Top 30 Đề thi Toán lớp 6 học tập kì 1 gồm đáp án (sách mới) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo

Với top 30 Đề thi Toán lớp 6 học kì 1 tất cả đáp án (sách mới)các bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế được tổng hợp tinh lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên toàn quốc sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm cao trong số bài thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 6 học kì 1

*

- cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống

- cuốn sách Cánh diều

- bộ sách Chân trời sáng sủa tạo

Phòng giáo dục và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 Toán 6

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Kết nối tri thức)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ dưới đây có hình dạng gì:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông vắn ABCD tất cả bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông ABCD tất cả bốn góc sinh sống đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD gồm hai đường chéo cánh bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD gồm hai cặp cạnh đối tuy nhiên song AB và BC; CD cùng AD.

Câu 4: Tập hợp những ước bình thường của 12 và trăng tròn là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Câu 5: Số đối của số đôi mươi là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Câu 6: Tam giác với hình vuông dưới có chu vi bằng nhau. Độ nhiều năm cạnh của hình vuông dưới là:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Câu 7: bao gồm bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 2.85 + 15.22 - 20200

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

Bài 2 (1,5 điểm): tìm x

a) 3x – 2 = 19

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

c) 3x.2 + 15 = 33

Bài 3 (2 điểm): Cô Hoa muốn lát nền cho một căn phòng ở trong phòng mình bao gồm hình chữ nhật cùng với chiều lâu năm là 8m cùng chiều rộng lớn là 5m. Nhiều loại gạch lát nền được áp dụng là gạch men vuông gồm cạnh 40cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể).

Bài 4 (2 điểm): các bạn Hà tất cả 42 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu sắc vàng. Hà có thể chia các nhất vào từng nào túi sao cho số bi đỏ và bi quà được chia mọi vào những túi? lúc đó mỗi túi có bao nhiêu viên bi đỏ với vàng.

Bài 5 (0,5 điểm): tìm cặp số tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15.

Đáp án

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: Biết 143 - x = 57, quý hiếm của x là

A) 86

B) 200

C) 144

D) 100

Giải thích:

x = 143 – 57

x = 86

Câu 2: Chiếc đồng hồ thời trang gỗ tiếp sau đây có làm ra gì:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 bao gồm đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) Tam giác

B) Hình vuông

C) Hình chữ nhật

D) Hình lục giác đều

Giải thích: Ta đếm được chiếc đồng hồ thời trang là hình gồm 6 cạnh và triển khai đo bởi thước kẻ thấy 6 cạnh đó bằng nhau nên là lục giác đều

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD. Khẳng định sai là:

A) hình vuông ABCD gồm bốn cạnh bởi nhau: AB = BC = CD = AD.

B) hình vuông vắn ABCD bao gồm bốn góc sinh hoạt đỉnh A; B; C; D bởi nhau.

C) hình vuông ABCD bao gồm hai đường chéo bằng nhau: AC = BD.

D) hình vuông ABCD bao gồm hai cặp cạnh đối song song AB cùng BC; CD với AD.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

Giải thích:

A) đúng vì bốn cạnh AB; BC: CD; AD bởi nhau

B) đúng vì bốn góc làm việc đỉnh A; B; C; D bằng nhau.

C) đúng vì có hai đường chéo bằng nhau: AC = BD

D) sai bởi AB và BC; CD và AD chưa phải các cạnh đối vì thế nó không song song.

Câu 4: Tập hợp những ước chung của 12 và 20 là:

A) 1; 2; 4; 5

B) 2; 4; 5

C) 1; 2; 4

D) 1; 4; 5; 15

Giải thích:

12 = 2.2.3 = 22.3

20 = 2.2.5 = 22.5

ƯCLN (12; 20) = 22 = 4

ƯC (12; 20) = 1; 2; 4

Câu 5: Số đối của số trăng tròn là:

A) 1

B) 0

C) -1

D) -20

Giải thích: Số đối của số đôi mươi là -20 vì 20 + (-20) = 0

Câu 6: Tam giác và hình vuông bên dưới có chu vi bởi nhau. Độ dài cạnh của hình vuông bên dưới là:

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức">

A) 8cm

B) 12cm

C) 16cm

D) 24cm

Giải thích: Chu vi tam giác là: 12 + 16 + đôi mươi = 48 (cm)

Do chu vi tam giác bởi chu vi hình vuông vắn nên chu vi hình vuông vắn là 48cm

Độ lâu năm cạnh hình vuông là: 48:4 = 12 (cm)

Câu 7: có bao nhiêu số nguyên x thoản mãn -4 B) 6

C) 5

D) 8

Giải thích: Tập số nguyên x vừa lòng -4 B) x = 4; y = 0

C) x = 0; y = 4

D) x = 8; y = 5.

