = , B = (-∞; -1) ∪ (1; +∞).

Tập hợp các giá trị của tham số a thế nào cho A ⊂ B là:

A. (-∞; -3) ∪ (1; +∞)

B. (-∞; -1) ∪ (1; +∞)

C. <-3; 1>

D. (-3, 1)

Đáp án

Chọn câu trả lời A

Câu 16

Cho hai tập thích hợp A, B. Xét những mệnh đề sau:

Hỏi có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?

A. 4

B. 3

C. 2

D.1

Đáp án

Tất cả 4 mệnh đề đang cho đầy đủ đúng.

Nên thực hiện biểu đồ Ven nhằm biểu diễn các tập hợp.

Chọn câu trả lời A

Câu 17

Xét nhị tập thích hợp A, B và các xác định sau:

Trong các khẳng định trên, có bao nhiêu xác minh là mệnh đề đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Đáp án

Với nhị tập hợp A, B bất kì ta luôn có các xác định sau là đúng:

Chọn đáp án B

Câu 18

Một mẫu chiếu hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 1,8m ± 0,005m, chiều dài là 2m ± 0,010m. Chu vi của dòng chiếu là:

A. 7,6m ± 0,005m

B. 7,6m ± 0,010m

C. 7,6m ± 0,015m

D. 7,6m ± 0,030m

Đáp án

Chu vi của cái chiếu là:

2.<(1,8m ± 0,005m) + (2m ± 0,010m)> = 2.(3,8m ± 0,015m) = 7,6m ± 0,030m

Chọn lời giải D

Câu 19

Chiều cao của di tích lịch sử Cột cờ hà nội thủ đô do một fan đo được là l_ = 41,34m ± 0,05m. Lúc đó, số quy tròn của chiều cao h = 41,34 là:

A. 41m

B. 41,4m

C. 41,3m

D. 41,2m

Đáp án

Vì độ chính xác đến hàng trăm ngàn (độ chính xác là 0,05) cần ta quy tròn số 41,34 cho hàng phần chục.

Vậy số quy tròn của độ cao h là 41,3m.

Chọn câu trả lời C

Câu 20

Với tập đúng theo X có hữu hạn phần tử, kí hiệu |X| là số thành phần của X.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Vật Lý 12 Có Đáp Án ), Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Vật Lí 12 Có Đáp Án

Cho A, B là nhị tập hợp hữu hạn phần tử, sắp xếp các số |A ∪ B|, |A B|, |A| + |B| theo lắp thêm tự không giảm, ta được:

Đáp án

Chọn giải đáp A

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới trên đây để tải về hướng dẫn 20 câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 10: Đại số Chương 1 Mệnh đề - Tập hợp file word, pdf trọn vẹn miễn phí.