Giải thích: Để

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">vừa chia hết đến 2 vừa phân chia hết mang lại 5 thì y phải có mức giá trị là 0

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 tất cả đáp án (3 đề) | kết nối tri thức" class="fr-fic fr-dii" style="width: 44px;">chia hết đến 3 với 9 thì tổng các chữ số của nó buộc phải chia hết đến 3 với 9.

Ta có: 2 + 3 + x + 0 = 5 + x

Mà x, y ∈ ℕ*; 0 ≤ x, y ≤ 9 phải ta có x = 4 (vì 5 + 4 = 9 chia hết mang lại 3 và phân chia hết mang lại 9).

Vậy x = 4; y = 0.

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):

a) 22.85 + 15.22 - 20200

= 4.85 + 15.4 – 1

= 4.(85 + 15) – 1

= 4.100 – 1

= 400 – 1

= 399

b) 50 + <65 - (9 - 4)2>

= 50 +

= 50 + <65 – 25>

= 50 + 40

= 90

c) (39 - 19) : (-2) + (34 - 22).5

= trăng tròn : (-2) + 12.5

= -10 + 60

= 50

d) 123.456 + 456.321 – 256.444

= 456.(123 + 321) – 256.444

= 456.444 – 256.444

= 444.(456 – 256)

= 444

Bài 2 (1,5 điểm):

a) 3x – 2 = 19

3x = 19 + 2

3x = 21

x = 21:3

x = 7

b) <43 - (56 - x)>.12 = 384

43 – (56 – x) = 384:12

43 – (56 – x) = 32

56 – x = 43 – 32

56 – x = 11

x = 56 – 11

x = 45

c) 3x.2 + 15 = 33

3x.2 = 33 - 15

3x.2 = 18

3x = 18 : 2

3x = 9

3x = 33

x = 2.

Bài 3 (2 điểm):

Đổi 8m = 800cm

5m = 500cm

Diện tích căn nhà là: 500.800 = 400 000 (cm2)

Diện tích một viên gạch men là: 40.40 = 1600 (cm2)

Số viên gạch ốp cô Hoa cần dùng để làm lát nền nhà là:

400000 : 1600 = 250 (viên)

Bài 4 (2 điểm):

Gọi số túi bi chia được rất nhiều nhất là x ( x ∈ ℕ*)

Vì số bi đỏ với vàng mỗi túi là đầy đủ nhau nên 42 ⋮ x và 30 ⋮ x. Vì vậy x là ước thông thường của 42 cùng 30.

Mặt khác x lớn số 1 (chia vào nhiều túi nhất) nên x là cầu chung lớn nhất của 42 cùng 30.

Ta có:

42 = 2.3.7

30 = 2.3.5

ƯCLN (42; 30) = 2.3 = 6

Vậy x = 6

Khi đó:

Số bi màu xoàn mỗi túi là

30: 6 = 5 (viên)

Số bi red color mỗi túi là

42: 6 = 7 (viên)

Bài 5 (0,5 điểm): search cặp số thoải mái và tự nhiên x, y biết: (x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y - 3) = 15

(x + 5)(y – 3) = 1.15 = 15.1 = 3.5 = 5.3

Trường phù hợp 1: với x + 5 = 1 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường phù hợp 2: với x + 5 = 15 thì x = 10

Khi đó: y – 3 = 1 thì y = 4

Trường hòa hợp 3: với x + 5 = 3 (vô lí vì x, y ∈ ℕ)

Trường hòa hợp 4: cùng với x + 5 = 5 thì x = 0

Khi đó: y – 3 = 3 thì y = 6.

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học tập kì 1 Toán 6

Năm học 2021 - 2022

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề 1)

(Cánh diều)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập hợp B = B = 0; 1; 2; ...; 100 gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Câu 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A) một số trong những chia hết mang lại 9 thì luôn chia hết mang lại 3.

B) ví như hai số phân chia hết mang đến 3 thì tổng của nhị số đó chia hết đến 9.

C) đều số chẵn thì luôn luôn chia hết mang đến 5.

D) Số phân chia hết mang lại 2 là số có chữ số tận cùng bằng 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Câu 3: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 4: cách viết nào sau đây được điện thoại tư vấn là so với số 80 ra quá số nguyên tố.

A) 80 = 42.5

B) 80 = 5.16

C) 80 = 24.5

D) 80 = 2.40

Câu 5: xác minh nào dưới đây đúng

A) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

B) hình vuông vắn có tứ cạnh bằng nhau.

C) Hình chữ nhật tất cả hai đường chéo cánh vuông góc cùng với nhau.

D) Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau.

Câu 6: sản phẩm công nghệ tự tiến hành phép tính vào biểu thức: A = 126 : (42 + 2) là:

A) Phép phân tách – phép cùng – lũy thừa.

B) Phép cộng – lũy thừa – phép chia.

C) Lũy quá – phép cộng – phép chia.

D) Lũy quá – phép phân chia – phép cộng.

II. Phần tự luận

Bài 1 (2 điểm): tiến hành phép tính:

a) 667 – 195.93:465 + 372

b) 350.12.173 + 12.27

c) 321 - 21.<(2.33 + 44 : 32) - 52>

d) 71.64 + 32.(-7) – 13.32

Bài 2 (2 điểm): kiếm tìm x

a) x + 72 = 0

b) 3x + 10 = 42

c) (3x - 1)3 = 125

d) (38 - x)(x + 25) = 0

Bài 3 (1,5 điểm): một tổ y tế gồm có 220 bạn nữ và 280 nam giới dự định phân thành các nhóm làm thế nào cho số phụ nữ và số nam ở mỗi nhóm hầu như nhau, biết số nhóm chia được không ít hơn 1 nhóm cùng không lớn hơn 5 nhóm. Hỏi có thể phân thành mấy nhóm? lúc đó mỗi nhóm có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ.

Bài 4 (1 điểm): Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 27cm và chiều rộng lớn là 15cm.

Bài 5 (0,5 điểm): mang lại A = 1 + 3 + 32 + 33 + ... + 3100. Chứng minh A chia hết cho 13.

Đáp án

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tập thích hợp B = bao gồm số thành phần là:

A) 99

B) 100

C) 101

D) 102

Giải thích:

Số thành phần của tập vừa lòng ta công thêm theo công thức tính số số hạng.

Số bộ phận của tập đúng theo B là: (100 – 0):1 + 1 = 101 (số)

Câu 2: Tìm xác định đúng trong các khẳng định sau:

A) một vài chia hết mang đến 9 thì luôn luôn chia hết cho 3.

B) ví như hai số chia hết đến 3 thì tổng của nhị số đó chia hết mang đến 9.

C) phần đông số chẵn thì luôn luôn chia hết đến 5.

D) Số chia hết đến 2 là số tất cả chữ số tận cùng bởi 0; 2; 3; 4; 6; 8.

Giải thích:

A) đúng vì chưng số phân chia hết cho 9 tất cả dạng 9k mà 9k = 3.3.k = 3.(3k) phân tách hết mang đến 3

B) sai vị 6 và 9 phân tách hết đến 3 tuy vậy tổng của 6 và ư9 là 15 lại không phân chia hết đến 9.

C) sai vày 42 là số chẵn dẫu vậy không phân chia hết cho 5.

D) Sai vị số tất cả tận thuộc là 3 không phân tách hết mang lại 2 lấy ví dụ 33 không chia hết mang đến 2.

Câu 3: Hình không có tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Giải thích:

Tâm đối xứng của hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác những được màn biểu diễn dưới hình sau

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 165px;">

Tâm đối xứng của hình chữ nhật là giao điểm của hai đường chéo.

Xem thêm: Tìm Đọc Trọn Vẹn Tùy Bút Người Lái Đò Sông Đà (Trích), Sgk Ngữ Văn 12

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 có đáp án (3 đề) | Cánh diều">

Tâm đối xứng của hình vuông là giao điểm của tía đường chéo.

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 6 gồm đáp án (3 đề) | Cánh diều" style="width: 138px;">